Skip to content

<

MUK Nosovice

A cache by Tonda a Kaolin Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 06/03/2017
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


D48 MÚK Nošovice
mimoúrovňová křižovatka Nošovice


Výstavba průmyslové zóny v Nošovicích zcela změnila charakter dopravy v přilehlém území. Vzhledem k přerušení některých místních komunikací ve směru na obce Nižní a Vyšní Lhoty bude zřízena nová silnice III. třídy, která bude napojena novou mimoúrovňovou křižovatkou „MÚK Nošovice“ na dálnici D48.
Připravovaná stavba umožní přímé napojení z dálnice D48 do průmyslové zóny Nošovice a dále zlepší dopravní obslužnost okolního území v jižní části od dálnice D48.
Zakreslení budoucí mimoúrovňové křižovatky Nošovice do mapy


Navržené umístění je jediné možné z hlediska stávajících staveb a omezení v zájmových územích. Jedná se zejména o omezení stávající trasy dálnice D48 (mostní objekty), železniční trať, Žermanický přivaděč a areál průmyslové zóny. Vzdálenost od nejbližší křižovatky (MÚK Dobrá) je ve směru na Český Těšín 1295 metrů. Vzdálenosti jsou dostatečné pro umístění svislého orientačního dopravního značení.
MÚK Nošovice je svým návrhem atypická a kvůli stísněným místním podmínkám vyžaduje realizaci čtyř mostních objektů. Kromě základního mimoúrovňového křížení s dálnicí je třeba mimoúrovňově křížit jednokolejnou železniční trať a vodní tok (Žermanický přivaděč).

Výstavba mimoúrovňové křižovatky bude probíhat za částečného omezení dopravy dálnici D48. V rámci uvolnění staveniště dojde k demolici jednoho obytného domu, dále dojde k vykácení části lesa v blízkosti přivaděče Morávka–Žermanice.

Stav příprav v roce 2017

V současné době probíhají úkony spojené s vydáním územního rozhodnutí. Územní řízení probíhá několik let nepřetržitě. Je napadáno ekologickými sdruženími, které požadují zřízení nového biokoridoru a přestavby železnice.
Dvakrát byla žádost o územní rozhodnutí zamítnuta, ale tato zamítnutí byla zrušena v odvolacím řízení.
Krajský úřad zrušil 12/2014 územní rozhodnutí a vrátil věc k novému projednání. Byla dokončena aktualizace podkladů pro pokračování v územním řízení.
V 10/2016 MŽP zrušilo rozhodnutí KÚMSK o vyjímce a vrátilo věc k novému projednání. V 11/2016 stavební úřad ve Frýdku-Místku byl ze strany ŘSD ČR oficiálně informován o kroku MŽP se sdělením, že chybějící podklad bude předán, jakmile bude znovu projednán KÚMSK a bude pravomocný.
Na stavbu je zpracovaná dokumentace pro stavební povolení (DSP), kterou bude nutné zaktualizovat.
Navazující kruhový objezd v obchodní zóně Nošovice je již dnes "plně" připraven


Schválení investičního záměru bylo již v 12/2006. Zahájení výstavby je naplánováno na 1/2019 a uvedení do provozu 11/2020 s předpokládanými náklady 291 089 000 Kč (bez DPH).
Zdroj informací: infoleták ŘSD

V blízkosti zamýšlené stavby se již nachází pár keší, proto jsem tuto umístil na dnes jediný výjezd z dálnice D48 na Nošovice MÚK Dobrá, kde nebude rušená možnou výstavbou MÚK Nošovice.

Additional Hints (Decrypt)

cbqvial cnerm f uarqbh prcvpxbh

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.