Skip to content

Kuviopäättelyä 3 Mystery Cache

Hidden : 05/08/2017
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Älykkyyttä mitataan useilla erilaisilla testeillä. Suurin osa älykkyystesteistä pyrkii mittaamaan yleistä älykkyyttä eli g-tekijää. Joillakin testeillä voidaan myös mitata älykkyyden eri osa-alueita (yhtä tai useampaa), jolloin testin tulos on testatun henkilön älykkyysprofiili, josta ilmenevät muun muassa hänen kognitiiviset vahvuusalueensa.

Yleistä älykkyyttä mittaavia testejä pidetään yleisesti luotettavimpina kuvauksina henkilön älykkyydestä. Usein ne sisältävät tasokuviopäättelytehtäviä.

Tehtävänäsi on ratkaista kuvan kuusi kuviopäättelytehtävää. Ratkaisuna saat kuuden merkin (A-F) kirjainsarjan. Kätkön koordinaatit saat syöttämällä tämän kirjainsarjan tarkistimeen.

Intelligence may be measured with various tests. The most of the intelligence tests measure g factor, also known as general intelligence factor. Some of the intelligence tests are developed to measure different areas of intelligence.

IQ tests measuring g factor are considered to be the most reliable way to measure intelligence. Tests measuring g factor usually contain figure reasoning questions.

Your task is to solve six figure reasoning questions. As a result you get six letters. You get final coordinates by entering those letters to checker.

Additional Hints (No hints available.)