Event Cache

Světový den vody 2017

A cache by stoupapm Send Message to Owner Message this owner
Hidden : Wednesday, March 22, 2017
In Plzensky kraj, Czech Republic
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Cache Issues:

  • This cache is temporarily unavailable. Read the logs below to read the status for this cache.
Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Odpolední setkání u příležitosti Světového dne vody + dobrovolná komentovaná prohlídka provozu ČOV.


Světový den vody 2017

Voda spolu s dalšími činiteli – ovzduším, energií a výživou podmiňují život a existenci lidstva. Podle dlouhodobé celosvětové bilance se zásoby vody ani nezmenšují a ani nepřibývají. Vzrůstá však lidská populace a s tím přibývá i zásahů do přírodního prostředí, jež často porušují zákonitosti, jimiž se složitý mechanismus oběhu vody řídí. V průběhu 20. století se takovým neuváženým civilizačním rozvojem zničilo dohromady více přírodních zdrojů než za celá tisíciletí lidské historie.

Mezinárodní den na oslavu čisté vody doporučila v Dublinu v roce 1992 Konference OSN o životním prostředí a rozvoji (UNCED). Ta podrobně analyzovala vliv lidstva na procesy hydrosféry a připravila alarmující podklady pro následující Valné shromáždění OSN. Na jednání UNCED v Rio de Jaineru v Brazílii přijalo Valné shromáždění OSN dne 22. prosince 1992 rezoluci, která stanovila, že počínaje rokem 1993 se každoročně
22. března bude slavit Světový den vody.

Hlavním cílem tohoto dne je pořádání osvětových akcí k podnícení zájmu veřejnosti a odpovědných institucí o ochranu a udržitelný rozvoj při využívání vodních zdrojů. Každý rok se vyhlašuje aktuální motivující heslo problému, který je třeba naléhavě řešit.

Každý rok, Světový den vody vyzdvihuje konkrétní sladkovodní aspekt. V roce 2015 bylo téma "Voda a udržitelný rozvoj". V roce 2016 bylo téma "Voda a pracovní místa", v roce 2017 je tématem „Waste Water“ pro nás tedy "odpadní voda". V rámci tématu "odpadní voda", rok 2017 představuje významnou příležitost upevnit a navázat na předchozí světové dny vody a upozornit na symbiózu mezi vodou a odpadní vodou ve snaze o udržitelný rozvoj.

Globálně, drtivá většina všech odpadních vod z našich domovů, měst, průmyslu a zemědělství proudí zpět do přírody, aniž by byla čištěna.
Cílem je snížit na polovinu podíl nečištěných odpadních vod a zvýšit recyklaci vody a její bezpečné opětovné použití.

Oficiální zdroj: http://www.worldwaterday.org/

Event

Pravidla geocachingu neumožňují umístění cache nebo eventu v kanalizaci, kanalizační systém není místo veřejně přístupné a není vhodné ani z hlediska bezpečnosti, hygieny a zdravotních důvodů (nebezpečí infekce, možnost nedýchatelných nebo toxických plynů). Vybral jsem tedy místo, které je nedaleko vodního toku a zároveň co by kamenem dohodil vzdálené od čistírny odpadních vod města Plzně. Na uvedených souřadnicích se můžete setkat se mnou a snad dalšími kolegy v době od 15:30 do 16:00, samozřejmě ve středu 22. března 2017. V této době bude owner přítomen spolu s otevřeným logbookem a eventovými CWG v počtu 50 ks.

Pro skupinu maximálně 30 osob je připravena od cca 16:00 komentovaná prohlídka provozu ČOV,

 v rozsahu cca 60 minut.

Doprava

Doprava nejlépe MHD autobusem č. 20 nebo č. 30 na zastávku Nádraží Bílá Hora a zbytek po vlastních, nebo vystoupit z MHD autobusu č. 30 na zastávce Čistící stanice a zbytek cesty opět po vlastních. Geovozidlem lze dojet až na místo, ale uvidíme kolik se nás tam vejde. Kolo lze využít, jen nebude kde uzamknout.

Additional Hints (No hints available.)

 

Find...

68 Logged Visits

Write note 8     Will Attend 29     Attended 29     Temporarily Disable Listing 1     Publish Listing 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 9 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated: on 3/27/2017 12:35:00 PM Pacific Daylight Time (7:35 PM GMT)
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum