Skip to content

Peitiņi Mystery Cache

Hidden : 10/12/2016
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Slēpnis dotajās koordinātēs neatrodas. Lai to atrastu, Tev jānoskaidro dažas vērtības uz vietas un jāveic projekcija. 


Peitiņi. 

Dotajās koordinātēs atrodas latviešu strēlnieku kapi. Kapos apglabāti vismaz divpadsmit 6.Tukuma latviešu strēlnieku pulka karavīri un pēc leģendas arī viena strēlnieka māte, kura atrasta nosalusi pie kritušā dēla.

Kā piemiņas zīme izgatavots krusts no artilērijas šāviņiem un tā betona pamatā iemūrēts brustvēra vairogs.

1964. gadā kapu kopas centrā uzstādīta granīta piemiņas plāksne ar tekstu: "MŪZĪGA PIEMIŅA VAROŅIEM 6.TUKUMA LATVIEŠU STRĒLNIEKU PULKA 12 STRĒLNIEKIEM, KAS KRITUŠI CĪŅĀS 18.JANVĀRĪ 1917. GADĀ" (tas pats krievu valodā) un uzskaitīti kritušie: "JĀNIS VEIDE / JŪLIJS RUDZĪTIS / JĀNIS DEGLE / JĀNIS EGLĪTIS / JĀNIS GAILIS / STEPANS SKANGALS / EDUARDS KNOKS / ŽANIS GRANDOVSKIS / KRIŠJĀNIS PODIŅŠ / STAŅISLAVS SPALČS / ALFREDS ROZENBERGS / ERNESTS ĀDAMSONS / UN VIENA STRĒLNIEKA MĀMUĻA".

Kapu kopa norobežota ar betona apmali.

Kapi pirms labiekārtošanas. 

Papildināts:

Peitiņu kapsētā pie Peitiņu un Neiņu mājām, netālu no Rīgas–Kalnciema šosejas (sakarā ar ceļa iztaisnošanu tagad atrodas ceļa labajā pusē), apbedīti 1. PK kritušie 12 6. Tukuma latviešu strēlnieku pulka un 1500 Sibīrijas pulku strēlnieki. Latviešu strēlnieki apbedīti apmēram 50 m no ieejas pa labi no galvenā celiņa (56.881815°N / 23.635149°E) kopā ar viena strēlnieka māmuļu, kas atrasta nosalusi apbedīšanas naktī pie kritušā dēla līķa.
Kapa kopas (2x4 m) malā stāv no lielgabala granātu čaulām montēts krusts, bet aizmugurē uz neliela betona pamata 1964. VI tika novietota melnā granīta piemiņas plāksne (80x62x12 cm) ar tekstu:


MŪŽĪGA PIEMIŅA VAROŅIEM
6. TUKUMA LATVIEŠU STRĒLNIEKU PULKA
12 STRĒLNIEKIEM, KAS KRITUŠI CĪŅĀS
18. JANVĀRĪ 1917. GADĀ
(Seko tas pats teksts krievu valodā.)

JĀNIS VEIDE ŽANIS GRANDOVSKIS
JŪLIJS RUDZĪTIS KRIŠJĀNIS PODIŅŠ
JĀNIS DEGLE STAŅISLAVS SPALČS
JĀNIS EGLĪTIS ALFREDS ROZENBERGS
JĀNIS GAILIS ERNESTS ĀDAMSONS
STEPANS SKANGALS UN VIENA STRĒLNIEKA
EDUARDS KNOKS MĀMUĻA.

Krievu karavīriem, no kuriem lielākā daļa miruši tuvumā esošajā pārsiešanas punktā, izveidota viena kopēja kapu kopa (5,2x28 m), lai gan 1917. gada uzņēmumos redzams, ka apbedījumi aizņem daudz plašāku teritoriju. Uz neliela betona pamata stāv melnā granīta piemiņas plāksne (89x88x15 cm, uzlikta 1964. g.) ar tekstu:


MŪŽĪGA PIEMIŅA 1500 KRITUŠAJIEM SIBĪRIJAS STRĒLNIEKIEM, KAS KOPĀ AR LATVIEŠU STRĒLNIEKIEM CĪNĪJĀS PRET VĀCU IEBRUCĒJIEM
1915 – 1917. G.
(Seko tas pats teksts krievu valodā.)


6. Tukuma latviešu strēlnieku pulka kaujas žurnālā minēts, ka 18. (5.) janvārī pulks zaudējumus nav cietis. 16. (3.) janvārī pulks nomainīts un atgājis uz Ložmetējkalnu 33. k. div. rezervē, bet 19. (6.) janvārī stājies armijas rezervē, pārejot uz Jaundubultiem. 24. (11.) janvārī pulks no Jaundubultiem devies 38. k. div. rīcībā un novietojies 226. kvadrātā (A no Peitiņiem). 25. (12.) janvāra uzbrukumā pulks zaudējis 2 virsniekus un 54 kareivjus, 73 kareivji pazuduši bez vēsts. 27. (14.) janvārī artilērijas apšaudē pulks zaudējis 10 kareivjus un 34 pazuduši bez vēsts. Līdz 1. febr. (19. janv.) zaudējumi netiek minēti.


Vēl 1940. 15. IX šie kapi "atgādinājuši ar nātrēm un krūmiem apaugušas kartupeļu bedres". Latviešu veco strēlnieku biedrības Jelgavas nodaļa lūdz LVSB Centrālo valdi parūpēties, lai savulaik ar K. Ulmaņa gādību caur Lauksaimniecības kameru no Latvijas Bankas ziedotos Ls 5000 izmantotu karavīru kapu apkopšanai Peitiņu kapos. Diezin vai Valdei izdevās to realizēt, jo drīz vien visas biedrības un kameras tika likvidētas, bet saziedotās naudas summas no jaunās "strādnieku" valdības – piesavinātas.


2010. 27. X Peitiņu kapos tika guldīti 20 Ložmetējkalna apkārtnē atrastie karavīri, no kuriem 19 bija Krievijas armijas, bet 1 – vācu. Pēc atrastā Jura krusta tika noskaidrots, ka viens karavīrs bija no 11. Sibīrijas strēlnieku pulka. 2011.g. šeit pārapglabāja vēl 12 krievu armijas karavīrus, bet 2013.g.19.jūnijā - 57 krievu armijas karavīrus, kurus 2012. un 2013.g. Latvijas Kara muzeja darbinieku un meklēšanas vienību Patriots un Ordenis veikto izpētes darbu rezultātā Ziemassvētku kauju vietās, izraka 3 kvartālos R no Mangaļu mājām. 2015.23.X LKM rīkoja 30 nezināmu Krievijas armijas karavīru pārapbedīšanu, iespējams latviešu strēlnieku, jo viens tika identificēts un 28.X pārapbedīts Rīgas Brāļu kapos. Kritušos atrada 1917. g. 5. janvāra Ziemassvētku kauju vietā. 2016. gadā Tīreļpurvā, attīrot bijušos ierakumus, tika atrakti 132 Krievijas armijas karavīru mirstīgās atliekas, kuras 3.XII tika pārapbedītas Peitiņu kapos.

 

Lai atrastu slēpni, Tev:

1. dotajās koordinātēs jāapskata akmens piemineklis un jānoskaidro, cik redzamu horizontālu urbuma pēdu var saskatīt pieminekļa aizmugurē. Viencipara skaitlis būs vērtība A;

2. Peitiņu kapos Tev jāatrod krievu strēlnieku brāļu kapi un jāsaskaita kopā uz pieminekļa attēlotās ozola lapas un ozolzīles. Divciparu skaitlis būs vērtība B.

Tālāk veic projekciju no dotajām koordinātēm: A + 116m un B*13 DGR. 

 

 

Tradicionāli pirmajam atradējam patriotisks suvenīrs.

Additional Hints (Decrypt)

1.8z

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)