Skip to Content

<

Hoogheemraadschap van Rijnland: de kust.

A cache by Hhrs_van_Rijnland Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 02/01/2017
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size: regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Droge voeten, schoon water. Onze ‘slogan' geeft goed aan wat het hoogheemraadschap doet. We bieden bescherming tegen de zee en overstromingen, en zorgen voor een goede waterstand in polders en stedelijke gebieden. Daarnaast zorgen we voor schoon en gezond water in plassen, grachten en sloten. Ook zuiveren we het afvalwater van alle huishoudens en bedrijven in ons werkgebied.


Bescherming tegen overstromingen is een eerste voorwaarde om veilig te kunnen wonen en werken. Het hoogheemraadschap van Rijnland zorgt al eeuwenlang voor de (water)veiligheid in haar gebied. Het gebied van Rijnland strekt zich uit van Wassenaar tot IJmuiden en van Amsterdam tot Gouda. In deze streek, die aan de westkant wordt begrensd door de Noordzee, wonen, werken, reizen en recreëren ruim 1,3 miljoen mensen. Het hoogheemraadschap van Rijnland is verantwoordelijk voor de zorg van de zeewering tussen Wassenaar en IJmuiden en beschermt daarmee een groot deel van de Randstad. We houden de zeewering (strand en duinen) in totaal ruim 40 kilometer, in goede conditie. In de komende jaren zullen factoren als klimaatontwikkeling, zeespiegelstijging en bodemdaling grote invloed hebben op deze zorgtaak. Door bevolkingsgroei neemt de druk op de schaarse ruimte binnen Rijnland toe. Waar nodig versterken we de ‘zwakke schakels', zodat de zeewering ook in de toekomst voldoende veiligheid biedt.
Om veiligheid tegen overstromingen te bieden, heeft het hoogheemraadschap van Rijnland regels opgesteld voor het gebruik van de "keringen" waaronder duinen en strand onder vallen. Die regels zijn opgenomen in "De keur van het hoogheemraadschap van Rijnland die in 2015 geheel is herzien. Zie ook de geocache: GC6WH9V De nieuwe keur van Rijnland - deregulering.
In aanvulling op de keur maakt Rijnland beleid over hoe zij in de praktijk omgaat met die regels in de keur. Deze zijn vastgelegd in de uitvoeringsregels.

Voor het doen van deze multi zijn de volgende dingen aan te bevelen:
1. kennis van uw GPS (projecteren)
2. doorzettingsvermogen ;)
- een smartfoon met internetverbinding kan ook handig zijn. Evenals een rekenmachine.

De wandeling is ongeveer 3,5 kilometer lang.

Betaald parkeren kun je op N52 18.025 E04 28.800

De multi:

WP01 - Start:  N52 18.060 E04 28.668
Bepaal hier de volgende getallen:
A=de afstand in kilometers naar Lisse
B=stapeltel het knooppuntnummer dat je hier ziet
C=de afstand in kilometers naar Noordwijk
Noteer de afstand in kilometers naar de Zilk. Wandel naar N52 18.085 E04 28.688 en bereken: D=(lengte Langeveldwandeling in meter) / (3 x afstand in kilometer naar de Zilk)

Ga naar N52 1C.(D+C+B+(A*C)) E04 2C.A(C-1)(B-4)

WP02
Je ziet hier langs het pad een aantal palen met gelijke objecten erop die te maken hebben met de wandelroute die je nu volgt.
Hoeveel palen zijn dat? Dat is E.
Wat is de letterwaarde van eerste letter van het object dat op de palen staat (en stapeltel indien nodig). Hint: het hele woord (enkelvoud) telt in de officiële spelling 11 letters. Dat is F.
Helaas is e.e.a. verdwenen. Dus: E=B-1 en F=C-1

Kijk naar het westen. Bij het fietspad een eindje van je standplaats af zie je een paal met een geel hoedje erop. Wat is de betekenis van deze paal?
Er ligt daar een hoogspanningsleiding in de grond (G=1)
Er ligt daar een gasleiding in de grond (G=2)
Deze paal heeft geen functie (G=3)

Wandel door naar N52 1C.(E+E)(F-G)0 E04 2(E*E).EBE

WP03
Maak hier een projectie van 229 meter over 305 graden. Wandel door naar dat berekende punt.

WP04
Welk nummer staat achter Noordwijk? Tel de afzonderlijke cijfers op (niet stapeltellen!). Dat is H.
Er staan verschillende telefoonnummers op dit bord. Eén ervan heeft een afwijkend netnummer. Tel alle cijfers van dat netnummer bij elkaar op. Dat is J.

Loop via het pad in westelijke richting

Even goed nadenken : wat is de functie van het helmgras dat je hier overal ziet?
Zandvang (K=4)
Tegengaan verstuiving (K=2)
Allebei (K=0)
Geen van beide (K=6)

Ga aan het eind van het pad linksaf. Op de hoek staat een blauw bord met een wit getal. Als je de 2 cijfers van het getal bij elkaar optelt krijg je opnieuw H.

Loop naar het object op N52 18.(F*H*H)+(A+H+E+K+B) E04 28.(B*D)+(A+E)*H+A+C

WP05
Noteer alle getallen op dit object.

Loop daarna naar het volgende object op N52 18.(E*D) E04 28.(((J/G)*D)+(5*(J+G))+B+G)

WP06
Bepaal of beredeneer met behulp van informatie die op de objecten te vinden is hoever Den Helder in kilometer van dit object af ligt. Rond dit getal af op hele kilometers. Dat is L.
Beredeneer met behulp van de informatie die op de objecten te vinden is en/of meet de afstand in meter tussen de twee objecten die je net bent langs gelopen. Rond eventueel af op (een veelvoud) van 250 meter. Dat is M.
Hoeveel kussen tel je hier? Dat is N.
Tel alle cijfers van de datum die je hier ziet bij elkaar op. Indien nodig stapeltellen tot één cijfer. Dat is P.
In de fotogalerij is een foto opgenomen van het object op dit waypoint. Met deze foto zijn N en P te achterhalen als e.e.a op het object moeilijk leesbaar is.

Loop naar de volgende strandopgang bij de Reddingsbrigade.

WP07
De route die je net over het strand hebt gelopen voerde je langs ca. 1250 meter zeereep. Doe eens een gok of beredeneer: hoeveel bunkers denk je dat er in dit stuk van de zeereep aanwezig zijn?
ongeveer 20 (R=1)
circa 250 (R=2)
dat is niet precies bekend (R=3)
er liggen in dit deel van de zeereep geen bunkers (R=4)

Loop nu via het pad terug richting het parkeerterrein waar de auto staat. Zoek een plekje om de eindberekening voor de cache te maken.

De cache ligt op N52 18.(M-L-P+K-N-1) E04 (F*B).((M+L)*G)-((E+R)*H)+(A+R+K)

Ga er als volgt naar toe: start op het punt dat 165 meter en 162,8 graden van de cache afligt. Volg het "pad" noordwaarts dat licht omhoog voert. Dit "pad" maakt al snel een haakse bocht naar rechts, daalt iets, gaat dan links (voor paaltjes langs) en even verder weer links. Ongeveer aan het eind van dit pad (de coördinaat van dit punt ligt N +052" en E -016" van je zojuist berekende punt af) zie je datgene uit de hint hieronder. Loop verder door via een "pad" over een mul duin heen (langs de palen van een hek) richting de cachelocatie.

GA NIET OP EEN ANDERE MANIER NAAR DE CACHE TOE!! DIT IS DE ENIGE "LEGALE" WEG. Bordjes dat je iets niet mag waar je langs komt, gelden voor het gebied waar je langs loopt!
GENIET VAN HET UITZICHT!!

Vergeet de bonusgegevens niet te noteren!!

De cache is geplaatst met toestemming van de beheerder van het gebied.

FTF: silkwood - STF: naj16 - TTF: Harley&Friends

Dank aan varkensspeen voor het proeflopen!

English version here: English version

German version here: German version (try-out)

Additional Hints (Decrypt)

Tn ynatf: CU2. Cbzcr ra Xynire. Oyvws bc urg cnq! Pnpur: ovw rra cnny ina urg urx.
Uhycyvwa: fghhe rra znvy anne evwaynaq866@tznvy.pbz. Yrg bc: ernpgvr avrg nygvwq qverpg zbtryvwx!

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.