Skip to Content

<

#04 Památné stromy Horažďovicka

A cache by stoupapm Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 01/26/2017
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Cz: Památný strom - Nehodivská lípa
En: Memorial Tree - Nehodiv Linde Tree

Památné stromy

Nehodivská lípa

Nehodivská lípa je čtvrtým památným stromem, který Vám chceme představit.
V tomto případě jde o lípu velkolistou (Tilia platyphyllos), jedná se o statný opadavý listnatý strom dosahující výšky přes 25 m, z čeledi slézovitých. Strom je v evidenci památných stromů Agentury ochrany přírody a krajiny ČR pod číslem 102447 . Přirozeně se vyskytuje v západní, střední a jihovýchodní Evropě, na sever zasahuje po Dánsko, na východ po západní Ukrajinu, na jihu končí Korsikou a jižní Itálií. Izolované lokality jsou v jižním Švédsku, Malé Asii a Kavkazu. V naší republice roste tato lípa roztroušeně po celém území od pahorkatin do podhůří.
Strom naleznete v obci Nehodiv, severozápadně od Horažďovic. Tato lípa roste uprostřed obce, v nadmořské výšce 600 m. Stáří stromu je odhadováno na 290 let, s obvodem kmene 365 cm a celkovou výškou 24 m, údaje jsou z měření z roku 2009. Lípa je chráněna od roku 1978 pro svůj vzrůst a věk s ochranným pásmem o poloměru 10 m. Zdravotní stav je dobrý a při měření v roce 1977 byl obvod kmene 331 cm a celková výška 24 m. Lípa velkolistá patří k dlouhověkým stromům a nejstarším žijící na našem území je asi Klokočovská lípa (1000 let).
Své jméno získala díky obci ve které roste. Nehodív je malá vesnice ležící v malebné krajině, které vévodí vrch Stírka (706 m). Samotná obec leží v nadmořské výšce od 600 m a žije v ní kolem 80 obyvatel.O původu slova Nehodív se nedochoval žádný záznam, v prvním zmínkách o obci se objevovalo jméno Nehodilo, pak Nehodivo.

  

Keš

Keš je umístěna až za ochranným pásmem památného stromu, proto u stromu nehledejte a hlavně strom v žádné části nepoškozujte. Z parkoviště P1 je to jen kousek za šipkou.

Nezapomeňte si opsat indicii potřebnou k odlovu bonusu!

Památné stromy

Nehodiv Linde Tree

Nehodiv Linde is the fourth memorable tree that we want to introduce to you.
In this case, it is a large-leaved linden (Tilia platyphyllos), a deciduous deciduous tree reaching over 25 m in height, from the mallow species. The tree is in the record of the memorable trees of the Nature Conservation Agency of the Czech Republic under the number 102447 . It is naturally occurring in western, central and southeastern Europe, northward to Denmark, east to western Ukraine, south to Corsica and southern Italy. Isolated locations are in southern Sweden, Asia Minor and Caucasus. In our country, this linden grows scattered across the entire area, from hills to foothills.
You can find the tree in the village Nehodiv, northwest of Horazdovice. This linden grows in the middle of the village at an altitude of 600 m. The age of the tree is estimated at 290 years, with a trunk circumference of 365 cm and a total height of 24 m, the data are from measurements from 2009. Linda is protected since 1978 for its growth and age with a protection zone with a radius of 10 m. The state of health is good and when measured in 1977 the trunk circumference was 331 cm and the total height was 24 m.. Large linden tree belongs to longevous trees and the oldest living in our territory is about Klokocovska linda (1000 years).
She got her name because of the village where she grew up. Nehodí is a small village situated in a picturesque landscape dominated by the hill Stirka (706 m). The village itself lies at an altitude of 600 m and has around 80 inhabitants. The origin of the word Nehodív has not been preserved, and in the first mention of the village appeared the name Nehodilo, then Nehodivo.

Cache

If the cache is located behind the protection zone of the memorable tree, so do not look for the tree and do not damage the tree in any way. From the car park P1 it is just a bit behind the arrow.

Do not forget to write down the indices needed to catch the bonus!

Památné stromy

Série "Památné stromy Horažďovicka"

Památný strom

Additional Hints (Decrypt)

arav cbgeron

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

97 Logged Visits

Found it 93     Write note 2     Publish Listing 1     Owner Maintenance 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 10 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.