Skip to Content

<

Garparör; Sde naturreservat

A cache by Miss Take Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 01/23/2017
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

En cache i serien Skövde naturrservat.

Fina stigar och vacker natur i denna gamla odlingsmark.


Hamlade träd och gamla strandlinjer
Garparör är en rest av det äldre odlingslandskapet, som sköts på traditionellt sätt, genom slåtter, bete och hamling. Längs en strövstig genom hagmarker och ängar kan du se en klapperstensvall från den tid när inlandsisen smälte och Baltiska issjöns strand gick här. Du passerar en lindäng med gamla ihåliga och hamlade träd, d.v.s. träd vars löv och kvistar skördats som vinterfoder. Hamlingen var förr viktig för att få tillräckligt med föda åt kreaturen.

Kvarnar och gravrösen
Utmed en bäck som rinner genom Garparör finns rester efter kvarnar och kvarndammar. Området har också fornlämningar som domarringar, rösen och resta stenar. I de många odlingsrösena växer ofta ädla lövträd som till exempel ask, alm och lind. I de ihåliga träden häckar göktyta, flugsnappare och nötväcka.

Området ingår i EU’s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen

Länsstyrelsen har en bra karta på nätet med bland annat info om naturreservaten: (visit link)
Cachen ingår i en serie med Skövde kommuns naturreservat.

Detta är en ersättning för en cache som låg på ungefär samma ställe. En ekorre flyttade in i hålet och städade bort burken så en ny fick läggas en bit bort.

Additional Hints (Decrypt)

Fvzba & Tneshaxryf oäfgn

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.