Skip to Content

<

Pilskalns

A cache by NormundsIrina Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 02/10/2017
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Ordeņa pils un pilskalns

Pilskalns
Pilskalns

Senos laikos Rūjas upes labajā krastā, 3 km no tagadējā pilsētas centra, bijusi lībiešu valsts Metsepoles pils, kas hronikā minēta 1125. gadā, stāstot par samsaliešu un reteliešu flotes uzbrukumu un šīs pils izpostīšanu. Lībiešu koka pils vietā 1263. gadā ordeņa mestrs Burhards Hornhūzens liek celt Rūjienas ordeņa pili. Ap pili izveidojies prāvs miests, kas nosaukts par Rujeni.

Rūjiena sirmā senatnē bijusi rosīga vieta, par to liecina ziņas, ka Pleskavas, Novgorodas un Maskavas kņazi valkājuši rūjieniešu austās drēbes. Vēl Jāņa Briesmīgā laikā Maskavas galmam rujienieši auduši svārkus. 1481. gadā Rūjienu noposta Jāņa Briesmīgā vectēvs Jānis III. Tomēr drīz vien Rūjiena atkal atplaukst. Ordeņa mestra Valtera Pletenberga laikā 1526. gadā Rūjienas pilī tiek sasaukts plašs landtāgs, lai tiesātu arhibīskapu Blankenfeldu par viņa sakariem ar Krieviju.

Jāņa Briesmīgā iebrukumā 1560. gada septembrī krievu karaspēks sagrauj Rūjienas pili un pilnīgi iznīcina Rūjienu. Kad Vidzeme kļūst Polijas īpašums, poļu karalis Sigismunds Augusts 1562. gadā atdāvina Rūjienu svainim, zviedru princim Jānim. 1622. gadā Gustavs Ādolfs to izlēņo savam finansu pārzinim Jasperam Matsonam Krāsām. Pilnīgi Rūjienas pili sagrauj Ziemeļu kara laikā 1704. gadā. Maz palicis pāri no Rūjienas pilsdrupām, kuras sagrauzis ne tikai laika zobs, bet arī cilvēki, kas mūra akmeņus izmantojuši dzirnavu dambja celšanai.

 

 

 

 Order Castle and mound


 

In ancient times Ruja river right bank, 3 km from the present town center, had Liv state Metsepole castle, which chronicles mentioned in 1125 year, talking about Saaremaa and reteliešu fleet attack and the castle destruction. Liv wooden castle with a 1263 year Order Master Burhard Hornhūzens puts bring Rujiena Order Castle. Around the castle formed a sizable village, named for Rujeni.

Rujiena ancient times been a busy place, as evidenced by the news that the Pskov, Novgorod and Moscow princess wore rūjieniešu woven clothes. Another of John the Terrible during the Moscow court rujienieši auduši skirts. 1481 year Rūjiena damage of John the Terrible's grandfather John III. However, soon Rujiena again blossom. Order Master Walter Plettenberg during 1526. year Rujiena palace is convened wide Landtag to try the archbishop Blankenfeld about his relations with Russia.

John the Terrible invasion in 1560. In September the Russian army destroys Rūjiena castle and completely destroyed Rūjiena. When Vidzeme becomes Polish property Polish King Sigismund August 1562 in donating Rūjiena brother, Swedish Prince John. In 1622, Gustav Adolf their izlēņo your financial manager Jaspers Matson color. Completely Rūjiena castle destroys Northern War 1704 year. Little is left of Rujiena ruins, which eat up not only during the tooth, but also people who masonry stones used the mill dam raising.


[LAT] Slēpnis satur logbuku,zīmuli un zīmuļasināmo.Paņemot slēpni esiet uzmanīgi.

[ENG] Cache contains logbook,pencil and pencil sharpener.When taking cache be careful.

Additional Hints (Decrypt)

Zhevf vrxšchfr. Fgbar jnyy vafvqr

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.