Skip to content

<

EARTH MIRADOR ROC DEL QUER by roncon28

Hidden : 11/11/2016
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


EARTH MIRADOR
ROC DEL QUER
CANILLO  (ANDORRA)
by roncon28 & XARIFA (of viking)

 

IMPORTANT:
És un Earth-cache NO hi ha un contenidor físic.
A la temporada d'hivern, l'accés al Mirador pot quedar tancat per la neu.

DESCRIPCIO GEOLOGICA:
EL ROC DEL QUER es una formació geologica al cor dels PIRINEUS, una serralada que va neixer fa molts milions d'anys d´anys, quan la placa Iberica a la deriva finalment va collisionar amb la placa Eurasiatica que va tancar el mar.

Qui havia de dir....? que d´aquest xoc , el fons mari s´aixecaria a mes de 3.000 metres d'alçada.

Un fons marí format per roques sedimentàries que van viatjar des de l'altre costat de la MARE TERRA, patint moltes transformacions i glaciacions fins a arribar al seu estat actual.

I aqui es va aixecar, al costat d'altres muntanyes, el ROC DEL QUER.

Una muntanya emblemàtica que mira al món amb humilitat, un cim que acull al seus peus el poble de CANILLO.

EL ROC DEL QUER, una vessant marcada pels esquinçaments i cicatrius del seu passat convuls i dolorós.

TURISME:
Meravella’t amb les vistes sobre la vall de Canillo. Puja fins al mirador del Roc del Quer i experimenta la sensació d’estar suspès a 500 metres sobre el buit, amb una panoràmica espectacular de les valls de Montaup i el Valira d’Orient, des de Soldeu fins a Encamp.

La plataforma del mirador fa 20 metres de llargada, dels quals 12 estan sobre el buit. Una part de la passarel·la és de vidre, fet que accentua la sensació de suspensió. La instal·lació culmina amb la figura d’un pensador assegut a l’extrem exterior de la biga, sobre el buit, obra de l’escultor Miguel Ángel González. També s’hi pot trobar una breu descripció geològica del procés de formació de les muntanyes pirinenques.

L’accés des de Canillo és fàcil de localitzar. Al mirador del Roc del Quer s’arriba des del punt quilomètric 6,5 de la carretera del Coll d’Ordino (CS340). Aquí hi ha les “Estructures autogeneradores”, el conjunt de 3 tòtems de fusta de l’artista mexicà Jorge Dubón, instal·lat l’any 1991. És un recorregut sense dificultat de 5 minuts. A més a més, també hi ha dues zones d’aparcament al mateix lloc.

(Text obtingut a internet)

PINCHAR LA FOTO PARA HACER MAS GRANDE
 

REQUISITS PER REGISTRAR AQUEST
EARTH-CACHE COM FOUND:

Abans de loguear com FOUND, PER FAVOR, enviar les respostes a les meves preguntes geològiques de baix a través del meu perfil de geocaching.

Seran esborrats, sense previ avís, tots els que logueen un FOUND sense enviar les respostes o sense haver estat autoritzat a loguear.

Gairebé totes les respostes es poden trobar en els panells informatius del mirador, algunes potser també a internet:

PREGUNTES:

A - El mirador de Roc del Quer, aquesta en una cadena muntanyosa.
Fa quants milions d'anys es va formar aquesta cadena muntanyosa ?.

B - Des de fa quants milions d'anys ò en què període geològic de la terra, Andorra, geogràficament ja ocupava en el globus terraqui seva posició
actual ?.

C - Fa quants milers d'anys es va produir l'erosion glacial més extensa d'Andorra ?.

D - Observa les roques de camí al mirador.
Són amb un alt grau d'erosion o amb cants aguts ?.

E - Encara que NO és requisit obligatori. S'agraeix una foto de tu, des del mirador.

¡¡¡ BON GEOCACHING !!!

IMPORTANTE:
És un Earth-cache NO existe un contenedor fisico.
En la temporada de invierno, el acceso al Mirador puede quedar cerrado por la nieve.

DESCRIPCION GEOLOGICA:
EL ROC DEL QUER es una formación geológica en el corazón de los PIRINEOS, una cordillera que nació hace muchos millones de años, cuando la placa Ibérica a la deriva finalmente colisiono con la placa euroasiática que cerró el mar.

Quién iba a decir ....? que por este choque, el fondo marino se levantaría a mas de 3.000 metros de altura.

Un fondo marino se había formado por rocas sedimentarias que viajaron desde el otro lado de la MADRE TIERRA, sufriendo muchas transformaciones y glaciaciones hasta llegar a su estado actual.

Y aqui se levantó, junto a otras montañas, el ROC DEL QUER.

Una montaña emblemática que mira al mundo con humildad, una cima que acoge a sus pies el pueblo de CANILLO.

EL ROC DEL QUER, una vertiente marcada por los desgarros y cicatrices de su pasado convulso y doloroso.

TURISMO:
Maravíllate con las vistas sobre el valle de Canillo. Sube hasta el mirador del Roc del Quer y experimenta la sensación de estar suspendido a 500 metros sobre el vacío, con una panorámica espectacular de los valles de Montaup y el Valira de Oriente, desde Soldeu hasta Encamp.

La plataforma del mirador hace 20 metros de longitud, de los cuales 12 están sobre el vacío. Una parte de la pasarela es de vidrio, lo que acentúa la sensación de suspensión. La instalación culmina con la figura de un pensador sentado en el extremo exterior de la viga, sobre el vacío, obra del escultor Miguel Ángel González. También se puede encontrar una breve descripción geológica del proceso de formación de las montañas pirenaicas.

El acceso desde Canillo es fácil de localizar. En el mirador del Roc del Quer se llega desde el punto kilométrico 6,5 de la carretera del Coll de Ordino (CS340). Aquí están las "Estructuras autogeneradores", el conjunto de 3 tótems de madera del artista mexicano Jorge Dubón, instalado en 1991. Es un recorrido sin dificultad de 5 minutos. Además, también hay dos zonas de aparcamiento en el mismo lugar.

(Texto obtenido en internet)

PINCHAR LA FOTO PARA HACER MAS GRANDE

 

REQUISITOS PARA REGISTRAR ESTE
EARTH-CACHE COMO FOUND:

Antes de loguear como FOUND, POR FAVOR, enviarme las respuestas a mis preguntas geologicas de abajo a traves de mi perfil de geocaching.

Seran borrados, sin previo aviso, todos los que logueen un FOUND sin enviar las respuestas o sin haber sido autorizado a loguear.

Casi todas las respuestas se pueden encontrar en los paneles informativos del mirador, algunas quizas tambien las podras encontrar en internet:

PREGUNTAS:

A - El mirador de Roc del Quer esta en una cadena montañosa.
Hace cuantos millones de años se formo dicha cadena montañosa ?.

B - Desde hace cuantos millones de años ò desde que periodo geologico de la tierra, Andorra, geograficamente ya ocupaba en el globo terraqueo su posicion actual ?.

C - Hace cuantos miles de años se produjo la erosion glacial mas extensa de Andorra ?.

D - Observa las rocas de camino al mirador.
Son con un alto grado de erosion ó con cantos agudos ?.

E - Aunque NO es requisito obligatorio. Se agradece una foto de ti, desde el mirador.

¡¡¡ FELIZ GEOCACHING !!!

IMPORTANT:

This is an Earthcache, it doesn't exist any physical container. In the winter season the access to the Mirador can be closed caused by the snow.

GEOLOGICAL DESCRIPTION:
THE ROC DEL QUER is a geological formation in the heart of the PYRENEES, a mountain range that was formed many millions of years ago when the Iberian plate drifted, and finally collided with the Eurasian plate closing the sea.

During this shock the marine bottom rose up to more than 3,000 meters of height.

A seabed had been formed by sedimentary rocks that traveled from the other side of the MOTHER EARTH, passing many transformations and glaciations until reaching its present state.

And here rose, next to other mountains, the ROC DEL QUER, an emblematic mountain that looks at the world with humility, a summit that give shelter to the town of CANILLO at its feet.

THE ROC DEL QUER, is a rock marked by the tears and scars of  its convulsive and painful past.

TOURISM:
Astonish the views over the Canillo valley. Go up to the viewpoint of the Roc del Quer and experience the sensation of being suspended 500 meters above the emptiness, with a spectacular panoramic view of the valleys of Montaup and Valira de Oriente, from Soldeu to Encamp.

The platform of the viewpoint is 20 meters long, of which 12meters are on the void. One part of the gangway is glass, which accentuates the feeling of suspension. The installation culminates with the figure of a thinker sitting on the outer edge of the beam, on the void, the work of the sculptor Miguel Angel Gonzalez. You can also find a brief geological description of the process of formation of the Pyrenean mountains.

The access from Canillo is easy to locate. At the viewpoint of the Roc del Quer you arrive from the kilometer point 6.5 of the road of Coll de Ordino (CS340). Here are the "Self-Generating Structures", a set of 3 wooden totems of the Mexican artist Jorge Dubón, installed in 1991. In 5 minutes you walk from the two parking areas without difficulty to the Mirador.
(Text: from internet)

REQUIREMENTS TO REGISTER THIS
EARTH-CACHE AS A FOUND:

Before logging  as a FOUND, PLEASE, send me the answers of my geological questions below through my geocaching profile.

The log will be borrowed without previous warning, if you didn't sent me the answers before logging and getting the log authorization.

Almost all the answers can be found in the informative panels of the lookout, some of them maybe you can find also in the Internet.

QUESTIONS:

A - The viewpoint of Roc del Quer is on a mountain range. Before how many millions of years the mountain chain was formed ?.
 

B - Since how many millions of years or since which geological period of the earth, Andorra geographically occupied its present position at the globe ?.

C - How many thousands of years ago the most glacial erosion of Andorra occurred ?.

D - Watch the rocks on the way to the lookout. Are they with a high degree of erosion or with sharp edges ?.

E - Although it is NOT required, a photo of you at the viewpoint is appreciated.

¡¡¡ HAPPY CACHING !!!

  MIRADOR ROC DEL QUER
  

 VISTES DES DEL MIRADOR
 

 

 

 

Additional Hints (Decrypt)

Éf ha Rnegu-pnpur AB uv un ha pbagravqbe sífvp.
N yn grzcbenqn q'uvirea, y'nppéf ny Zvenqbe cbg
dhrqne gnapng cre yn arh.
.
Éf ha Rnegu-pnpur AB rkvfgr ha pbagrarqbe svfvpb.
Ra yn grzcbenqn qr vaivreab, ry npprfb ny Zvenqbe
chrqr dhrqne preenqb cbe yn avrir.
.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)