Skip to content

LV Bagātība 28 (LV B28) Traditional Geocache

Hidden : 08/14/2016
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Tilta apakšā, kabatiņa pie tilta betona laiduma atbalsta

Slēpņošana ir pasaules bagātību meklēšanas spēle, izmantojot GPS ierīces, un mūsu Latvijas tilti ir būtiska daļa no šīs kopējās bagātību lādes. Tās ir stratēģiski nozīmīgas būves, kas savieno divus krastus un prasa pastāvīgu uzraudzību un kopšanu. Bez tiltiem mēs būtu ierobežoti laikā, telpā un iespējās. Diemžēl mūsu bagātība no apakšas drūp, rūsē un deformējas. Apskati tos, pirms šie tilti nav sabrukuši pavisam! Tilts pār Ranku, Ogre – Viskaļi, Ceļa nr V0996, 10,00 km. Tilts ir būvēts 1964. gadā. Tā garums ir 16,85 metri, bet platums – 9,1 metrs. Senos zviedru laikos kādā Daugavas salā lejpus Rīgas dzīvoja Konrāds Fēgezaks. Latviešiem bija sveša ‘f’ skaņa, tāpēc salu iedēvēja par Vējzaķsalu. Sala bija gana tuvu labajam krastam, tāpēc jau 19. gadsimtā uz to bija ceļš, bet pāri Vējzaķsalas grāvim, kas salu atdalīja no cietzemes — tilts (tagad – tilts pār Rankas upi). Pašlaik uz tilta ir izvietas satiksmes ierobežojošas barjeras... Geocaching is a game in which the treasures of the world are sought with the help of GPS equipment, and Latvian bridges are a key part of this chest of riches. These are strategically important structures that link two sides of a river and require ongoing oversight and maintenance. Without bridges we would be limited in time, space and opportunities. Sadly, many of our bridges are crumbling, rusting and becoming deformed. Make sure that you look at these bridges before they have collapsed! The bridge across the Ranka River along the Ogre-Viskaļi road, V0966, 10, 00 km. The bridge was built in 1964 and is 16, 85 metres long and 9, 1 metres long. During the era when Sweden ruled what is now Latvia, a nobleman called Konrad Vegesack lived on an island in the Daugava downriver from Rīga. Latvians were unfamiliar with the “f” sound that is at the start of the surname, so they named the island Vējzaķsala, similar in sound to “Vegesack.” The island was close to the right bank of the river, and so there was a road leading to it in the 19th century, with a bridge erected above the Vējzaķsala ditch that separated the island from dry land. Now the bridge crosses the Ranka River.

Additional Hints (Decrypt)

Ghinx Bterv

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)