Skip to content

Stifting av Foreningen Sunnmøre Geocaching Event Cache

This cache has been archived.

cghove: Takk til alle som møtte opp

More
Hidden : Monday, 01 May 2017
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Det har lenge vert snakket om at Sunnmøre burde ha "egne" bein å stå på


Og dette er det på tide å gjøre noe med, jeg ønsker derfor å inkalle til et stiftelses møte, der vi skal stifte foreningen Sunnmøre Geocaching

Stiftelsesmøtet vil bli avholdt  den 1.Mai 2017 kl 12.00 til 13.30 på Blindheim Ungdomsskole.

Blir vi ikke ferdig til kl 13.30 så får vi bare sette av mere tid smiley

Hva skjer på et stiftelsesmøte?
På stiftelsesmøtet er det vanlig at det vedtas vedtekter, velges et styre og at det settes noen arbeidsmål for det nye styret, det vil si hva de konkret skal jobbe med den nærmeste tiden. Forslag til dette bør lages på forhånd, slik at man ikke bruker unødig lang tid på møtet. Det styret som velges til å jobbe frem til første ordinære årsmøte kalles ofte for et interimsstyre eller en organisasjonskomité.

Sjekkliste før stiftelsesmøtet:

  1. Finn formålet med organisasjonen
  2. Lag forslag til vedtekter(cghove har i skrivende stund 3 forslag til vedtekter: forslag1, forslag2 og forslag3)
  3. Finn personer som vil sitte i styret og som vil være medlemmer
  4. Lag en plan over hva organisasjonen skal gjøre den første perioden (aktivitetsplan) og hva medlemstilbudene er
  5. Finn et sted du kan arrangere stiftelsesmøtet og sett en dato (1.Mai 2017 kl 12.00 til 13.30 på Blindheim Ungdomsskole)
  6. Spre informasjon om stiftelsesmøtet (Det satser jeg på blir løst ved å bruke event)
  7. Forbered deg godt før møtet slik at du vet nøyaktig hva du skal presentere og hvordan

Additional Hints (No hints available.)