Skip to content

Ķeguma luterāņu baznīca Traditional Geocache

Hidden : 12/02/2017
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

LAT ņemiet līdzi savu rakstāmo

ENG BYOP


LAT

Ķeguma evanģēliski luteriskās baznīcas pamatakmens tika ielikts 2005. gada 6. jūlijā. 2007. gada augustā Ķeguma ev. lut. draudzes baznīcas celtniecība tika uzticēta SIA „Pastorāts”. Ķeguma baznīcas būvniecības projektu atbalstīja un finansējumu sniedza LELB Nekustamo īpašumu fonds, Pasaules Luterāņu Federācija (Lutheran World Federation), Saksijas Baznīca (Evangelisch-Lutherische Landeskirche Sachsens) un Gustava Ādolfa fonds (Gustav-Adolf-Werk). Iestājoties ekonomiskajai krīzei baznīcas būvniecība sāka kavēties. Neraugoties uz to nauda tika saziedota un 2015, gada 12. decembrī, tieši Ķeguma evaņģēliski luteriskās draudzes dibināšanas 25. gadadienā notika baznīcas iesvētīšanas dievkalpojums. Baznīcu iesvētīja LELB arhibīskapa Jāņa Vanaga vietnieks, Liepājas bīskaps Pāvils Brūvers. Kalpoja Ķeguma draudzes mācītājs Ingus Dāboliņš un Ikšķiles iecirkņa prāvests Dzintars Laugalis. Iesvētīšanas dievkalpojumā klāt bija Ķeguma draudzes locekļi, kā arī dievnama tapšanas atbalstītāji kā arī daži Katoļu draudzes garīdznieki.

ENG

Kegums Lutheran church

Additional Hints (No hints available.)