Skip to Content

<

Xmas#21, Alfred Gustafson’s sti, Es-Ja #266

A cache by Es-Ja Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 11/27/2016
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size: regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:Koordinatene til cachen: North- AB° CD,EFG East- HIJ° KL,MNO


De oppgitte koordinatene viser ikke til plasseringen av cachen, men kan være en grei plass å starte turen på kulturstien. På hvert «waypoint» langs Alfred Gustafson’s sti får dere opplyst en bokstav/tallkombinasjon som gir opplysninger om et tall i koordinatene til cachen. Noen av koordinatene er riktignok gitt på forhånd, men siden det ikke er noen system i rekkefølgen av bokstav/tall-kombinasjonen er det ikke mulig å tro hvor det enkelte koordinattall kan være.

Her er det mange koordinater som må legges inn i GPSr eller app på mobil og nettbrett, noen legger inn « waypoint» automatisk, mens noen må legges inn manuelt. Uansett så er det mulig å legge inn tallene underveis, og hele stien er lagt inn som bilde med severdighetene.

Det var Aase Thomasen som høsten 1992 i Tirsdagsklubben (undergruppe innen Ski historielag) som kom med et forslag om å lage en kultursti i Ski. De øvrige tente på ideen og med Alfred Gustafson som leder og oldskjel startet man med dette prosjektet. Han foreslo å legge stien til det populære turområdet, Hebekkskogen. Grunneiere ble kontaktet, og vinteren 1992/93 ble det lagt ned et stort arbeid. Allerede i april 1993 kunne Gustafson legge fram et forslag om poster langs stien. Dessverre døde han i mai samme år, etter et kort sykeleie. Styret i Ski historielag forsto viktigheten av overnevnte sti, og nedsatte et arbeidsutvalg til å videreføre prosjektet. Utvalget hadde flere møter og befaringer i den stitraseén som ble valgt. Ganske snart kom man fram til at stien også måtte omfatte natur.
Her fikk utvalget stor hjelp av nå avdøde professor Steinar Skjeseth og skogsjefen i Ski, Reidar Haugen. Historielaget retter også en stor takk til grunneierne for deres imøtekommenhet under planleggingen og videre fram til i dag. Flere av historielagets medlemmer må fremheves for stor dugnadsinnsats, med å lage og tekste de plakater som er satt opp langs kulturstien.
Den 16. juni 1994 ble Alfred Gustafson’s sti offisielt åpnet av kultursjefen Arne Ramstad, og i 1995 og 96 ble stien utvidet med flere tavler. Slik at vi i 1997 til sammen har 64 informasjonstavler og 25 retningsskilt, som er fordelt slik: 12 geologiske, 5 kvartærgeoligiske, 22 flora, 7 fauna, 7 husmannsplasser og 11 diverse.
Stien er ca. 5 km. lang og ligger i vakkert og lett turterreng. I tillegg til postene som jeg har nevnt her, vil dere finne flere poster på kartet sammen med mange plakater fra Det Norske Skogselskap. Disse har informasjon om dyreliv, vegetasjon og skogskjøtsel.

Selv om det er mulig å komme inn på stien flere plasser, har jeg lagt inn et turforslag med parkering ved Gårdmannsbråten ved Kongeveien (Veipunkt: Parkering).
Første stopp på turen blir spor etter husmannsplassen Bua (Veipunkt 1) , deretter opp til det høyeste punktet i Ås kommune, Bollerudåsen (Veipunkt 2)
Herfra er det å følge bilveien forbi Blåveisbekken (Veipunkt 3) og videre til husmannsplassen Kringsjå (Veipunkt 4).
Her starter stien som skal følges videre til de forskjellige postene, først til en plass som forteller om Hebekkmåsan (Veipunkt 5), deretter til Ski Mottaker- og målestasjon, Radiostasjonen (Veipunkt 6).
Ikke lang unna lå tyskernes militærforlegning med vaktmannskapene til radiostasjonen, Tyskerbrakker (Veipunkt 7).
Etter å ha passert denne posten følger vi stien mot venstre mot de neste severdighetene som ligger på rekke og rad, to store steiner som er Flyttblokker (Veipunkt 8), husmannsplassen Hauglandbråtan (Veipunkt 9) og informasjon om geologi i Steinparken (Veipunkt 10).
Herfra er det et stykke til neste post hvor flere stialternativer kan velges til ruinene av husmannsplassene Holtet (Veipunkt 11) og Askedalen (Veipunkt 12)
Fra Askedalen går veien i retning av parkeringsplassen og grensen mellom Ski og Ås passeres ved Grensekloppen (Veipunkt 13).
Nå har vi kommet inn på Kongeveien som vi følger sørover hvor hestetransportene økte farten mot mat og hvile på skyssjordet i Nordby, Firsprangsletta (Veipunkt 14).
Den siste posten for å få et komplett sett av tall i koordinatene til cachen, er en bekk hvor det etter historien ble drept en postbonde for mange år siden, Svartbekken (Veipunkt 15).

Som i fjor har Es-Ja lagt opp en tur i Hebekkskogen, en tur som viser hvilket flott turområde vi har i vårt nærmiljø. Som i fjor vil vi fylle opp en boks med godsaker for de som besøker cachen før Jul, og vi vil vente til ut på nyåret med å gjøre den til «Premium member only».
Vi vil som i fjor være tilstede fra offentliggjøringen kl. 17:00, og en stund utover kvelden med et bål, kaffe og pepperkaker (Se referansepunkt) Grunnen til offentliggjøringen på kvelden er for at cachere kan reise ut og få muligheter til en FTF etter arbeidstidens slutt. Husk at det på denne tiden er mørkt slik at lommelykter er helt nødvendig, og at snøforhold kan gjøre turen anstrengende.
Kommer det mye snø natten til offentliggjøringen kan det være en fordel å bruke ski eller truger, mens det etter en stund blir oppgåtte stier.
For de som bruker kollektivtransport så går det en bussrute mellom Ski og Vinterbro med hyppige avganger, med holdeplassen «Gamle Kongevei» som det nærmeste til startpunkt.
HUSK PENN OG SKRIVEPAPIR, og god tur.

Additional Hints (Decrypt)

Cvc-cvc

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.