Skip to content

Na skraju bloku sowiogórskiego EarthCache

Hidden : 08/04/2016
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Jest to dwuetapowy EC na skraju bloku sowiogórkiego.


Earthcache

Pokonując wspinającą się pomiędzy zabudowaniami drogę na Srebrną Przełęcz na jednym z zakrętów można zauważyć niewielką wychodnię skalną, może niezbyt okazała, ale z pewnością wyróżnia się spośród otoczenia. Jest to odsłonięcie kataklazytów gnejsowych, należących do równoleżnikowo rozciągniętej strefy skał metamorficznych na granicy bloku sowiogórskiego. Oprócz tych skał, występują tutaj także mylonity oraz brekcje tektoniczne - skały powstałe w wyniku metamorfizmu dyslokacyjnego, czyli strzaskania i skataklazowania skał na małych głębokościach. Obecność tutaj tych skał jest wynikiem wypiętrzania się bloku Gór Sowich. W wyniku tych ruchów basen bardzki był pogłębiany, a na jego krawędziach zsuwały się ogromne masy skalne.

Skały tworzące się w dawnym basenie bardzkim możemy dobrze obejrzeć w przekopie dawnej kolei zębatej (II etap Earthcache) - po obu stronach srebrnogórskiego wiaduktu. Po zachodniej stronie wiaduktu znajduje się odsłonięcie silnie sfałdowanych wapieni laminowanych oraz łupków ilasto-szarogłazowych powstałych w karbonie. Wśród tych osadów znajdziemy większe fragmenty wapieni ziarnistych zawierających liczne pokruszone łodygi liliowców, muszle brachiopodów oraz koralowce.

W przekopie można również obserwować na powierzchniach ławic skalnych, regularne spękania - jest to tzw. cios lub spękania ciosowe, które powstały w wyniku działania na skały naprężeń tektonicznych (podczas fałdowania).

Srebrna Góra jest najlepszym miejscem w całych Sudetach do obserwacji skał fliszowych, które budują prawie wszystkie pasma górskie w naszych Karpatach (poza Tatrami i Pieninami), lecz tam pochodzą one z kredy i miocenu (czyli są młodsze).

DO ROZWIĄZANIA NA ETAPIE PIERWSZYM

1. Oszacuj długość i wysokość odsłonięcia skał.

2. Jakie skały tutaj się odsłaniają?

3. Czy w odsłonięciu występują skały o średnicy 2cm i mniej?

DO ROZWIĄZANIA NA ETAPIE DRUGIM

4. Znajdź odsłonięcie skał widoczne na zdjęciu poniżej. Jakie to skały? Oceń grubość widocznych warstw skalnych.

5. (OPCJONALNE) Dołącz do logu swoje zdjęcie lub swojego GPS-a na tle wiaduktu.

Odpowiedzi proszę przesyłać na mój profil na Geocaching.com. Nie trzeba czekać na moją odpowiedź - można od razu zalogować znalezienie, gdyby było coś nie tak odezwę się. UWAGA!!! Logi bez wcześniej wysłanych odpowiedzi będą usuwane.

Additional Hints (Decrypt)

Rgnc 1 - ghm bobx qebtv
Rgnc 2 - cbq jvnqhxgrz

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)