Skip to Content

<

SEC 3: Geologicka expozice v Javorniku

A cache by Speedy95czech Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 02/13/2017
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size: other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


CZ

Bludný balvan, či též eratický balvan, je blok horniny, který byl v době ledové přepraven ledovcem na velkou vzdálenost, kde byl po roztátí ledovce usazen v geologicky zcela odlišném prostředí. Tato teorie se objevila až koncem 19. století, do té doby se jejich výskyt vysvětloval potopou světa, vulkanickou činností či „činností“ čertů, kyklopů a dalších bájných tvorů. Označení pochází z latinského slova erare, které znamená „bloudit“.

V České republice najdeme tyto balvany ve Slezsku, v Javornickém výběžku, na Ostravsku a Těšínsku. Také v severních Čechách ve Šluknovském a Frýdlantském výběžku. Velikost balvanu se v jednotlivých oblastech značně liší. V Čechách se nacházejí pouze balvany malé velikosti, není znám ani jeden, který by dosahoval metrové velikosti. Oproti tomu v moravskoslezské oblasti jsou balvany větší než 1 m pomerně časté.

Největší balvan v České republice byl objeven v Ostravě – Kunčicích. Má rozměry 320*250*155 cm. Objem je odhaden na 7 m3 a váží asi 18 tun. Za druhý největší balvan je považován žulový balvan v Ostravě – Porubě.

EN

Boulder, and also erratic boulder is a block of rock that was in the Ice Age glacier transported over long distances, which was established after thawing glaciers in geologically completely different environment. This theory has only appeared in the late 19th century until their occurrence explained Flood world, volcanic activity or "activity" devils, cyclops and other mythical creatures. Their name comes from the Latin word Eraric, which means "to wander".

In the Czech Republic you can find erratic blocks in  Silesia and in the Javornik salient, around Ostrava and Tesin, in northern Bohemia, in the Sluknov and Frydlant salients. The size of the erratic blocks varies and  is characteristic of its area. There are only small erratic blocks in Bohemia,none being bigger than 1 m. In the Moravian-Silesian area   sizes above 1 m are quite frequent. 

The largest stone in the Czech Republic is 320x250x155 cm. It has been found in Ostrava – Kuncice. Its volume is approx. 7 cubic meters and its weight is 18 tons. The second largest erratic block is the granite stone in Ostrava - Poruba.

 

CZ

Fotka vzorku, který hledáte je dole v listingu.

Podmínky pro zalogování této eartcache:

1. Na profil zašlete odpověď, jaký je nejvyšší bod vzorku ? (použij metr)

2. Na profil zašlete odpověď, kolik centimetrů má největší rozměr vzorku ? (použij metr)

3. Na profil zašlete odpověď, v jaké přibližné nadmořské výšce se nachází bludné balvany ?

4. Na profil zašlete odpověď, z jaké horniny je vzorek ?

5. Na profil zašlete odpověď, kde se v České republice nachází ještě 6 různých balvanů ?

Nepovinné úkoly:

Udělej fotografii sebe, či svého přístroje s balvany a přilož ji k logu.

 

EN

Photos of sample that are looking down listing.

Log Conditions:

1. Profile send an answer what is the highest point of the sample? (Apply meter)

2. Profile send an answer how many centimeters have the largest sample size? (Use meter)

3. Profile send an answer to what the approximate altitude is boulders ?

4. Profile send an answer of what rock is the rock ?

5. Profile send an answer where in the Czech Republic is still 6 different boulders ?

Optional task:

Make a photo of yourself, or your device boulders and attach it to your log.

Additional Hints (No hints available.) 

Find...

129 Logged Visits

Found it 119     Didn't find it 1     Write note 3     Temporarily Disable Listing 1     Enable Listing 1     Publish Listing 1     Needs Maintenance 2     Post Reviewer Note 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 73 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.