Skip to content

#2 Waterradmolens van leudal "Armenmolen" Traditional Geocache

Hidden : 05/02/2017
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


24-12-2020 Wegens werkzaamheden is de cache verplaatst en een andere vorm gekregen, of deze nog in de oude vorm terugkomt zal bekeken worden.

NA RUIM 3 JAAR GAAT DEZE ALS BASISMEMBER VERDER.

De molen kun je vinden aan de vijverbroekstaat ( coördinaat N51° 09.815' E5° 48.404' )

Note 14-11 : op korte termijn zullen de vragen uit de caches verdwijnen, hierna kun je in 4 caches een deel van het bonuscoördinaat vinden. Als je kunt aantonen dat je bepaalde caches in het verleden hebt gevonden, kun je via een bericht mij om het ( deel) coördinaat vragen.

Deze reeks leidt je via een aantal caches naar de waterradmolens in het Leudal. De reeks bestaat uit 10 traditionals en een bonus. In enkele caches zul een deel van het eindcoördinaat van de bonuscache vinden, aub laten zitten, Noteer deze en zul je bij de bonuscache uitkomen. Sommige caches liggen met toestemming van de eigenaar op privéterrein.

WILLEN JULLIE ANDERMANS EIGENDOMMEN RESPECTEREN , EN PLAATS HET TERUG ZOALS JE HET HEBT GEVONDEN. ER HOEFT NERGENS GEGRAVEN OF GEPRIKT TE WORDEN.

Deze reeks is per fiets te doen, de afstand is ca 50 km, bij verschillende caches is in de nabijheid een horecagelegenheid aanwezig.

Deze geocache kwam mede tot stand dankzij de medewerking van de Beheereenheid Kempen- en Midden-Limburg van Natuurmonumenten. Gelieve de toegangsregels voor het gebied te respecteren.


OVER DIT GEBIED

Langs de Uffelse Beek beheert Natuurmonumenten enkele bosjes langs de oevers. In deze percelen te midden van agrarisch land, komen onder andere de planten bosbies, drienerfmuur, valse salie en gladde witbol voor. Deze planten trekken vlindersoorten aan als eikenpage en oranjetipje.

www.natuurmonumenten.nl

Toekomst plannen voor nog mooiere natuur

Natuurmonumenten wil dit gebied op termijn tot een groter natuurgebied met bloemrijke gras- en hooilanden, natuurlijke bossen, poelen en houtwallen ontwikkelen.

Dank aan Team Sefke voor het proeflopen

Dank aan team Balthemar voor de vele tips bij het uitwerken


Mocht je interesse hebben om de banner te verzamelen kan deze via de link in de BONUS in je profiel geplaatst worden.de armen molen is te vinden op locatie N51° 09.815' E5° 48.405'

ARMENMOLEN, ALIAS NEERMOLEN EN GASTHUISMOLEN NEERITTER

Vanwege een gemeentelijke herindeling in 2007 zijn een aantal gemeenten in Midden-Limburg samengevoegd tot de gemeente Leudal. De nieuwe plattelandsgemeente, in oppervlakte de op één na grootste gemeente van de provincie, draagt met recht de titel “de molengemeente van limburg”. De waterrad en windmolens hadden een belangrijk aandeel in de regio. Er staat een groot aantal molens, en liefst acht daarvan zijn nog in werking op wind- of waterkracht. Een aantal daarvan zijn zelfs heel bijzonder: Deze reeks gaat over de waterradmolens in de gemeente Leudal. De watermolen dankt haar naam Armenmolen aan de schenking van de molen door de eigenaar kasteelheer aan de armen. Het Burgerlijk Armbestuur beheerde de molen en verpachtte het bedrijf. De Armenmolen werd bedreven als een korenmolen. Het type molen is een onderslag watermolen. De Itterbeek waar de molen aan staat vind zijn oorsprong in België .

Meestal heeft een molen een lange geschiedenis en wordt vaak van eigenaar gewisseld, hieronder vind je een opsomming van de belangrijkste overnames, verbouwingen en gebeurtenissen.

Eigenaar : N.de Waal en J.M. van der Heijden

Bezoekmogelijkheid:

 Nationale molendag  Open monumentendag  Limburgse molendag ( 1 oktober)  Tijdens grote wandeltochten in het dorp is er een kleine tentoonstelling over de geschiedenis van de molen

Gegevens molen:

 Een houten onderslagrad en houten gangwerk met een diameter van 5,42 meter rond 1850  een breedte van 0,49 meter  2e houten onderslagrad met een diameter van 4,78 meter rond 1875 geplaatst  Een breedte van 0,42 meter  Een ijzeren waterrad met ijzeren gangwerk met een diameter van 4,6 meter werd geplaatst rond 1907  Een breedte van 0,75 meter  Rond 1935 werd het rad vernieuwd  Twee koppel 17der maalstenen

Opsomming gebeurtenissen

1280: De ‘Neermolen’ of ‘Gasthuismolen’ of ‘Armenmolen’ is al in oude geschriften genoemd.

1686: Het huidige pand stamt uit 1686.

1890: de familie Coolen heeft lange tijd de molen gepacht, het waterrad van hout en de waterwerken waren in slechte staat en werd vernieuwd , de diameter van het rad werd verkleind en de breedte van de schoepen werden kleiner gemaakt.

1898: Er werd in de ontlastschuif een kantelkiep of schotdeurtje geplaatst op voorstel van de heer W.Hanraets die opzichter was van de provinciale waterstaat. Als het water boven het molenpeil kwam sloeg de kiep om en kon het water wegstromen, ook de schoepen werden verbreed om meer kracht te winnen.

1907: Het waterrad werd weer vernieuwd en nu van ijzer gemaakt, de diameter werd nog kleiner gemaakt en de schoepen werden verbreed.

1908:openbare verpachting aangevraagd

1935: Het waterrad werd vernieuwd.

1950: Molenaar Pierke Coolen maalde nog tot 1951 graan. Het einde van de molen werd kenbaar nadat het stuwrecht werd verkocht en een jaar later het maalwerk uitgebroken.

1954: werd het Burgerlijk Armbestuur opgeheven. Enige tijd zetelde het Groene Kruis in het gebouw,

1972: Na 1972 werd het pand verkocht en als woning ingericht.

1997: Door de toenmalige eigenaar de Heer I. Walpot werd het waterrad gerenoveerd

Additional Hints (Decrypt)

re vf rra cnq annfg qr jrv Zntarrgfgbx abqvt bcyrggra: oenaqargryf nnajrmvt vasb mvr yvfgvat

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)