Skip to content

This cache has been archived.

Geocaching HQ Admin: Thank you for hosting this geocaching event! The date of the event has passed. We automatically archive events after 30 days (60 days for Mega- and Giga-Events). Attendees can still log archived events, log trackables, and share their experiences.

More
<

CITO Je treba zabit akata IV. - Sazime!

A cache by AHA & team, Obec Němčovice Send Message to Owner Message this owner
Hidden : Sunday, 19 March 2017
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
3.5 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

CS: CITO event zaměřený na boj s invazivním trnovníkem akátem v údolí Olešenského potoka.

Rádi bychom vás opět pozvali do Němčovic a Olešné na čtvrtý event zaměřený na boj s invazivním trnovníkem akátem v údolí Olešenského potoka a to ještě zimní neděli 19. března.

Nerušená příroda

Olešenský potok je na letmý pohled potok jako mnohý jiný, krátký přítok, kterých má Berounka celou řadu. Ale už na ten druhý pohled můžete vidět na jeho dolním toku až 60 metrů hluboké, sevřené údolí, malý vodopád a několik dalších kaskád, dnes málo vídaný hospodářsky nevyužívaný les s množstvím mrtvého dřeva, mnoho druhů stromů včetně pár velikánů, též biotop několika druhů obojživelníků včetně mloka skvrnitého, útočiště muflonů a divočáků. Ti, kteří prolezou nejhůře přístupnou část koryta, se obvykle vracejí v úžasu nad malebným zákoutím království mechu, který roste naprosto na všem.

Údolí je však zasaženo invazí trnovníku akátu. Rádi bychom jej ve střednědobém horizontu zlikvidovali a nahradili původními českými dřevinami. Bohužel akát je jak devítihlavá saň: jeden kmínek useknete, dalších deset vyraší. Likvidaci je potřeba opakovat až do úplného vysílení akátu a to na poměrně velké ploše. Prostě je třeba zabít akáta... ;-)

Během likvidace akátu je potřeba nesešlapovat, neustříhávat, nepoškozovat a nekácet ostatní listnáče, tj. typicky malé habry, duby, lísky atpd. Právě tyto stromky by měly obsadit místo uvolněné akátem, tak si je nezničme, ať jich nemusíme sázet tolik.

Tentokrát se budeme snažit osázet vykácené plochy malými stromky, dále vytěžené dřevo využít k dovybavení naučné stezky geologickým chodníčkem pro bosou nohu a také po zimě a sobě uklidit.

Dosazovači CITO lesa

Prioritní: Loni jsme osázeli během CITO eventu vykácenou paseku smrčky (waypoint CL). Bohužel nedlouho po té některé stromky spláchla při přívalovém dešti blesková povodeň. Je potřeba smrčky dosadit, k čemuž budou smrčky i nářadí.
Kdo: 4 sazeči
Kde: CITO les - waypoint CL

Osázení vykácených ploch

Prioritní: Budeme mít připraveno několik stovek drobných sazenic převážně listnatých stromů, které potřebujeme vysázet v prostorech, které jsme vykáceli a kde bude místo, aby se časem neměl akát kam vracet. Bude potřeba připravit jamky na stromky (na skalnatém podkladu přijde k řeči i krumpáč), zasadit stromky, upěchovat, pevně zatlouct kolík a připevnit ochranu stromku.
Kdo: 8 sazečů
Kde: paseky po akátu
Nářadí: sekeromotyky, rýč na vysazování

Vrchní kolík

Prioritní: Pomocí sekery bude připravovat ze silnějších vyřezaných výmladků dlouhé kolíky se špičkou. Ty budou následně sloužit jako opora i vyznačení zasázených stromků původních druhů.
Kdo: jedna dvě šikovné osoby, co se neseknou
Kde: kde budou vyřezané výmladky
Nářadí: sekerka

Transportéři

U druhé zastávky naučné stezky a kousek za ní jsou složené kameny a písky určené do geologického chodníku pro bosou nohu. Je potřeba je naložit na kolečko a odvézt do lomu. Kameny různých druhů se nesmí vzájemně pomíchat, valouny se nesmí ani omlátit, břidlice jsou křehké. Na zpáteční cestě je užitečné vyvážet v lomečku připravená akátová polena. Později bude možné vozit na oheň i vyhrabanou trávu a shrabané větve. V lomečku bude na umytí kamenů potřeba i voda, kterou bude nezbytné donést od brouzdaliště.
Kdo: pár siláků, pomocník na pytlování kamenů

Restaurátorky nerostné krásy

Pro geologický chodník je připravena celá řada kamenů, ale některé jsou zakleté ve zbytcích hlíny a suti. Bude potřeba omýt oblé valouny, některé pevnější břidlice, propláchnout potoční štěrk. U mytí lze sedět, těžké kameny i vodu přiblíží někdo silnější.
Kdo: dámy, podavač velkých kamenů
Kde: lomeček
Nářadí: velké kýble, rejžák či velký kartáč, drsnější smeták, gumové rukavice (popř. teplé rukavičky do nich), podsedák na připravenou třešňovou stoličku

Konstruktéři geologického chodníku

Pro geologický chodník bude potřeba vykopat po celé jeho délce vanu o hloubce 5 až 10 cm s melioračními drážkami odvádějící srážkovou vody dolů ze svahu. Srovnat dno a položit na něj geotextilii oddělující špinavý podklad od vystavených materiálů. Připravit a sestavit z akátových kmenů pevný rám o délce cca 20 metrů s přepážkami oddělujícími jednotlivá pole chodníku.
Kdo: Aleš, několik pomocníků
Kde: lomeček
Nářadí: pila, kladivo, sekyra, metr, krumpáč / motyka, lopata

Skládači kamení a sypači písku

Budou umisťovat materiál do připravených polí geologického chodníku a pomáhat restaurátorkám nerostné krásy s přesuny kamenů. Popřípadě se bude řešit na dalším CITO.
Kdo: hráči zkušení v Tetrisu a BlockOutu
Kde: lomeček

Hrabači

Od začátku naučné stezky po 3. zastávku je nejbližší okolí stezky (proužek mezi cestou a polem, opačná strana ke křoví) pokryté uschlými stonky vysokých plevelů. Cesta by jistě vypadala lépe, pokud by se tato stará tráva vyhrabala. Její odvoz k neekologické likvidaci ohněm zajistí transportéři.
Dále je ve vykáceném svahu nad stezkou a i na cestě samotné mnoho úlomků větví. Lze je shrabat (lehkou rukou bez zeminy), popř. vysbírat větší větve, a dostat na cestu, kde se o ně postarají transportéři.
Kdo: dámy
Kde: úsek mezi 1. až 3. zastávkou; okolo lomečku
Nářadí: kovové, možná i dřevěné hrábě

Dokončení dětského hřiště

Loni jsme připravili dětské hřiště s dřevěnými špalíky. Špalíky je nutné přebrat a vyházet dřívka s houbou, plísní atd. Je možné je doplnit naporcováním vykácených kmínků. Pod konstrukci je potřeba natáhnout zelenou plachtu, tj. konstrukci odstranit, vyhrabat a srovnat podklad, plachtu zajistit kolíky proti posunu a umístit zpět konstrukci. Od transportérů si nechat přivézt pytle se štěpkou a tu rozhrnout na hřišti. A pak vstříc dalším dobrodružstvím, protože to všechen čas nezabere.
Kdo: pár siláků
Kde: u brouzdaliště
Nářadí: hrábě, plachta a kolíky

Paliči

Cílem je dosud nahromaděné haldy spálit na přiměřeném ohni bez ohrožení okolí a pokud možno bez zanechání stop po ohništích (dopředu s kamufláží počítat při výběru místa). Již zbytečná ohniště je potřeba zlikvidovat (případně odvézt popel) a zamaskovat po nich stopy. Silnější kmínky prosím ponechat na kolíky k výsadbě.
Kdo: pár dospělých paličů a případně děti přikládači
Kde: kdekoliv bude halda
Nářadí: nůžky na porcování větví, papíry a podpalovač na zapálení

Likvidátoři akátu

Tentokrát bude likvidační činnost skromná, ale přesto bude: kácet budeme především mladé akáty, abychom získali plochu pro výsadbu, a zároveň tyčky jako opěry vysazených stromků (Vrchní kolík si je převezme).
Kdo: dva, tři podřezávači
Kde: především ve stráni nad cestou dále za vodopádem
Nářadí: pilky, nůžky, motorová pila

Strategie likvidace

Postupovali bychom od začátku stezky do její hloubi. Pro různě vzrostlé akáty jsou různé postupy:

Nízké, měkké výmladky
Tam, kde jsme na jaře posekali akáty, se objevují nízké, ještě měkké výmladky. Lze je trhat (s opatrností, trny už mají), lépe je však stříhat zahradními nůžkami. Pro nežádoucí uvolňování dusíku do půdy nemůžeme nechat ostříhanou hmotu na místě – budete vybaveni modrými taškami IKEA, do kterých se výmladky budou sbírat. Plné tašky se snesou k cestě a vyvezou či vynesou z údolí ven (na haldu či do kontejneru).
Hodí se: zahradní nůžky, nůžky na živý plot

Mladé, vzrostlé výmladky
Velkou část akátových porostů tvoří již několikaleté výmladky, obvykle vyšší než člověk s kmínkem do 5 cm průměru. Tyto výmladky je potřeba uštípnout či podříznout cca 15 cm nad zemí a zbylý pařízek rozštípnout do kříže. Pokácená část se musí vytáhnout na cestu, odkud se přetáhne k nejbližšímu ohništi, kde se budou tenké větve pálit. Silnější větve se budou porcovat, pytlovat a vyvážet jako palivo, ponechají se na budování nebo se nařežou na hraní.
Hodí se: ruční pilky, nůžky na větve

Menší vzrostlé stromy
Vzrostlé menší stromy zkusíme oslabit, což se provádí částečným kroužkováním. Většina obvodu stromu se v cca 1 metru obřízne motorovou pilou a přeruší se tak vodivé pletivo, ale nikoliv po celém obvodu. Strom má pocit, že to ještě přežije, ale v následujících letech strádá a po čase je možné jej podříznout. Stačí jeden z motorovkou.

Velikáni
Velké, staré stromy, s kmeny o průměru cca 30 cm a výše, které nevypadají, že už už padají sami, necháme zatím růst. Pokud by nepouštěly ve svém okolí výmladky, nechali bychom je dožít.

Vodopád

Likvidátoři akátu budou potřebovat podporu a další činnosti přidáváme pro případné adrenalinové nadšence a seriózní budovatele. Konkrétně bude potřeba či se zabaví:

Ostatní činnosti dle počasí.

Časový plán a další informace

  • 9:45 začátek, sraz v Olešné na počátku stezky (parkovat jde jistě na točně autobusu před vsí Olešná, nějaká místa jsou na začátku stezky a na blízké odbočce)
  • sestavení skupin a rozdělení úkolů, zásobení materiálem a nářadím
  • radostné likvidování akátů
  • cca 13:30 až 14:00 konec CITO části

Co budete potřebovat: pracovní teplé, možná nepromokavé oblečení a obuv odpovídající terénu, činnosti a počasí, dobrou náladu a nanejvýše GPS pro orientaci. Pro boj s akátem doporučujeme dlouhé pevné kalhoty. Vezměte si zahradní nůžky a kvůli trnům pevné rukavice (letos jsme už němčovické zásoby spotřebovali), mohou se hodit malé i velké pilky na dřevo a sekyrky.

Operativní kontakt na Adama: +420 603 471 460

After-party na návsi

Po dokončení prací se přesuneme do Němčovic, kde bude cca od 14:00 připraveno posezení v klubovně či hospodě s nějakým teplým občerstvením. Pokud by se někdo u práce či následně u jídla značně zapotil, je možné využít koupaliště v Němčovicích, tůně v údolí či Berounku. Ale jen pokud z ledové vody nedostanete infarkt!

Svou účast prosím potvrďte formou "Will Attend Logu" a nezapomeňte uvést počet osob, které můžeme očekávat, ať se nakoupí dostatečné množství dobrůtek na after-party. Prosím s předstihem, lednové přihlášení hafo osob na poslední chvíli bylo sice přijemným překvapením, ale stále překvapením.

Akci podporuje úžasná Obec Němčovice.

Additional Hints (Decrypt)

[CS] ohq nxng arob zl

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.