Skip to content

Virsaišu ūdenskritums/The waterfall Virsaisi Traditional Geocache

This cache is temporarily unavailable.

Akeris: Geo tauta!
Slepnis patreiz uz laiku slēgts tiek. Dēļ Jūsu pašu drošības, kā arī viena otra īpatņa nekaunības...
Vai tiešām ir grūti aprakstā izlasīt norādes? Ir noteikts PARKING neitrālā vietā, nevis īpašnieka sētas vidū. Un ja nu reiz esat bijuši tik neuzmanīgi - tad izturaties lūdzu kā ciemiņi, kuri ciemos atbraukuši un respektējiet namatēva viesmīlību!
Patreiz dēļ saimnieciskās darbības slēpnis nebūs pieejams tuvākā mēneša laikā.
Lūdzu, esam savstarpēji saprotoši un cienam viens otru - tad slēpnis turpinās savu eksistenci. Pretējā gadījumā - nāksies to arhivēt.

More
Hidden : 03/28/2017
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


[LAT]  

Virsaišu ūdenskritums atrodas Talsu novadā netālu no Virsaišu mājām. Tas izveidojies Virbupes labā krasta nelielā pietekā - strauta gultne pār augšdevona dolomīta iežiem. Ūdenskritums ir 1.7 m augsts, un īpaši izteiksmīgs tas ir pavasaros un rudeņos, kad tā platums sasniedz 4 metrus. Ūdenskritumu 1998. gadā atklājis ģeogrāfs Ivars Strautnieks. Kopš 2001 gada tam ir valsts aizsargājamā ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa statuss. Latvijas Petroglifu centrs, popularizējot ģeoloģiju un ģeoloģiskos dabas pieminekļus, Virsaišu ūdenskritumu nominēja par 2010. gada ģeoloģisko objektu.

Šeit ierīkota dabas taka, kura ir marķēta ar sarkanu krāsu. Tā ir piemērota nelielam pārgājienam dabā. Ir izvietotas norāžu zīmes takas maršruta sākuma un pagriezienu vietās un stends labiekārtotā atpūtas vietā pie ūdenskrituma.

Slēpnis ir PET pudeles preforma, tā satur viesu grāmatu.
Lūdzu slēpni novietot atpakaļ tieši tā, kā tas tika atrasts!

Lūdzu, izturēties saudzīgi pret zaļo dabu.

Veiksmi!


[ENG]

The Waterfall Virsaisi is located in Talsi region near the Virsaiši home. It has formed at the right bank of River Virbupe watercourse - over the dolomite rock of Devonian era.The waterfall is 1.7 m high. It is particularly impressive in the sping and autum when it reaches 4 meters in width. In 1998 the waterfall was discovered by the geographer Ivars Strautnieks. Since 2001 it has a status of state protected geological and geomorphological monument. Latvian center of Petroglyph promoting the geology and geological natural monuments nominated the Waterfall Virsaiši as the object of geology of 2010.

There is established a nature trail, which is marked in red. It is suitable for a small hike in nature. Are arranged indications mark trails beginning of the route and turning points and stand landscaped resting place at the waterfall. Trailhead label is not, continue to trail signs are indications in the area.

The cache container is a PET bottle preforms, it contains a guest book and a pencil.
Please hiding place put back exactly as it was found!

Please act carefully against green nature.

Good luck!

 

Flag Counter

Additional Hints (Decrypt)

ynmqnf xehzf, mrz znmn pryzn/gur unmry ohfu, haqre fznyy fgenva

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)