Skip to Content

<

Barnevernet po česku :)

A cache by beeuskadawe Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 03/05/2017
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Na úvodních souřadnicích kešku nenajdete, zavedou vás tématicky k Dětskému domovu se školou v Těrlicku :)


"Kluk je z pasťáku, z toho nikdy nic pořádného nebude..." "Sociálka si jen tak přijela, na nic se neptala a odebrala jim  děti. Hrůza, co se děje!"  "Rodiče už si s ní nevěděli rady, tak ji šoupli do děcáku." "Proč s tím sociálka nic nedělá? V domově by těm chudinkám bylo líp."

Dětský domov... výchovný ústav...  pro někoho jsou to instituce, se kterými nikdy nepřijde do styku, pro někoho zbytečnost zatěžující státní rozpočet, pro mnohé realita. Jedna věc je jistá, za každým dítětem umístěným v ústavním zařízení je schován silný a mnohdy nezáviděníhodný lidský příběh. Oddělení sociálně-právní ochrany dětí (zkráceně OSPOD), tedy ona „sociálka“ hraje v těchto příbězích zásadní roli a jakkoliv se veřejnosti může zdát tu příliš akční a vlezlá, onde naopak nečinná, vězte, že jejím hlavním úkolem je hájit zájem a blaho dítěte a ne koukat lidem do ledniček a prudit je v soukromí. J

                                    

„Baba ze sociálky“ (jasně, na OSPOD pracuje i pár mužů, ale můj kolega říká, že po těch letech už je JEDNA z nás J J) se povětšinou vyznačuje tím, že bojuje s časem a byrokracií, neustále si dělá poznámky a pokud zrovna nenarazíte na "kolegyni" Zubatou (snad jich už není mnoho L), opravdu se snaží s rodinou pracovat tak, aby k umístění dítěte do ústavního zařízení nemuselo dojít. Je to totiž natolik velký zásah do práv a života rodiny, že o něm může rozhodnout pouze soud (na návrh OSPOD) a to jedině tehdy, když po ověření všech skutečností shledá, že je toto umístění nezbytně nutné.

Dost bylo šedé teorie, praxe je totiž natolik barevná, že by to vyšlo na další 2 listingy a ještě event J.

Mám pro vás něco lepšího - Všem jsem vám koupila zážitkový poukaz „Na jeden den socprackou“.  Jelikož dary není slušné odmítat, věřím, že i vy jej rádi přijmete!  Mám vás ráda, proto jsem zakoupila pouze demoverzi, součástí balíčku tedy není neuvěřitelné kvantum byrokracie, marnost v podobě přeplněných ústavů (hru „Kam s ním“ hrajeme bohužel velmi často, ale věřte mi, tahle by vás nebavila J) a časové prodlevy v rozhodování soudů. Ušetřím vás také emoční stránky věci, kterou takové umístění dítěte provází.

Takže… připraveni? Tak jo. Byli vám přiděleni klienti (pozor, pracujete s celou rodinou), vyčerpali jste všechny dostupné možnosti a nezbývá, než podat návrh na umístění dítěte (nebo sourozenecké skupiny). Níže máte uvedeny typy ústavních zařízení, která jsou V ČR k dispozici, včetně „klíče“, podle kterého určíte jejich vhodnost zrovna pro "vaše" konkrétní děti. Jejich příběhy (kazuistiky) najdete hned pod tím. Omluvte v nich „úřednický tón“, ale jakmile dojde na tyhle záležitosti, přepne mi to nějak samo :D

Tak si držte klobouky, barnevernet po česku právě začíná J

FINÁLNÍ SOUŘADNICE:

49° 45.ABC 18° 27.DEF

DĚTSKÝ DIAGNOSTICKÝ ÚSTAV – přechodné a jakési vstupní zařízení pro dívky i chlapce s výchovnými problémy, sklony k záškoláctví, protiprávnímu jednání, nadužívání alkoholu a návykových látek, které nemají  ukončenou povinnou školní docházku.  Základním cílem je pod vedením etopedů, psychologů a vychovatelů provést diagnostiku dítěte (tedy zjistit, proč zlobí, jaký má kladný a záporný potenciál, mohou být odhaleny psychické poruchy, nezpracovaná traumata v rodině apod), motivovat dítě k nápravě chování a určit další výchovný postup. Během 2 měsíců by měla být diagnostika vyhotovena a poté je rozhodováno, do jakého typu zařízení bude dítě přemístěno.

DĚTSKÝ DOMOV – zařízení pro děvčata i chlapce od 3 do 18 let (v odůvodněných případech lze věkovou hranici posunout) určené pro děti, o něž se rodiče nemohou nebo nechtějí řádně postarat. S dětmi v tomto zařízení nejsou zásadní výchovné problémy, povinnou školní docházku i následné vzdělávání plní ve školách mimo zařízení (tedy navštěvují běžné základní a střední školy).

VÝCHOVNÝ ÚSTAV– zařízení pro dívky a chlapce od doby, kdy ukončí povinnou školní docházku do 18 let. Jak už název napovídá, do tohoto zařízení jsou umístěni dospívající, které potřebují „převýchovu“,tedy s výchovnými problémy, se sklony k protiprávní činnosti, děti závislé na alkoholu a OPL. V těchto zařízeních jsou také povinně vzděláváni v učebních oborech, které se realizují přímo v rámci ústavního zařízení. Docházka je hlídána, neúčast na vyučování nebo praxi má pro chovance výchovné důsledky v rámci zařízení. Do výchovného ústavu může být dítě umístěno soudem  do režimu „ústavní výchovy“  nebo „výchovy ochranné“. Ochrannou výchovu nařizuje soud v případě, že dítě opakovaně páchá trestnou činnost – jde tedy o ochranu společnosti před tímto „loupežníkem“. Také se zde umísťují dospívající, kterým již byla ukončena diagnostika.

ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI VYŽADUJÍCÍ OKAMŽITOU POMOC (ZDVOP) – i tady název sám o sobě vypovídá o tom, pro jaké děti je zařízení vhodné. Klienty ZDVOP mohou být jak čerstvě narozená miminka (přednost tedy OSPOD dává pěstounům na přechodnou dobu či adopci, ale to je zase jiná „pohádka“ a ani tady není vychytaných spousta „masařek“…), tak téměř 18 letý dospívající, jestliže se prokáže, že jej jeho rodinné prostředí ohrožuje (typicky to bývá u dítěte, kde je podezření na týrání či zneužívání). Dítě samotné nečiní výchovné problémy. ZDVOP je pouze urgentní a přechodné řešení do doby, než se situace prošetří a bude rozhodnuto o dalším postupu v zájmu dítěte.

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU– zařízení pro chlapce i dívky do ukončení povinné školní docházky.  Jsou to děti se zásadními  výchovnými problémy, sklony k záškoláctví, protiprávnímu jednání, nadužívání alkoholu a návykových látek. Dítě již prošlo diagnostikou nebo opakovaně páchá protiprávní činy a tento typ zařízení mu byl uložen soudně v rámci výchovného opatření.  Smyslem umístění dítěte do tohoto typu zařízení je pokus o jeho převýchovu, nápravu a zejména ukončení povinné školní docházky, která je realizována pedagogy v prostorách DDŠ.

DIAGNOSTICKÝ ÚSTAV PRO MLÁDEŽ - přechodné a jakési vstupní zařízení pro dospívající dívky i chlapce s výchovnými problémy, sklony k toulání, nerespektování autorit, nadužívání alkoholu a návykových látek, které již mají  ukončenou povinnou školní docházku.  I tady je hlavním cílem zajistit diagnostiku dospívajícího, motivace k zanechání závadového chování. Během 2 měsíců by měla být diagnostika vyhotovena a poté je rozhodováno, do jakého typu zařízení bude dospívající  přemístěn.

Je důležité taky zmínit (fakt sorry, nemožu si pomoct JJ), že vždy po 3 letech dochází ze strany soudu k přezkoumání situace a na základě šetření a vypracované zprávy ze strany OSPOD, s přihlédnutím k situaci v rodině, stanovisku a chování dítěte pak dále rozhoduje o tom, zda se dítě může vrátit domů nebo nadále trvají důvody pro ústavní výchovu. S dítětem i jeho rodinou je po celou dobu pracováno a kromě případů, kdy se prokáže týrání či zneužívání, je dítě podporováno v kontaktu s biologickou rodinou formou krátkodobých návštěv v domácnosti rodičů o víkendech či prázdninách.

Tož a teď ty slíbené kazuistiky. (Však já vím, že už se jich nemůžete dočkat J J)

NIKOLAS, žák 5. třídy základní školy -  chlapec ve škole šikanuje spolužáky, jeho chování je neúnosné, je vulgární a vyhrožuje i vyučujícím. Rodina je pod dlouhodobým dohledem OSPOD, domácí prostředí je nepodnětné, rodiče dítěti nedávají žádné výchovné vedení. Přes upozornění ze strany školy i OSPOD nebyl chlapec nikdy vyšetřen dětským psychologem, či psychiatrem.

ANIČKA, 5 let, školka upozornila OSPOD na nápadné podlitiny na těle děvčátka  a náhlou změnu jejího chování. Po prošetření situace a ve spolupráci s dětskou lékařkou bylo zjištěno, že je dívka nepřiměřeně fyzicky trestána matkou a jedná se tedy o týrání.

JIRKA, 10 let, matka dlouhodobě nadužívá alkohol, otec je ve výkonu trestu odnětí svobody. Ačkoli byla matka dlouhodobě ze strany OSPOD motivována k tomu, aby se řádně starala o syna, nedokázala jeho péči zajistit. Jiní příbuzní o chlapce odmítli dlouhodobě pečovat. Chlapec je hodný, ve škole patří k zakřiknutým a nekonfliktním žákům.

RADEK, 16 letsoustavné a opakované výchovné problémy, jelikož již ukončil povinnou školní docházku, nestuduje, nepracuje a ve volném čase se věnuje popíjení alkoholu s partou. Již od dětství patřil k „průšvihářům“, měl sklon k protiprávnímu a poté, co se opakovaně účastnil loupežných přepadení, byla mu pro porušení podmínky soudem nařízena ochranná výchova.  

KLÁRA, 16 let, dívka z vlastní vůle přestala docházet na střední školu, často se doma nezdržuje třeba týden, rodiče nemají představu, kde je. Po návratu spí, rodičům se ztrácejí drobné, dívka prodala i své osobní věci. Z testů u dětské lékařky se potvrdilo, že jsou v těle Kláry přítomny návykové látky. Rodiče však říkají, že s ní předtím nebyly problémy a neví, co je příčinou její změny chování. Bude tedy třeba nejprve provést diagnostiku.

LENKA, 13 let, pod vlivem party začala užívat návykové látky a přestala chodit do školy, čímž jí vzniklo 100 neomluvených hodin v jednom pololetí. Jelikož navštěvuje základní školu, jednalo se o záškoláctví. Objevily  se také drobné krádeže v obchodech,  později se však  dívka kvůli penězům na drogy dopustila krádeže nad 10,000 Kč a pro porušení podmínky jí byla soudně nařízena ústavní výchova.

  

"Oscarovou" děkovačku si tentokrát zaslouží:

  • Dawe - umístění keše, morální podpora :)
  • Bor 76 - odborný editor a poradce :)
  • Bedya - betatestr, poradce pro kombinaci D/T :)
  • tlamik - alfatestr :P, kritik, šťoura a poradce pro zaměření :)

 

Additional Hints (Decrypt)

I yvfpr (wnxb fgebzrpxh :)) - bgriverw gnurz anubeh, ar fvybh!

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.