Skip to content

<

Ögongnejs

A cache by Yngve Myrslok Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 05/07/2017
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


GNEJSGRANIT betecknar en förgnejsad och deformerad granit. Till skillnad från den massformiga graniten har mineralkornen här en tydlig parallell orientering, uppkommen genom det riktade trycket i jordskorpan. Samtidigt är gnejsgraniter oftast betydligt mer homogena än de bandade och ådriga gnejser som bildats från sedimentära bergarter. Om innehållet består av stora, utpressade fältspatkristaller med ögonliknande form större, kallas bergarten ögongnejs.

Ådergnejs karakteriseras av alternerande ljusa och mörka band, som är parallella med bergartens förskiffringsplan. Då de ljusa ådrorna blir så rikliga att de förenar sig med varandra kallas bergarten migmatit. Granitgnejs (eller gnejsgranit) är en medel- till grovkornig, rätt homogen och ljus gnejsvariant. Bergarten är ursprungligen en granit eller granodiorit och är rik på kvarts och fältspat. Karateristiskt för granitgnejser är att de innehåller smala parallella sliror av glimmer eller amfibolprismor. Ögongnejs är skiffrig, rätt ljus och fin- till medelkornig. Bergarten kännetecknas av stora, ofta mantlade, kvarts- eller fältspatögon. Fältspat har en lite rödaktig ton medan kvarts har en ljus/vit färg och är relativt hårt jämfört med materialet runt omkring sig.

Att det kallas för ögongnejs kommer ifrån tyskans ”Augen” (öga), eftersom det kvarts eller fältspat som ligger insprängt i denna sortens granis har en oval form, som ett öga. Dessa ”ögon” blir större och större under tiden dom bildas pågrund av att nya mineraler kristalliseras och läggs på dess yttre.

Här är ett tvärsnitt på hur ögongnejs kan se ut. Man kan tydligt se den ovala formen på "ögonen". I vissa fall kan man också ganska tydligt se åt vilket håll "ögat" snurrat när det bildades.

Granit (från latinets granum korn) är en en av de vanligaste bergarterna på den kontinentala jordskorpan. Granit är en magmatisk djupbergart, det vill säga den bildas då magma djupt nere i jorden genomgår en långsam avkylningsprocess. Granit kan ha en grovkornig struktur. Stora delar av Sveriges berggrund utgörs av granit, särskilt i Småland och Norrland.

Granit består av kiseldioxidrika mineral som fältspat och kvarts samt mindre mängder av till exempel glimmer, hornblände och pyroxen. En granit kan ha olika färger alltifrån vit till röd och svart beroende på skillnader i mineralsammansättning och textur. En del mineraler är millimeterstora andra kan bli flera centimeter. Granit är mycket hård och sprickfri och har ovanligt hög motståndskraft mot tryck, stötar och deformering; den är också okänslig för försurat regn. Eftersom den därtill är vanligt förekommande på många håll i världen har den kommit till rik användning för gatubeläggningar, som byggnadssten, för murverk och i ornament och monument. Graniten är nästan alltid helt massiv eftersom den vanligen saknar inre struktur. Bandning förekommer inte. Ur ett brytnings- och bearbetningsperspektiv brukar granit kallas för en hårdsten, i motsats till marmor, kalksten och andra mjuka bergarter som benämns lössten. Dess hårdhet och därigenom hållbarhet, har gett graniten ett rykte som en sten med bra egenskaper. Mykerinos pyramid vid Giza, en av de mest välbevarade av Egyptens pyramider är delvis tillverkad i granit. Den klassiska curlingstenen är i granit, härrörande från Skottland där den första stenen tillverkades redan 1750.

För att logga denna earth cache vill jag att du svarar på följande och skickar svaren till CO.

1. På platsen kan man se ögonen sticka upp ur graniten. Varför är det på detta viset`?

2. Vad tror du ögonen på denna plats består av och varför?

3. Lägg gärna upp ett foto på dig själv från platsen (frivilligt).

Additional Hints (No hints available.)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.