Skip to Content

<

Mrtva ramena Labe v Libickem luhu

A cache by FoxyfoxCz Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 04/18/2017
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size: other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Tato keš Vás zavede do Libického luhu k "mrtvým" ramenům Labe.
Kde najít info tabuli zjistíte v trasových bodech. NEHLEDEJTE NA INFOTABULI POBLÍŽ VÝCHOZÍCH SOUŘADNIC !

Upozorňuji že INFO tabule poblíž výchozích souřadnic nemá s keší nic společného a žádná z odpovědí se na ni nenachází ! Souřadnice INFO tabule potřebné pro zjištění odpovědí najdete ve waypointech.
Libický luh leží v ploché labské nivě jihovýchodně od soutoku Labe s řekou Cidlinou. Geologickým podkladem jsou převážně nezpevněné nivní sedimenty - hlíny, křídy, písky a štěrky – fluviálního původu, holocénního stáří. Půdy jsou tvořeny mocnými fluvizeměmi a výplněmi mrtvých labských ramen. Území bylo utvářeno především činností řeky Labe, která před regulací neustále měnila svůj tok. Změny toku zajišťovaly v nivě kontinuální přítomnost vedlejších průtočných i neprůtočných koryt a slepých i mrtvých ramen a tůní v různém stadiu sukcesních procesů. Diverzita stanovišť i bioty byla značná. Regulace Labe v první polovině 20. století zastavila dynamiku těchto přírodních procesů a zásadním způsobem tak ovlivnila jak charakter území, tak následně byla příčinou postupného významného ochuzování biodiverzity. Územím dále protéká potok Bačovka, který je částečně napojen na staré labské koryto.


Před regulací mělo koryto Labe miskovitý tvar s výškou břehů nad normální hladinou od 0,5 do 3,8 metru. Šířka řečiště mezi břehovými hranami činila 53 až 98 metrů. Spodní voda se nacházela 0,4 až 0,7 m. pod povrchem okolního terénu.
Široké mělké koryto s písčitými nánosy na levém břehu lesa Pytel nad dnešním soutokem Labe s Cidlinou na fotografii z roku 1907.Vznik


V rovinatém terénu Polabí v nezpevněných sedimentech vytváří pomalu tekoucí proud řeky zákruty.

Odnosem materiálu z vnějšího břehu a ukládáním na straně vnitřní se zákruty vyostřují - vznikají meandry.
Šíje meandru se postupně zužuje.

Posléze dojde k jejímu protržení nejčastěji při povodni, kdy voda proudí rychleji.

Oddělená meandr je zpočátku průtočný, postupně se však od řeky oddělí - vzníká mrtvé rameno. A celá proces se opakuje.


Na mapě reliéfu vidíme, jak Labe v Libickém luhu v průběhu staletí "pracovalo". Zřetelné jsou meandry i nánosy postupně ukládané během jejích vývoje.Otázky/ÚkolyPrvní úkol je samozřejmě nepovinný, úkoly 2-5 zjistíte v listingu nebo na netu a pro ty zbylé se musíte vypravit na místo.


Pro odlov Vám bude stačit GPSka.

1. Fotka Vás nebo Vaší GPS v lužním lese. (Samozřejmě dobrovolný úkol, ale za jeho splnění budu rád)

2. Jaké je v Libickém luhu podloží ?

3. Jaký tvar mělo Labe před regulací ?

4. Jak hluboké bylo Labe před regulací ?

5. Vysvětli vlastními slovy jak vzniká mrtvé rameno.

6. Kde a proč budovali naši předci svá sídla ? (info tabule)

7. Jak je v současné době široká niva Labe v Libickém luhu ? (info tabule)

8. Změřte nadmořskou výšku u info tabule.

Odpovědi na otázky zasílejte klasicky přes profil, nebo formou emailu, hned po zaslání se zalogujte a pokud se neozvu je vše správně, pokud by něco nesedělo ozvu se a vyřešíme to.
I'm sorry for my bad English.

Questions/TasksThe first task is of course optional, tasks 2-5 find in the listing (or at net) and for the rest you have to go to the place.


You need only a GPS.

1. A photo of you or your GPS in Libicky luh. (Of course, a voluntary task, but I'll be happy)

2. How bedrock is in Libicky luh ?

3. What shape should of the Elbe before the regulation ? ?

4. How deep was the river Elbe before the regulation ?

5. Explain in your own words how a create dead arm.

6. Where and why to build our ancestors their headquarters ? (info board)

7. As is currently the wide floodplain of the Elbe in Libicky luh ? (info board)

8. Measure the altitude at a info board.

Replies should be sent to the contact e mail You can normal log in the cache. If something goes wrong, I'll contact You. For other listing information in english please use google translator.

Flag Counter

Additional Hints (No hints available.) 

Find...

117 Logged Visits

Found it 116     Publish Listing 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 118 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.