Skip to content

Rūjienas Sv. Bērtuļa baznīca Traditional Geocache

This cache has been archived.

Leptoceratops: Hello!
I'm archiving your cache as it has been disabled for more than a one month and it is lost, completely damaged or inappropriate. Caches should be visited and maintained within 30 days after disabling.
Archiving a geocache is meant to be a permanent action. If a cache is archived by a reviewer or staff for lack of maintenance, it will not be unarchived.

If there are still leftovers from container I would appreciate if other players could collect them so that there is no trash in the nature.

Happy geocaching!

More
Hidden : 02/10/2017
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Rūjienas Sv. Bērtuļa baznīca 

 

 

Rūjienas Sv. Bērtuļa (Bartolomeja) baznīca celta gandrīz vienā laikā ar Rūjienas ordeņa pili 1259. – 1263.g. Tā ir viena no vecākām un lielākām baznīcām Vidzemē, ārpus Rīgas.

Sākotnēji romāniska taisnstūra garenplāna halles tipa baznīca pēc 1450. – 1480.g. pārbūves pārtop par trīsjomu gotikas baziliku ar taisnstūra altārgala (prezbitērija) izbūvi. Ziemeļu fasādes daļā altārim piebūvēta sakristeja, baznīcas galveno ieeju rotā smailkoka perspektīvais portāls.

Baznīcas vēsture saistīta ar nepārtrauktiem postījumiem un atkal “augšāmcelšanos”. Vidzemē grūti atrast vēl tik bieži un pamatīgi postītu kulta celtni.

2002.gadā tiek veikts sakristejas kapitālais remonts. Kopš 2003.gada Vasarsvētkiem baznīcu rotā atjaunotais vēsturiskais altāris un kancele.

Šobrīd draudzes vadība ir uzticēta mācītājam Edijam Kalekauram.

Vairāk informācijas http://www.bertuladraudze.lv/Rujiena St. Bartholomew church 

 

Rujiena St. Bartholomew (Bartholomew) church was built almost at the same time Rujiena Order Castle 1259. - 1263.g. It is one of the oldest and largest church in Vidzeme, outside Riga.

Originally Romanesque rectangular hall type of church after 1450. - 1480.g.rebuilding transformed into a three-sphere Gothic basilica with a rectangular altārgala (presbytery) construction. Northern front part of the altar annex completed in the sacristy, the church main entrance is decorated with smailkoka perspective portal.

Church history due to the continued destruction and again "resurrection." Vidzeme difficult to find even less frequently and thoroughly demolished places of worship.

2002 is made vestries overhaul. Since 2003, Pentecost church is decorated with restored historic altar and pulpit.

Currently, the church leadership is entrusted to a pastor Edijs Kalekaurs.

For more information http://www.bertuladraudze.lv/


Additional Hints (Decrypt)

Haqre vasb zntargvp. Mrz VASB zntargvfxf

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)