Skip to content

12. VT Zlatňanka T5 Bonus Mystery Cache

Hidden : 04/27/2017
Difficulty:
3.5 out of 5
Terrain:
5 out of 5

Size: Size:  regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Posledná tretia bonusovka ťa viac vytrápi na finály ako lúštením.

Odporúčam spoločný odlov 3 bonusoviek ;)


Zlatomoravecký potok má viac názvov: Hostiansky potok, Hlboký potok, Hlboká a Zlatnianka alebo Zlatňanka.

Vodný tok na Podunajskej nížine, preteká územím okresov Žarnovica a Zlaté Moravce. Je to významný pravostranný prítok Žitavy a meria 24,5 km. Na hornom toku napája malú vodnú nádrž a následne preteká Hlbokou dolinou, ktorá je súčasťou územia Topolčianskej zvernice. Na dolnom toku nevýrazne meandruje.

Pramení v pohorí Tribeč, v podcelku Rázdiel, v nadmorskej výške okolo 520 m n. m., západne od osady Penhýbel

Prítoky: sprava spod Veľkej Ostrej (745,4 m n. m.), z Nestašovej doliny, z oblasti Dlhej úboče, z Nitrolinskej doliny, Lazinky, Leveš, Jarky (192,5 m n. m.), zľava tri prítoky z oblasti Brezovho štálu. 

Ústí do Žitavy na okraji mesta Zlaté Moravce v nadmorskej výške okolo 169 m n. m.

Ku keške:

Posledná bonusová mysterka. Na hore uvedených súradniciach sa keška nenachádza. Na získanie finálnych súradníc pre túto T5 Bonusovku si budete musieť prečítať listingy predchádzajúcich vodných nádrží a tokov.

 

Otázky potrebné na získanie finálnych súradníc (domáca úloha):

 • Výmera vodnej plochy VN Topoľčianky. Tretie číslo mínus jedna = A
 • Najmenšia hĺbka vody VN Nová Ves nad Žitavou . Prvé čislo = B
 • Najväčšia hĺbka členitého dna VN Melek. Druhé číslo mínus štyry = C
 • Počet písmen “zaujímavosti” napájanej vodou z VN Lovce plus dva = D
 • Počet písmen názvu prvej ryby v listingu VN Nemčiňany plus štyry = E
 • Poradové číslo VN Slepčany v mojom zozname mínus štyry = F
 • 11-te čislo finálych súradnýc VN Tesárske Mlyňany = G
 • Počet druhov rýb uvedených v listingu pre VN Veľké Vozokany mínus jedna = H
 • Počet písmen názvu obce so stavidlom, kde začína VT Žitava mínus sedem  = I
 • Dĺžka Podhájskeho potôčika v listingu VT Podhájsky potôčik Bonus T4 krát tri = J

 

Finálne súradnice dostaneš dosadením do vzorca:

N48°AB.CDE         E018°FG.HIJ

 

 

O=2

Keška je odloviteľná iba za pomoci lana / rebríka. Na finálnych súradniciach opatrne. Po kešku si idete na vlastné riziko a nebezpečenstvo. Pri vyberaní logbúku a logovaní opatrne, máte čas a aj muglov tu vidieť len zriedkavo. Želám nikým nerušený a pohodový odlov. ;)

 

Séria kešiek venovaná vodným revírom a tokom v okolí Zlatých Moraviec:

 1. VN Topoľčianky
 2. VN Nová Ves nad Žitavou
 3. VN Melek
 4. VN Lovce - zapíš si BONUS číslo „A“
 5. VN Nemčiňany - zapíš si BONUS číslo „B“
 6. VN Slepčany - zapíš si BONUS číslo „C“
 7. VN Tesárske Mlyňany - zapíš si BONUS číslo „D“
 8. VN Veľké Vozokany - zapíš si BONUS číslo „E“
 9. VT Žitava - zapíš si BONUS číslo „F“
 10. VT Podhájsky potôčik T4 Bonus
 11. ČOV T4,5 Bonus
 12. VT Zlatňanka T5 Bonus

Additional Hints (Decrypt)

Gra qehuý... uber / Gur frpbaq bar... Hc

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)