Skip to Content

<

MX23(32) Zamecky park / Chateau park

A cache by HanackeExpres Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 7/14/2017
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

CZ

Pozvánka na procházku zámeckým parkem v Čechách pod Kosířem. Indicie lze zjistit pouze v otevírací době zámeckého parku. Park je otevřen celoročně v době 6-22 hodin. Finální krabička s razítkem je z důvodu kolizí se stávajícími kešemi umístěna mimo zámecký park. Aktuální informace lze najít na: http://www.zamekcechy.cz/.

Jak na tento letterbox?
Na úvodních souřadnicích naleznete informační plán zámecké zahrady v Čechách pod Kosířem. Dobře si jej prohlédněte, zvláště si zapamatujte polohu červeně označených významných bodů. Na těchto místech budeme zjišťovat jednotlivé indicie, které nás dovedou k finální krabičce.

Nejprve se přesuneme ke vchodu do zámku. Nad vchodem do zámku je pamětní deska věnovaná českému malíři Josefu Mánesovi, který zde žil a tvořil. Nás bude zajímat úplně poslední číslice. Toto bude indicie A.

Dále budeme pokračovat k Červené věži, což je pseudogotická romantická stavba sloužící jako rozhledna. Rozhledna je bohužel přístupná pouze jako součást komentované prohlídky parku, ale pro ns bude důležitý počet věžiček na horní části rozhledny. Poznamenáme si indicii B.

Pod rozhlednou si prohlédneme hrobku rodu Silva-Tarouca a bude nás zajímat zadní strana náhrobního kamene. Zde je uveden text poznamenaný zubem času, ale pro indicii C nám bude stačit počet písmen posledního slova.

Sejdeme na cestičku vedoucí kolem rybníka a po chvilce najdeme pěšinku odbočující k jeskyni. Zde se přibližujte opatrně, protože vstup do jeskyně stráží drak. Spočítáme počet prstů na jeho předních tlapách a dosadíme za D.

Na dalším rozcestí odbočíme doleva a zamíříme k Mánesovu pavilonu. V pavilonu uvidíme sochu malíře Josefa Mánesa. Pokud obejdeme pavilon dokola, tak na jedné ze zadních stěn uvidíme bílou krabici, na které mj. najdeme v levé dolní části text Typ a trojmístné číslo. Třetí číslici dosadíme za E.

Putování po zámeckém parku ukončíme u Oranžérie. Zde si můžeme sednout na lavičku umístěnou na trávníku a dopočítat finální souřadnice. Na lavičce spočítáme počet prken tvořících sedací plochu lavičky a získáme poslední indicii F.

final: N 49° 33.(B-A)(E-C)(C), E 17° 02.(E-1)(D-2)(F-E-2)

Razítko je součástí keše, neslouží k výměně, a proto ho prosím neodnášejte. Jako bonus naleznete ve schránce trackovací číslo.

EN

Invitation to visit the chateau park in Čechy pod Kosířem. Required numbers can be found only in the opening hours of the chateau park. The park is open all year from 6 a.m. to 10 p.m. The final box with a stamp is located by reason of collision with current caches outside the castle park. Current information can be found at: http://www.zamekcechy.cz/.

How about this letterbox?
At the introductory coordinates you can find the information plan of the chateau garden in Čechy pod Kosířem. Carefully look at it, especially remember the position of the red marked highlights. We will find the individual indices in these places and that we find out the final coordinates.

First we move to the entrance to the chateau. Above the entrance to the chateau is a memorial plaque dedicated to the Czech painter Josef Mánes, who lived and formed here. We will be interested in the last digit. This will be the number A.

We will continue to the Red Tower, which is a pseudo-gothic romantic building acting as a lookout tower. The lookout tower is unfortunately accessible only as part of an observation tour of the park, but for us there will be an important number of small towers at the top of the tower. Note the number B.

Below the lookout tower we look through the tomb of the Silva-Tarouca family and we will be interested in the back of the tombstone. Here is the text marked with time, but for C, the number of letters of the last word will be enough.

We will continue on the path leading around the pond, and after a while we find a footpath to the cave. Get in here with caution, because the entrance to the cave is guarded by a dragon. We count the number of fingers on the front paws and put it behind D.

At the next crossroads, turn left and head for Manes Pavilion. We will see the statue of the painter Josef Mánes in the pavilion. If we walk through the pavilion round, we will see a white box on one of the back walls, on which, among other things, we find the text Typ and a three-digit number in the lower left. Place the third digit for E.

Walking around the castle park will end at Orange. Here we can sit on a bench on the lawn and count the final coordinates. We count the number of boards that make up the bench seat and we get the last number F.


final: N 49° 33.(B-A)(E-C)(C), E 17° 02.(E-1)(D-2)(F-E-2)

The stamp is a part of the cache, it is not exchangeable, so please leave it in the box. You willl find a tracking number in the box.

Červená věž - razítko

Additional Hints (Decrypt)

cbšgbiaí fpueáaxn / cbfgobk

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

452 Logged Visits

Found it 444     Didn't find it 2     Write note 3     Publish Listing 1     Owner Maintenance 2     

View Logbook | View the Image Gallery of 76 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.