Skip to content

G i Sörmlands alfabet - Granatådergnejs EarthCache

Hidden : 12/02/2016
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


G i Sörmlands alfabet - Granatådergnejs

Granatådergnejs

Granatådergnejs är Södermanlands landskapssten. På få ställen så är bergarten så vacker som den är i Södermanland.

Granatådergnejsens historia började för cirka två miljarder år sedan. Lera, sand och organiskt material avsattes och sedimenten omvandlades till en skiffer. Skiffern sänktes sedan ner till stora djup i jordskorpan genom vecknning och andra rörelser. Detta skedde för mellan 1850 till 1900 miljoner år sedan. Av skiffern så bildades den bergart som vi ser idag.

Bergarten är grå,  kristallin, slirig och metamorf. Flera olika mineral förekommer i granatådergnejsen, bland annat de vanliga mineralen kvarts, fältspat och glimmer. Blåa korn av cordierit och vita nålar av sillimanit förekommer också. Som man hör på namnet så består bergarten även av det rödvioletta mineral som heter granat (almandin). Kolet i de ursprungliga sedimenten från det organiska materialet bildar nu grafit och järnsulfiden förekommer som magnetkis.

Platsen för koordinaterna tar dig till kyrkomuren i Dunkers kyrka. Kyrkomuren består av flera stenblock, och vid denna plats så finns det ett block av granatådergnejs där det förekommer flera granater i formen av almandin.

Metamorfa bergarter

En metamorf bergart är en bergart som har omvandlats genom metamorfos. En tidigare bergart, magmatisk eller sedimentär, har omvandlats djupt ner i jordskorpan på grund av högt tryck och/eller höga temperaturer, eller genom en blandning av dessa. Detta medför att den ursprrungliga bergartens struktur, textur eller mineralsammansättning, eller en kombination av detta, ändras. Lösningar eller gaser kan också få en bergart att genomgå metamorfos, den kan förändra dess kemiska sammansättning genom att bortföra vissa ämnen och tillföra andra. 

Granater

Granater är en grupp bergartsbildande mineral. Färgen på mineralen varierar beroende på vad det är för sorts granat, men färgerna grön, röd, orange, violett, brun, brunorange och gul förekommer. Finare granater används ofta som smyckesstenar.

Granater förekommer ofta i metamorfa bergarter, i olika sorters gnejser, men förekommer även i viss mån i vissa magmatiska bergarter som pegmatiter, peridotiter och graniter. Granater i form av almandin och andradit förekommer i Sverige, främst i Hälsingland och i Södermanland.

Almandin är ett oftast röd till brunfärgat mineral. Mineralen förekommer mest i omvandlade metamorfa bergarter. Almandin är den formen av granater som förekommer i granatådergnejs.

Mineral

Mineral är naturligt förekommande grund-ämnen, legeringar och kemiska föreningar vilka har dels bestämd kemisk sammansättning, dels bestämd kristallstruktur, i vilken de ingående atomerna är ordnade. Mineralen är således uppbyggda av ett eller (vanligen) flera olika grundämnen i bestämda proportioner. Bergarterna i sin tur består av blandningar av ett eller flera mineral. 

Några mineral som förekommer i granatådergnejs förutom granater är:

Kvarts är ren kiseldioxid. Den är oftast vit eller färglös, med oregelbundet "mussligt" brott. Kvarts utgör domine-rande beståndsdel i sand-sten och kvartsit, och en viktig beståndsdel i graniter och gnejser av olika slag.

Fältspat är en grupp mineral. Fältspat förekommer i bland annat gnejs och granit. Cirka 60% av jordskorpan består av fältspat. Det finns två olika sorters fältspat, plagioklas och kalifältspat. Bilden ovan är en bild på kalifältspat.  

Biotit (mörk glimmer) är ett mörkt flakigt mineral med en perfekt spaltriktning. Ingår i många magmatiska och metamorfa bergarter, och kan liksom muskoviten bidra till en bergarts skiffrighet.

EarthCachen

För att få logga denna EarthCache så måste du besöka de ovanstående koordinaterna samt skicka in svar på frågorna nedan till mig. Du behöver inte vänta på svar från mig, utan det är bara att skicka iväg din logg när du har skickat svaren till mig. Om ni är flera som loggar EarthCachen så räcker det om en person skickar in svar, men skriv vilka nick som är med och loggar. Om inte dessa kravs följs så kan din logg raderas av mig.

Titta på detta block i muren när du ska svara på frågorna:

Frågorna:

1. Beskriv hur granatådergnejsen ser ut. Hur kan du se på bergarten att den har bildats på det sättet som den har?

2. Beskriv granaterna som du finner i blocket. Vad har de för färg? Vad har de för textur? Vad har de för struktur? Vad har de för form?

3. Vad har granaterna för storlek? Har de alla ungefär samma storlek eller är det väldigt olika?

4. Obs! Frivilligt: Ladda upp en bild på dig och/eller din GPS vid platsen till din logg. Detta är helt frivilligt och är inget krav för att få logga. 

 

Serien

Idén till denna serie kommer från Åland (kika på dem om du vill ha idéer). Serien går ut på att FTF:aren får lägga ut en cache för nästföljande bokstav eller siffra. Om man inte kan, så är det följande hittare (STF) som får "stafettpinnen" till sig, osv. Som namnet säger ska cacherna hållas inom Sörmland!

Utläggare får välja typ av gömma, D/T-rating och ge ett passande cachenamn med den bokstav eller siffra man lägger ut.

Tack till Camo-Christine och gray lady för att ni startade den här serien!

A – Camo-Christine och gray lady, GC6N0M5
B – Höögarna, GC6NPB8
C – Gandor, GC6P0VE
D – Cunigunda, GC6HNVC
E – Tyfting, GC6WTA2
F – TheMods, GC6XMBM
G – Coland, GC6XPCY
H –
I –
J –
K –
L –
M –
N –
O –
P –
Q –
R –
S –
T –
U –
V –
W –
X –
Y –
Z –
Å –
Ä –
Ö –

1 –
2 –
3 –
4 –
5 –
6 –
7 –
8 –
9 –

Additional Hints (No hints available.)