Skip to content

<

Klapperstensfältet vid Körberget

A cache by SE81293 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 03/30/2017
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Syftet med denna earthcache är att undervisa om uppkomsten av klapperstensfält. Innan du börjar vänligen notera att det i området finns naturvärden och kulturvärden så uppträd som den hänsynsfulle geocacharen du är. Kom ihåg geocachingens gyllene etikett: Lämna inga spår.


Här vid foten av Körberget, eller Körbergsklack som det kallas finner du detta klapperstensfält. Där du står kan du tydligt se flera terasser som tillkommit vid landhöjningen efter den senaste istidens uttåg. Förutom klapperstensfältet kan du ana fler terasser döljd i vegetationen om du blickar österut. Ett par hundra meter västerut på Körbergets östra sida ca 208 m.ö.h låg en gång HK (Högsta Kustlinjen). Det är den linje där havet nått som högst. Klättrar du upp på Körbergsklack så har du fötterna på det torra, så att säga.

Ett klapperstensfält är ett område med klapperstenar, bestående av vanligtvis väl avrundade stenar och ofta även mindre block som har formats av vågor i strandens svallzon. Fossila klapperstensfält (som detta är), är gamla stränder med klappersten som genom landhöjningen höjts högt över nuvarande havsnivå. Förleden "klapper" härrör från det klapprande ljud som uppstår när stenarna slår mot varandra då de översköljs av vågorna. På vissa platser kan man hitta så kallade "fossila klapperstensfält", även kallat stentorg. Det är oftast stora runda stenar längs gamla stränder som genom landhöjningen höjts högt över nuvarande havsnivå och ligger numera långt upp på land. Detta stentorg befinner sig ca 45km från närmsta kust. På denna plats hittar du idag två stentorg ca 45 -60 meter från varandra. Men troligt är ju att de är samma klapperstensfält men att en del av det täckts av vegetation under årens lopp.

Landhöjning efter smält inlandsis kallas postglacial landhöjning. I slutet av senaste istiden var delar av norra Europa och Nordamerika täckta av ett upp till 4 km tjockt istäcke. Isen pressade genom sin tyngd ner jordskorpan i manteln. När isen smälte undan, började landet att stiga igen. På grund av jordmantelns höga viskositet tar denna process tusentals år.

I början var landhöjningen som störst med ca 75mm/år. Denna takt höll sig i ca 2000 år och allt eftersom att isen tunnades ut minskade takten till ca 25mm/år och avtar alltjämt exponentiellt. I Sverige idag är landhöjningen som störst i Furuögrund vid norra Västerbottens kustland med nio mm per år, samt vid Höga kusten och Kvarken där landhöjningen är ungefär sju millimeter per år. Landhöjningen avtar åt alla håll och är vid norska nord- och sydvästkusten, Danmarks nordkust, Kurland, södra Ladoga, Onegasjön och Kaninhalvön ungefär noll, medan landet sjunker något utanför detta område.

Bilden här nedan visar aktuell landhöjning[Källa: Wikipedia]

Du kan logga den här cachen direkt, men inom rimlig tid (Senast två veckor) måste du maila svaren på nedanstående fyra uppgifter till CO: Loggningar med uteblivet svar raderas. Svarar du fel kommer du att få komplettera dina uppgifter. Uppgifterna du ska svara på avser det stentorg du befinner dig på.

Uppgift 1. Med hjälp av din navigationsutrustning, på vilken höjd över havet skulle du säga att du finner detta stentorg.

Uppgift 2. När du nu vet höjden över havet på den plats du befinner dig, samt höjden för HK (Högsta kustlinjen) så kan du med uppgifterna ovan beräkna hur många år det tog innan havsnivån dragit sig tillbaka till den plats du befinner dig från den högsta nivån. Svara i närmsta jämna hundratal.

Uppgift 3. Där du nu står, se dig omkring och räkna antalet terasser. Räkna bara de terasser där klapperstensfältet ligger i dager.

Uppgift 4. Beräkna arealen på detta stentorg. Tag inte med i beräkningen stentorget ca 60 meter nord-öst om detta.

Uppgift 5. (Frivillig) Om du vill, ta gärna en bild på dig eller på din GPS med koordinater väl synliga. Eller en bild på själva stentorget eller något annat trevligt i omgivningen.


Additional Hints (No hints available.)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.