Skip to Content

<

Pierwszy przystanek PKM / The First PKM station

A cache by piotrmw Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 03/24/2017
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Przystanek Strzyża

PL OPIS POLSKI

Pierwszy przystanek PKM

Gdańsk Strzyża - przystanek Pomorskiej Kolei Metropolitalnej, leżący w granicach dzielnicy Strzyża i na granicy z Oliwą oraz przy granicy z dzielnicą VII Dwór, na wysokości ok. 30 m n.p.m.
W bezpośrednim sąsiedztwie przystanku kolejowego usytuowany jest przystanek tramwajowy "Strzyża PKM"


Wielu pasażerów PKMki, z ciekawością przyglądało się perforacjom czerwonych wiat przystankowych. Można tam odnaleźć: gałęzie, liście a w Osowej nawet ludzi dorosłych, dzieci, bagaże i drzewa, ale zapewne niewiele osób dopatrzyło się tam wielkich, kolejnych numerów przystanków. Dużo wyraźniej można je zobaczyć na 10 minutowej animacji wpuszczonej do internetu na długo przed zakończeniem budowy. Do obejrzenia tutaj.

Projekt przystanków PKM przygotowała firma Transprojekt Gdański. Wiaty każdego z przystanków PKM, których perony sięgają długości 150 metrów, mają czerwone, perforowane ściany, dzięki czemu promienie słoneczne będą wewnątrz tworzyły świetlne wariacje. W zamyśle projektantów, czerwone wiaty wraz z odchodzącymi od nich czerwonymi deptakami były czerwonym dywanem otulającym stojące pod nim pociągi. Na każdej stacji są też dodatkowe szklane wiaty, które mają osłonić pasażerów przed wiatrem i deszczem.

Pomorska Kolej Metropolitalna to potoczna nazwa linii kolejowej nr 248 łączącej Gdańsk Wrzeszcz z Gdańskiem Osową, o długości 18,615km. Linia została wybudowana w latach 2013-2015 przez konsorcjum przedsiębiorstw Budimex i Ferrovial Agroman na zlecenie spółki Pomorska Kolej Metropolitalna, która jest zarządcą tej linii.

Budowa

7 maja 2013 spółka PKM podpisała umowę na projekt i budowę tej linii z konsorcjum przedsiębiorstw Budimex i Ferrovial Agroman. Umowa obejmowała:

 • dwutorową linię nr 248,
 • jednotorową łącznicę nr 253,
 • 8 przystanków osobowych,
 • stację techniczną przy przystanku Gdańsk Rębiechowo,
 • Lokalne Centrum Sterowania przy przystanku Gdańsk Matarnia,
 • wiadukty kolejowe, wiadukty drogowe, przejścia nad torami, kładki
  dla pieszych, przepusty i przejścia dla zwierząt,
 • system sterowania ruchem ERTMS.

31 stycznia 2014 PKP PLK podpisały z Torpolem umowę na modernizację stacji Gdańsk Wrzeszcz w taki sposób, aby możliwe było połączenie linii 248 z tą stacją. 27 maja 2014 PKP PLK podpisały z konsorcjum przedsiębiorstw z Rubau Polska na czele umowę na rewitalizację i przebudowę fragmentu linii nr 201, koniecznego do wpięcia do niej linii nr 248.
W marcu 2015 na linię nr 248 wjechał pierwszy pociąg - spalinowóz SM48 pchający pięć szutrówek, za którą jechała podbijarka torowa. W marcu zakończono również budowę wszystkich 6 masztów GSM-R, będących częścią systemu sterowania ruchem ERTMS, odpowiadającego za automatyzację nadzoru nad prowadzeniem ruchu pociągów. W kwietniu na linii rozpoczął się montaż balis systemu ERTMS.

Ruch pociągów pasażerskich rozpoczęto 1 września 2015, a ich operatorem jest PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście.

Plany na przyszłość

PKM SA wraz z konsorcjum firm Budimex SA i Ferrovial Agroman SA podpisały 22 września 2016 r. umowę na budowę dwóch dodatkowych przystanków Pomorskiej Kolei Metropolitalnej na linii kolejowej 201 w Gdyni. Budowa przystanków PKM Gdynia Karwiny i Gdynia Stadion rozpocznie się jeszcze jesienią 2016 r., a zakończy się - zgodnie z umową - do 31 lipca 2017 r.
PKM (zarządca linii nr 248) deklaruje, że po elektryfikacji przez PKP PLK linii kolejowej nr 201 (z którą linia nr 248 łączy się), linie nr 248 i 253 również zostaną zelektryfikowane. Linia nr 248 podczas budowy została już częściowo przygotowana do przyszłej elektryfikacji: powstał projekt elektryfikacji dla całej linii oraz na wiaduktach przygotowano specjalne miejsca pod montaż słupów trakcyjnych.


SKRYTKA

Rozpoczynamy kolejowy szlak. Pierwsza skrytka na tej trasie jest przeznaczona dla dzieci lub ... zdziecinniałych dorosłych.
Aby było tematycznie, musimy sobie przypomnieć bardzo dobrze wszystkim znany wiersz Juliana Tuwima pod tytułem "Lokomotywa". Do odnalezienia skrytki konieczne będą pewne informacje wydobyte z poszczególnych wersów utworu.

A - liczba atletów
B - numer wagonu z kuframi, pakami i skrzyniami
C - liczba ludzi w każdym wagonie
D - wagon z armatą
E - liczba kotletów dla jednego atlety
F - wagon, w którym są zjadane tłuste kiełbasy
G - ile jest żyraf?
H - którym wagonem podróżują banany
J - liczba fortepianów
K - wagon z krowami
L - liczba wagonów doczepionych do lokomotywy
M - wagon z meblami
N - wagon do przewozu trzody chlewnej
P - liczba niedźwiedzi w pociągu

Skrytka znajduje się pod współrzędnymi:

N 54 23.XYZ     E 018 34.TUW , gdzie:

XYZ = E - D - ( F + G ) * B * ( N + P ) - ( N * (D + F ) - K )
TUW = A + L - M * ( H + K ) * J - B - ( M + H )

Uwaga: Kolejność wykonywania działań zgodna z zasadami matematyki.

Teren na którym schowany jest pojemnik finałowy jest dostępny w godzinach od 8:00 do 20:00.

Na trzech pierwszych znalazców czekają certyfikaty!
W skrytce jest ołówek.

W pojemniku znajduje się liczba niezbędna do odnalezienia skrytki bonusowej. Spisz ją!

Po wpisie dokładnie zamknij pojemnik!
Uważaj! Jesteś obserwowany!

EN ENGLISH DESCRIPTION

The First PKM station

Gdańsk Strzyża is the first station of Pomeranian Metropolitan Railway.

Pomorska Kolej Metropolitalna is the common name of the railway line No. 248 connecting Gdańsk Wrzeszcz with Gdańsk Osowa a length of 18,615km.
The railway line was built between 2013-2015 by a consortium of companies Budimex and Ferrovial Agroman on behalf of the company Pomeranian Metropolitan Railway, which is the manager of this line.
May 7, 2013, the company PKM has signed a contract for the design and construction of this line with a consortium of companies Budimex and Ferrovial Agroman. The agreement included:

 • double-circuit line No. 248
 • monorail connective No. 253
 • 8 railway stations
 • technical station at Gdańsk Rębiechowo
 • Local Control Center near the station Gdańsk Matarnia
 • railway bridges, road bridges, crossing over the tracks,
  footbridges, culverts and passages for animals
 • traffic control system ERTMS.

September 1, 2015 the line was opened and is operated by PKP SKM in Tricity.

Many PKM passengers, with the curiosity watched perforation of red station shelters. There you can find: branches, leaves and in Osowa even figures of adults, children and trees. Few people see large numbers, that are consecutive numbers of the station. These numbers were used in the names of the caches in this trial.


CACHE

We are beginning the train trail. The first cache on this route is intended for children or... dotardly adults. First you must read the poem (fairy tale) by Julian Tuwim untitled "Locomotive" (pl: "Lokomotywa"). To find the cache some information taken from various verses of the poem, which you can read below would be necessary.

A - how many strongmen are there?
B - in which wagon are trunks, baggage and cases?
C - number of people in each wagon
D - in which wagon is a large cannon?
E - number of burgers for one strongman
F - in which wagon sausagey snacks are eaten?
G - how many bears are there?
H - in which wagon are bananas?
J - number of grand pianos
K - in which wagon are cows?
L - number of wagons coupled to lokomotive - 10
M - in which wagon are pieces of furniture?
N - in which wagon are pigs?
P - number of giraffes in the train

The cache is hidden on this coordinates:

N 54 23.XYZ     E 018 34.TUW , where:

XYZ = E - D - ( F + G ) * B * ( N + P ) - ( N * (D + F ) - K )
TUW = A + L - M * ( H + K ) * J - B - ( M + H )

Note: The order of calculation in accordance with the principles of mathematics.


Locomotive

The locomotive's standing at the station,
Huge, heavy, it drips perspiration -
Oily lubrication.

It stands and wheezes, it groans and gnashes
Its boiling belly stuffed with hot ashes:
Arrrgh, what torture!
Phew, what a scorcher!
Panting and puffing!
Hissing and huffing!
It's barely gasping, it's barely breathing,
And still its fireman more coal keeps on heaping.

To it were coupled wagons of iron and steel
Massive and heavy, they weighed a great deal
And crowds of people in each one of these,
And one's full of cows, another of - horses,
A third one with passengers, every one fat,
Sitting and eating sausagey snacks.
The fourth was packed with crates of bananas.
The fifth one contained - six large grand pianos.
In the sixth a large cannon, cor! what a whopper!
Each of its wheels chocked up right proper!
The seventh, oaken wardrobes and chairs.
The eighth an elephant, giraffe and two bears.
The ninth, fattened pigs - no spare spaces,
The tenth full of trunks, baggage and cases,
Wagons like these - another forty remain,
Not even I could tell you what they contain.
But if a thousand strongmen gathered right here,
And each one would eat a thousand burgers a year,
And each one of them strained with all of his might,
They couldn't shift this colossal weight.

Suddenly - WHISTLE!
Suddenly - bustle!
Steam - eruption!
Wheels - in motion!

Slowly at first, like a tortoise just waking
Strains the engine, every single joint aching.
But it jerks at the wagons and pulls with great zeal,
It turns, and it turns, wheel after wheel.
It gathers momentum and takes up the chase
As it thunders and hammers and speeds up the pace.

And where to? And where to? And where to? Straight on!
By rail, by rail, by bridge, now it's gone -
Through mountains and tunnels, through meadows and woods
It's rushing, it's rushing to bring on the goods,
It's knocking out rhythms like banging a drum
DUM-buDUM, DUM-buDUM DUM-buDUM-DUM!

It's gliding so smoothly - no effort at all,
No engine of steel, just a little toy ball,
No massive machine, all panting and puffing
But a plaything of tin, that weighs next to nothing.

From where does it, how does it, why does it rush?
And what is it, who is it, gives it a push?
That makes it go faster, all thrashing and hissing?
It's steam's scalding power that keeps the train moving.
It's steam, piped from boiler to a piston that glides
Back and forth pushing rods that turn wheels on both sides,
They're striving and driving, the train keeps on bumping,
'Cause steam keeps the pistons a-pumping and pumping,
Producing a rhythm so pleasing to some:
DUM-buDUM, DUM-buDUM DUM-buDUM-DUM!

Julian Tuwim
(Translation copyright Michael Dembinski 2008)


The area on which the final container is hidden is accessible in hours from 8:00 to 20:00.

There are certificates for the first three finders!
There is a pencil in the container.

In the container you will find number required to determine coordinates of the bonus geocache. Remember to write down this number!

After logging, close the container precisely!
Watch out! You are being observed!


Additional Hints (Decrypt)

Avfxb / Ybj

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

81 Logged Visits

Found it 72     Didn't find it 2     Write note 2     Temporarily Disable Listing 1     Enable Listing 1     Publish Listing 1     Owner Maintenance 2     

View Logbook | View the Image Gallery of 3 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.