Skip to Content

<

Opukove udoli/Marlite valley, Usti nad Orlici

A cache by 05Martinku Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 03/01/2017
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size: other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Opukové údolí Ústí nad Orlicí

Téměř celé Východní Čechy s vyjímkou okrajových hor jsou tvořeny sedimentárními horninami, tedy usazeninami, a vznikly před více než 100 miliony let, v době druhohor. Původně vodorovné vrstvy, mocné desítky až stovky metrů, byly v následujícím období geologické historie vystaveny horninovým tlakům. V naší oblasti se zprohýbaly a vznikly až několik kilometrů široké vrásy, později narušované výmolnou činností řek.

V míste, kde se nachází Earthcache, zacíná hluboké údolí Tiché Orlice. Celé toto dlouhé údolí (táhnoucího se podél Orlice od Chocně až do našich míst) je tvořeno opukami, které jsou pomerne tvrdé, ale má na ne velký vliv mrazové zvetrávání a vodní eroze. Díky tomu vznikl hluboký kanon reky, jehož svahy jsou paradoxne strmejší, než svahy horských hrebenu v nedalekých Orlických horách. Když se rozhlédnete, uvidíte tyto svahy, porostlé smrky, které lemují celé údolí. Svahy jsou v rade míst témer neschudné a jsou prerušovány hlubokými stržemi malých vodních toku. Na dohled odtud je také jedno z nejužších míst údolí, kde je jeho ploché dno široké jen zhruba 130 metru.


Marlite valley Ústí nad Orlicí

Almost all East-Bohemia are formated from sedimentary rocks 100 millions years old.

Near the Earthcache begins the deep valley of Ticha Orlice and stretches west in length about 15 kilometers (from Usti nad Orlicí across Brandys nad Orlici to Chocen). The rocks consists mainly of marlite, which is relatively hard, but the frost weathering and water erosion have a great influence on it. The result is a deep river canyon, whose slopes are paradoxically steeper than the slopes of mountain ridges in the nearby Orlicke Mountains. If you look around, you'll see the slopes, covered with spruce trees, that flank whole valley. You can see one of the narrowest passages of the valley, just about 130 meters wide.


Otázky/tasks:

 1. Co vidíme na obrázku č. 4?
 2. Jak vznikl tento odkryv?
 3. Kolik geologických vrstev je ve zdejším odkryvu (pomůže vám obrázek číslo 2)?
 4. Které geologické vrstvy se podle obrázku č. 1 na infotavuli nacházejí pod Ústím nad Orlicí?
 5. Odhadněte výšku odkryvu před vámi (ta skála přes koleje). Můžete si zajít na waypoint "stage 2" pro lepší výhled.
 6. K logu přidejte fotku vás (případně GPS) s odkryvem, nebo infotabulí (dejte pozor, aby nešla přečíst). Tento úkol je dobrovolný, ale jeho splnění mě potěší.

Odpovědi posílejte před zalogováním na message center, ne přes e-mail!

 1. What can we see at picture 4?
 2. How this outcrop was formed?
 3. How many layers are there (picture 2 can help you)?
 4. Which geological layers are under Ústí nad Orlicí? Picture no. 1 can help you.
 5. Estimate high of outcrop infront of you (you can go to waypoint "stage 2" for better view).
 6. Post a photo of you and outcrop to your log. This is voluntary task.

Post answers before logging by message center, not by e-mail! 


Děkuji za pomoc se vznikem EC filip.o, betatesterům (koc256 & Skaiiter) a samozřejmě také reviewerovi GeoawareCZ.

Additional Hints (No hints available.)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.