Skip to content

This cache has been archived.

Galician Reviewer: Skrytka jest zbyt długo nieaktywna, więc jestem zmuszony ją zarchiwizować.

More
<

Las Czarownic - Forest of the Witches

Hidden : 10/25/2016
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   large (large)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Przygotuj się na koszmar, którego żaden śmiertelnik nie chce doświadczyć!


Pamiętaj żeby zostawić po sobie porządek, nie niszcz maskowania i pozostaw skrzynkę w takim stanie, żeby nie zepsuć zabawy reszcie poszukiwaczy.

[Ten multicache podejmujesz na własną odpowiedzialność. Twórcy nie odpowiadają za ataki paniki i koszmary senne.]


[Wprowadzenie Fabularne]

Park Śląski (niegdyś WPKiW) - miejsce przez wielu uważane za oazę spokoju, miejsce, w którym każda rodzina może miło spędzić niedzielne popołudnie, przez wielu nazywany Zielonymi Płucami Górnego Śląska. To z pozoru bezpieczne miejsce skrywa jednak historię, której nie powstydziliby się nawet najwięksi twórcy hollywoodzkich horrorów.

Już pierwsi chrześcijańscy osadnicy w swoich XIII-wiecznych kronikach parafialnych donosili o okultystycznych, pogańskich rytuałach odprawianych w głębi lasów otaczających wieś Chorzów. Teksty traktują tutaj o grupach składających się najczęściej z kilku do kilkunastu kobiet, przez kapłanów oskarżanych o praktykowanie czarnej magii i składanie ofiar z trzody chlewnej.

Od tego czasu wiara w czarną magię i okultyzm zaczęła stopniowo zanikać. Kolejne pokolenia wypierały z pamięci historie o sabatach czarownic i przestrogi swoich babek. Stare przekazy zostały uznane za lokalne legendy, aż do czasów Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, kiedy to w latach sześdziesiątych Służby Bezpieczeństwa natknęły się na nielegalną grupę religijną, którą jak najszybciej chciały rozbić.

Na co natknęło się SB sześćdziesiąt lat temu na terenie lasów Parku Śląskiego? Odpowiedzi na to pytanie możemy nigdy nie odkryć, a raporty służb, które jako jedyne mogłyby rzucić światło na tajemnicę "Lasu Czarownic" z przyczyn nieznanych zostały w czasach PRL'u przeniesione konwojem do Moskiewskiej Biblioteki Narodowej, do archiwów, o których położeniu wiedzą już tylko najbardziej zaufani rosyjscy urzędnicy.

Koordynaty zaprowadzą Cię na polanę.
Pierwszy etap znajduje się przy 2 zwalonych drzewach, dalej kieruj się wskazówkami.

Jeżeli spodobała Ci się nasza skrzynka - dodaj do ulubionych <3

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANG by ALTia

Prepare for a nightmare that any mortal don’t want to experience!


Remember to leave everything in order, don’t destroy camouflage and leave geocache in such a state not to spoil fun to the others.

[You take this multicache at your own risk. Authors aren't responsible for for panic attacks and nightmares]

[Feature introduction]

Silesian Park (formerly: Voivodeship Park of Culture and Recreation) – a place known for many as an oasis of calm, the place where every family can nicely spend Sunday afternoon; known for many as Upper Silesia’ Carbon Sink. This seemingly safe place, of which wouldn’t be ashamed even the biggest Hollywood horror movies’ makers.

The first Christian settlers has already reported, in their thirteenth-century parochial chronicles, about occult, pagan rituals celebrated inside the forests that has surrounded the Chorzów village. Texts, say here about groups consisting of , most often, a few or a dozen or so women, that were accused by the priests of serving witchcraft and making the offerings from breeding swine.

From then on, the belief in witchcraft and occultism started declining gradually. Further generations were wiping the stories about covens and warnings from their grandmothers out of their memory. The old words were considered as legends, until The Polish People’s Republic when, in the sixties, when Security Service came across illegal religious group, that they wanted as soon as possible to be terminated.

On what Security Service came across sixty years ago on the territory of Silesian Park’ forests? We can never get the answer to this question and Security Service reports that could as the only ones throw the light on the mystery of ’’The Witches’ Forest”, because of unidentified reasons were, in the times of The Polish People’s Republic, was transported by convoy to the National Library of Moscow, to the archives, about location of which, know only the most trusted Russian officials.

Coordinates will lead you to the glade.
First stage is located near to the two collapsed trees. Then you have to follow the hints.

If you have liked our geocache, please add to favourites <3

Additional Hints (Decrypt)

Rc1-2mjnybar qemrjn, wrqab fxeljn jfcbzavravn/2 pbyyncfrq gerrf,bar bs gurz uvqrf zrzbevrf
Rc2-bfgngavr jfcbzavravr- cbqnmnw mn jvrqmzn/gur ynfg zrzbel-sbyybj gur jvgpu.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.