Skip to Content

<

Lettertrain

A cache by Team Davidsson Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 03/28/2017
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Järngruvorna i Bergslagen hade aldrig kunnat bli så framgångsrika utan järnvägarna för sina transporter. Många lokala och små järnvägar fanns här och även på många andra platser i landet. Med tiden blev järnvägarna ett riksintresse och nät byggdes samman i Statens Järnvägar. När trafiken ökade och tekniken blev mer avancerad så fanns ett behov av en samlad underhållsverksamhet och 1899 tog riksdagen beslut om att förlägga den centraliserade verkstaden just här.

Byggandet av Centralverkstaden, CV, började i april år 1900. Planen då gällde enbart ångloksunderhåll, men ganska snart utökades verksamheten med service av motorvagnar, växlar, vagnar, hjul och presenningar. Efter bara 18 år bytte CV namn till Örebro huvudverkstad men fortfarande nu efter 100 år så kallas den CV i folkmun.

Som mest arbetade här ca 1700 personer, och det ansågs lite finare att jobba hos CV än hos andra arbetsgivare. Man var en viktig statstjänsteman med förmåner och trygg anställning. En av förmånerna många hade var gratis resa med tåg till jobbet. På storhetstiden fanns nämligen flera stationer i Örebro. Till exempel gick Hagabyexpressen de två kilometrarna till stadsdelen tre gånger dagligen.

Fortfarande idag bedrivs mycket verksamhet kring spår i lokalerna och nu ska du få gå längs en liten bit av området och berika dig i lite spårbunden kulturhistoria.

Utgångskoordinaten ligger i västra änden av området och här är själva infarten till verkstäderna. Säkert har många tågspottare stått här för att bocka av sina listor. De toppiga husen längst bort i norr inom området som du skymtar är verkstäder för växlar och spår. Idag byggs tågväxlar till hela landet där inne. Gå längs staketet så du har det modernare gula huset på din högra sida. När staketet viker höger så stanna upp. Nu börjar du se de ursprungliga lokverkstäderna.

Huset närmast framför dig har ett runt fönster. AA: Hur många glasrutor består det runda fönstret av? Gå höger till vägen och följ den österut. Stanna till framför utbyggnaden på första stora huset. Du står nu på platsen där allt började. Här är ångloksverkstaden. Idag jobbar man här främst med att underhålla hjul och boogies, men även tunga reparationer av lok. På var sida om utbyggnaden/entrén finns fönsterpartier med rundade pelare mellan fönstren. B: Hur många pelare är det totalt mellan fönstren på de båda sidorna?

Fortsätt i den riktning du var på väg och snedda in över parkeringen till vänster framför nästa stora tegelbyggnad. I slutet på den långsidan av huset finns en väggfast stege. C: Hur många cirkelbågar finns i buren runt stegen? Runda husknuten och stanna vid första porten på nästa huskropp. Där innanför kan du skymta de massiva hjul som görs redo för ytterligare 160 000 km. DD: På porten står en bokstav följd av två siffror. Vilka?

Härifrån går din väg vidare in i parken så du får grönska på båda sidorna. Följ vägen till dess att skogen på höger sida slutar. Nu är du omgiven av mestadels kontorslokaler, men även skrädderiet där en klätterklubb håller till idag. Ta höger efter skogen och du går söderut mot den fina entrén till hela CV. Stanna upp precis innan du går igenom entréporten. Vänd dig om och du ser en husgavel med tio fönster. Bakom det i mitten på övre våningen sitter personen som gett tillstånd till denna cache. Fortsätt sedan in i portalen. Tänk så många som stämplat in här. E: Vilken siffra står ihop med två bokstäver på det gröna elskåpet?

Fortsätt längs vägen österut. Du passerar det mäktiga vattentornet och får snart den gigantiska vagnsverkstaden på din vänstra sida. Med sina 18 000 m²  är den stor nog att hela Stockholms slott skulle rymmas där inne. FF: Hur många stora fönsterpartier finns på verkstadens sydsida? Dörrar och portar räknas ej

När du passerat hela vagnsverkstaden tar du snett fram mot vänster över parkeringen. På byggnaden längst bort finns två igensatta fönster. Gå till ett av dem och använd följande formel:

AA-B, DD-E, FF-C-CThe railroads in Bergslagen were utterly important for the success of the mining in the area. Many local railroads were built, but as years passed, the railroads became more of a national interest. They were connected under the name Statens Järnvägar (National Railroads). As traffic increased and the technology became more advanced a need for a centralized maintenance arose. In 1899 a decision was made to build the centralized workshop right here. From the beginning the plan was to perform service and repairs only on steam locomotives, but more and more functions were moved here. Soon this was a full service facility, and up to 1,700 persons worked here. The wast part of the workshops are still used today for their original purpose and that you will see during your cultural walk in the Swedish railroad history.

The starting coordinates are at the very west end of the area, at the actual inlet to all the workshops. Surely many trainspotters have spent hours here with their lists. In the far north you see some roofs of one of the bigger locals. That is the workshop for switches and it is still today in full operation. Follow the fence with the yellow house on your right hand side. When the fence turns right, make a full stop. You are now looking at the workshop’s ground zero, where it all started.

The house in front of you has a circular window. AA: How many tiles does the window consist of?  Head right and go to the road and then follow it to the east. Stop after about 100 meters in front of the building annex. Here is the huge workshop for steam locomotives, but today mostly wheels are repaired here. On both sides of the anex/entrance, there are windows with carved pillars between them. B: How many pillars are there totally between the windows on both sides?

Continue the way you were heading, and make a shortcut over the parking lot to the left when possible. In the far end of the next building there is a ladder attached to the wall. C: How many arcs are there on the cage around the ladder? Make a left around the corner and cross the parking lot to the next building. Stop at the first big door with windows. In there you can see the massive wheels being prepared for another 160,000 kilometers. DD: On the door is a letter followed by two digits. Which digits?

From here your way continues into the park. Follow this road until the forest on your right ends. Here are mostly offices, but there has also been tailoring here. Turn right, which is south, and head to the main gate of this gigantic workshop. Inside the gate is an old electrical installation. E: Which digit is found together with two letters on the installation?

Follow the road to the east. You will pass the massive and beautiful water tower on your right, and then you will see the biggest workshop in the area on your left, the one for wagons. At the time of construction, it was the largest workshop in Sweden with its 18,000 m², large enough to accommodate the Royal castle in Stockholm. FF: How many large window portions are there in the southern facade? When you have passed this huge workshop, turn around its corner and cross the parking lot. In the far end you’ll see two closed windows. Use the formula below at one of them.

AA-B, DD-E, FF-C-C


Additional Hints (No hints available.)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.