Skip to content

Old Limbaži Multi-cache

Hidden : 05/15/2017
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Slēpnis neatrodas publicētajās koordinātās. Lai atrastu slēpni, Tev ir nepieciešams apmeklēt aprakstā minētās Limbažu vietas, iegūt vērtības, atbildot uz jautājumiem, un aprēķināt slēpņa koordinātas. Slēpnis sastāv no maza izmēra konteinera, viesu grāmatiņas un zīmuļa.
ENG: Cache is not located in given coordinates. To find cache, you must visit places, which are in description, get values by answering questions and calculate coordinates of cache.


Limbaži ir pilsēta Vidzemē, Limbažu novada centrs. Sena Hanzas savienības pilsēta, bijušais Rīgas arhibīskapijas tā sauktā Līvu gala administratīvais centrs un Rīgas arhibīskapa rezidences pilsēta 14. – 16.gadsimtā. Limbažos ir daudz interesantas un vēsturiskas vietas, kurām katrai atsevišķu slēpni nav iespējams izveidot.
Tāpēc es piedāvāju doties nelielā uz vēsturi orientētā pastaigā pa Limbažu centru. Kā apskatāmos objektus izvēlējos, manuprāt, interesantākās vietas un pievienoju nedaudz informācijas par katru no tām. Objekti ir pietiekoši daudz un tuvi viens otram, lai ieteiktu tos apmeklēt ar kājām. Secību katrs var izvēlēties pats, bet, manuprāt, visērtāk ir novietot mašīnu autostāvvietas maršruta punktā un apmeklēt objektus manā norādītajā secībā.
Pastāv iespēja, ka ziemā ar pamatīgu sniegu un ledu nevarēsiet piekļūt konteineram dēļ sasaluma vai iegūt G vērtību dēļ sniega. Ja neizdodas, varu G vērtību nosūtīt un kā atrastu ieskaitīšu slēpni, ja nosūtīsiet konteinera vietas fotogrāfiju.
Ja ir radušās kādas problēmas, meklējot šo slēpni, mana kontaktinformācija ir pieejama manā profilā.

ENG: Limbaži is town in Vidzeme, center of county of Limbaži. Old Hanseatic League town, former center of Archbishopric of Riga and archbishop’s residence in 14. – 16.century. In Limbaži there are many interesting and historical places and it is impossible to make geocaches for all of them.
So I offer you to go for a little on history based tour at center of Limbaži. As objects, which you must visit, I chose most interesting places and added little information about all of them. There are many objects and they are close to each other, so I recommend visiting them by foot. Order you can choose by yourself, but I recommend to left car in parking waypoint and visit objects in order at description.
All information in English (about places to visit, questions and calculations) you need to find this geocache is there in this link. Alert: You are about to download a file that contains details needed to find this geocache. As the geocache owner, I ensure that this file is safe to download. It has not been checked by Geocaching HQ or by the reviewer for possible malicious content. Download this file at your own risk.
You can use information in additional waypoints and information about calculations below too, to get coordinates of cache.
Link to geochecker is in the bottom of this page.
In the winter, with heavy snow and ice, there is possibility, that you will not be able to access the container due to frost or G value due to snow. If it will happen, I can send you G value and accept cache as found, if you send a photo of place of container.
If you have any problems to find this cache, my contact information is in my profile.

Apmeklējamās vietas un jautājumi:


A. Vecais ugunsdzēsēju depo
Neskatoties uz to, ka Limbažu aizstāvis ir Sv. Laurencijs (sargs no ugunsnelaimēm), Limbažu pilsēta ir piedzīvojusi vairākus postošus ugunsgrēkus. 1786.gadā ar pilsētas maģistrāta rīkojumu Limbažos nodibināja "Obligāto ugunsdzēsēju komandu". Tagadējā depo ēka ir celta drīz pēc brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības izveidošanās 19.gadsimta pēdējā ceturksnī. Interesanti, ka iepriekšējais brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības nams nodega ugunsgrēkā. Drīz pēc tam brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība ieguva īpašumā šo jauno depo ēku. Depo ēkas tornis tika izmantots ugunsdzēsēju šļūteņu žāvēšanai.
Pie Limbažu tūrisma informācijas centra atrodas notekcaurule, kurai augšpusē ir dekoratīvi elementi ar caurumiem. To skaits?


B. Limbažu aizsargmūris
Limbažiem senāk apkārt bija aizsargmūris. Aizsargmūri izbūvēja 14.gadsimtā, gar mūra ārējo malu bija dziļi grāvji un mūris bija aptuveni divu metru augstumā. Mūris pēdējo reizi tika remontēts un nostiprināts 1516.gadā. Diemžēl tam nebija pārāk ilgs mūžs, jau 16.gadsimtā pilsētnieki žēlojās, ka mūri ir tā sagruvuši, ka vārtus nevar turēt aizslēgtus. Pagaidām vienīgā vieta, kur ir atsegts šis senais pilsētas nocietinājums, ir neliels šurfs Cēsu ielas pagalmā. Mūra trajektorija turpinās ielas virzienā un pazūd zem ēkas austrumu gala sienas (iespējams, ka tas daļēji izmantots ēkas pamatos).
Pie aizsargmūra ir zilas krāsas ēka (Cēsu iela 3). Cik ēkas logi ir redzami no aizsargmūra puses? Lodziņi virs durvīm neskaitās.


C. Baumaņu Kārļa piemineklis
Baumaņu Kārlis bija dzimis 1835.gada 11.maijā tagadējā Limbažu novada Viļķenes pagastā. Viņš ir plašāk pazīstams kā Latvijas Republikas valsts himnas "Dievs, svētī Latviju" autors. Pēc atgriešanās dzimtenē 1882.gadā Baumaņu Kārlis apmetās Limbažos un aktīvi darbojās Limbažu Saviesīgajā biedrībā un vadīja jautājumu un atbilžu vakarus. 1998.gadā atklāja šo viņam veltīto pieminekli.
Pie pieminekļa ir 8 dekoratīvi akmens bluķi, uz viena no tiem ir uzraksts, kas sastāv no 4 vārdiem. Cik burti ir uzrakstā?


D. Limbažu evaņģēliski luteriskā Sv. Jāņa baznīca
16.gadsimta otrajā pusē luterāņi ieguva Sv. Bērtuļa baznīcu. Tā bija ļoti sliktā stāvoklī, tāpēc tās vietā 1670.gadā uzbūvēja šo baznīcu. Limbažu luterāņu draudze var lepoties ar tik savādu personību, kā mācītājs Jānis Steiks (strādāja no 1923. līdz 1925.gadam). Pēc nostāstiem Steiks savā pirmajā sprediķī visus samulsināja ar negaidītiem salīdzinājumiem un vārdiem. Kad kāds pajautāja, ko tas viss nozīmē, Steiks atbildēja: "Savāds rīts un savāds vakars, savāds man ar Jēzu sakars.".
Baznīcas teritorijā ir kāds interesants piemineklis. Kāds ir gada skaitlis zem vārdiem "8.Daugavpils k.pulka karavīri"?


E. Limbažu Kristus Apskaidrošanas pareizticīgo baznīca
Limbažu pareizticīgo draudze ir viena no visvecākajām Latvijā. Ir divas versijas, viena, ka tā izveidota 1766.gadā, otra, ka 1822.gadā. Sākotnējā baznīcas ēka tika iesvētīta 1830.gadā, bet tā jau 19.gadsimta beigās tika nojaukta dēļ sliktā stāvokļa. Jauno baznīcas ēku iesvētīja 1903.gadā, bet vecās ēkas akmeņus izmantoja jaunās baznīcas žogam. Arī pareizticīgo draudzei bija interesants priesteris – Stefans Meņšikovs (strādāja no 1844. līdz 1877.gadam). Savulaik viņš no Viļķenes muižas iegādājās lielgabalus un Lieldienu nedēļā lika šaut gaisā tieši tad, kad luterāņu mācītājs kancelē teica sprediķi. Pērkonam līdzīgie grāvieni bija tik skaļi, ka mācītāja sprediķi nebija iespējams dzirdēt.
Baznīcas teritorijas vārtu augšpusē ir dzeltenas krāsas dekoratīvs elements, kas atgādina sauli. Cik stari tai ir?


F. Limbažu slimnīca
1392.gada avotos Limbažos ir pieminēts leprozorijs, bet simts gadus vēlāk slimnīca venēriskajiem slimniekiem. Pirmoreiz parastā slimnīca avotos ir minēta 1558.gadā. Šo ēku, kas sākotnēji saucās "Limbažu pilsētas un apkārtnes veselības aizsardzības savienības slimnīca", pabeidza 1937.gadā. Slimnīca strādā vēl šobrīd, bet daļa tās funkciju ir pārgājušas Valmieras Vidzemes slimnīcai kā reģionālajai slimnīcai.
Cik apaļi apgaismes objekti, kas izskatās kā lodes (bumbas), ir uz tās slimnīcas sienas, kas ir vērsta pret pareizticīgo baznīcu? Baltā puslode neskaitās.


G. Lībiešu pilskalns
Šajā vietā Ķezberkalnā atrodas viduslaiku lībiešu pilskalns, iespējams, bijusī Metsepoles pils. Trūkst ziņu par blakus pilij esošās lībiešu apmetnes lielumu un precīzu izvietojumu. Pastāv pieņēmums, ka tā iznīcināta jau 13.gadsimta sākumā, tomēr, iedziļinoties pilsētas plānojumā, uzmanību piesaista, ka tajā respektēta pilskalna atrašanās vieta. Iespējams vietējais lībiešu dižciltīgais pragmatisku apsvērumu dēļ pieņēma kristīgo ticību vai arī panāca vienošanos ar bīskapu, tādā veidā pasargājot savu pili un apmetni no iznīcināšanas. Padomju vara tur ierīkoja Otrajā pasaules karā kritušo padomju karavīru kapus, kuros ir apglabāti arī vācu pie Lielezera nošautie ebreji.
Netālu no pieminekļa ir piemiņas plāksne krievu valodā "ML SERŽANT EBGRAFOVA.A. ???? - 6. XI 44". Kāds ir šīs personas dzimšanas gads (????)?


H. Limbažu piens
Uzņēmuma pirmsākumi meklējami 1922.gadā, kad Limbažos blakus vecajām pilsdrupām tika nodibināta pienotava. 2014.gadā piena pārstrādes uzņēmums "Limbažu piens" mainīja nosaukumu uz "Limbažu siers". Zīmols "Limbažu piens" vairs šim uzņēmumam nepieder, un veikalā nopērkamajam pienam un citiem produktiem ar šo nosaukumu vairs nav nekāda sakara ar Limbažiem. Pie uzņēmuma ir neliels veikaliņš, kurā ir nopērkams siers un dabīgi piena produkti par zemām cenām.
Uzņēmuma teritorijā ir metāla tvertne, kas nav saistīta ar pienu, bet ar degvielu. Kāds ir burtu skaits uzrakstā uz šīs tvertnes? Skaitīt burtus tikai vienam vārdam, nevis abiem kopā.


I. Pilsmuižas pārvaldnieka ēka
Zviedru laikā pili pārveidoja par Limbažu pilsmuižas centru, bet tā tika izpostīta. 1624.gada revīzijā tika konstatēts, ka no pils ir palikuši tikai izdeguši, kaili mūri, bet priekšpils koka ēkas ir saglabājušās. Kopš šī laika pilsmuiža tika pārvaldīta no šīs vietas. Sākotnēji tur atradās koka ēka, bet 19.gadsimta pirmajā ceturksnī uzcēla elegantu ēku – Rīgas rātes jauno pili Limbažos jeb Pilsmuižu. Mūsdienās šeit atrodas Limbažu muzejs.
Cik koka kolonnas balsta nojumi virs galvenās ieejas šajā ēkā (Burtnieku iela 7)?


J. Limbažu pilsdrupas
Limbažu pils ir viena no visvecākajām aizsardzības būvēm Latvijā. Joprojām ir izplatīts pieņēmums, ka Limbažu pils celtniecību ir uzsācis bīskaps Alberts 1223.gadā. Rakstītajos avotos tā pirmoreiz minēta gan tikai 1318.gadā, kad to bija ieņēmis Livonijas ordeņa karaspēks. Arī vēlāk 14.gadsimta vidū un 15.gadsimtā pils bija vairākkārt iesaistīta arhibīskapijas un ordeņa bruņotajos konfliktos. 16.gadsimta pirmās puses dokumentos pils dēvēta par arhibīskapa pavasara pili. 1591.gada poļu revīzijā tika pieminēta arī alus darītava, kas atradusies vienā no pils korpusiem, tātad, pamatojoties uz šo dokumentu, var apgalvot, ka Limbažu pils alus brūzis bija vecāks par alus darītavu Cēsu pilī, ko popularizē kā vecāko alus darītavu Baltijā. Tomēr karos zviedri pili izpostīja un 1624.gada revīzijā tika konstatēts, ka no pils palikuši tikai izdeguši, kaili mūri. Pēc tam pili pilnībā vairs nekad neatjaunoja un tās ziedu laiki bija beigušies.
Pie pilsdrupām ir kāda veca lauksaimniecības iekārta. Uz tās blakus iekārtas ražotāja nosaukumam ir kādas Latvijas pilsētas nosaukums. Cik burti ir šīs pilsētas nosaukumā?


K. Limbažu vecais rātsnams
Iespaidīgais lieltirgotāja Braunšveiga nams atradās uz Rēveles ielas, un tā ir pirmā privātā divstāvu mūra ēka Limbažos, kas celta pēc postošā 1747.gada ugunsgrēka. Nama iekšpusē ir saglabājušies daudzi vēsturiski mākslinieciski objekti, piemēram, sienu gleznojumi. 19.gadsimta vidū namu par 2400 rubļiem nopirka Limbažu rāte. 1930.gadā ēkā atradās J.Paucīša tipogrāfija. Mūsdienās šeit atrodas Dzīvā sudraba muzejs.
Cik balti porcelāna līniju izolatori ir uz 5 vienkopus esošiem metāla āķiem, kas ir uz šīs ēkas (Burtnieku iela 4)?


L. Limbažu aptieka
Limbažu aptiekām ir sena vēsture. Pirmo aptieku 1648.gadā atklāja Johans Reinharts, tā vairs mūsdienās nepastāv. Šī ir otrā aptieka un to 1755.gadā nodibināja farmaceits Johans Sprotte. Aptiekai laikā gaitā nomainījās 12 īpašnieki, starp tiem bija arī birģermeistars un rātskungs. Mūsdienu Limbažu aptiekas ēku uzcēla 1930.gadu beigās Kristaps Jordans. 1941.gadā aptieku nacionalizēja. Padomju laikos, līdz 1993.gadam, tā skaitījās Rīgas Galvenās aptieku pārvaldes aptieka Nr.107. 1993.gada 12.jūlijā tā atguva agrāko nosaukumu "Limbažu aptieka". Uz izkārtnes gan ir redzams nosaukums "Mana Aptieka", kas ir zīmols, kas pieder Latvijas aptiekāriem.
Cik laternas ir uz ēkas (Burtnieku iela 1)? Citādāko iekšpagalmā neskaitīt.


M. Zviedru garnizona baznīca
Šeit atrodas no pārējās apbūves ļoti atšķirīga ēka, tā sauktā zviedru garnizona baznīca. Mūra ēka, domājams, celta 17.gadsimtā, bet pagaidām nav noskaidrota tās sākotnējā funkcija. Ir versija, ka ēka būvēta kā noslēgtas teritorijas, cietokšņa sastāvdaļa un tās ziemeļu un rietumu sienas bijušas vērstas uz ārpusi, par to liecina nelielie logi, kas atgādina šaujamlūkas. Iespējams ēka izmantota Limbažos novietotās zviedru kājnieku rotas vajadzībām. 1778.gadā to pārbūvēja noliktavas vajadzībām.
Ēkai (Dzirnavu iela 1) iekšpagalmā ir veci koka vārti. Cik skrūves ir šo vārtu eņģēs? Pazudušo neskaitīt.


N. Limbažu pilsētas domes vecā ēka
Ēka ir interesanta ar Limbažu ģerboni, pulksteni un piemiņas plāksni. Par pirmo pulksteni pie šīs ēkas ir kāds stāsts. Reiz kādā jaukā pavasara naktī kārtībsargs Deigels iegriezies Ķezberkalnā, lai atpūstos. Pēkšņi no kāda ievu krūma atskanējis šaubīgs troksnis. Ar resnu bozi viņš pašķīris ievas krūma zarus un ieraudzījis, ka tur bučojas kreisskolnieks Kaķīšu Vilis ar meiteņu skolas audzēkni Sīlīšu Martu. Lai abus neieliktu cietumā, rātskungs piedraudējis "Alzo, jūs tēv maksās par sav bērn fein uzvešan. Alzo, mans jums uzliks kater maksāt divdesmit pēc rubel. Tā špās ir to vērt. Aber par to naud mans liks ēgādāt priekš pilsēt būšan vēn fein un derīg lēt.". Tā nu tika izgatavots pulkstenis.
Uz ēkas (Baumaņu Kārļa laukums 1) ir kāda piemiņas plāksne. Kunga, kuram šī plāksne ir veltīta, dzimšanas gads uz piemiņas plāksnes?


O. Limbažu Saviesīgās biedrības nams
1881.gada otrajos Ziemassvētkos, sanākot kopā vairāk kā 40 cilvēkiem, notika sapulce, kuras laikā izveidoja "Limbažu latviešu biedrību". Tomēr tās statūtus noraidīja dēļ latviskā nosaukuma. Lai atrisinātu situāciju, to nosauca par "Limbažu Saviesīgo biedrību" un svinīgi atklāja 1884.gada 23.septembrī. Sākumā biedrība šo namu nomāja no E.Kaupiņa par 300 rubļiem gadā, bet 1909.gadā saņēma namu dāvinājumā. Biedrība aktīvi darbojās, tās pasākumus veidoja arī Baumaņu Kārlis, viņš vadīja jautājumu un atbilžu vakarus. Diemžēl biedrības liktenis bija tāds pats kā citām visā Latvijā, 1940.gada 4.decembrī to likvidēja. Ēkas pagrabā ir forša kafejnīca, tajā pusdienojot varat arī aplūkot vēsturiskās pagraba velves.
Ēkas (Baumaņu Kārļa laukums 3) pagrabā ir iekārtojusies kafejnīca. Kāds ir 3 ciparu skaitlis pirms kafejnīcas nosaukuma uz metāla plāksnes pie ieejas kafejnīcā?


P. Limbažu Filcs
Kādreizējā fabrika "Limbažu Filcs" aizņēma vairākas historicisma perioda ķieģeļu ēkas Jūras ielā. Tās vēsture aizsākās 1876.gadā, kad uzņēmumu dibināja Limbažu pilsētas pārvaldes pārstāvis Aleksandrs Tīls. Lai nodrošinātu fabriku ar kvalificētiem meistariem, vēl pirms padomju laikiem atveda cilvēkus no Piemaskavas – Krasnogarskas, kur jau atradās filca fabrika. 1940.gadā fabriku nacionalizēja. Pēc Otrā pasaules kara fabrikā ražoja velteņus padomju savienības vajadzībām. 1992.gadā, nesaņemot samaksu par valsts pasūtījumu, fabrika darbu pārtrauca. Šobrīd no fabrikas ir palikušās dažādā stāvoklī esošās ēkas. Savulaik pa tām varēja relatīvi brīvi staigāt, tur atradās arī slēpnis, bet tagad tās sākuši apsaimniekot, līdz ar to tā darīt neiesaku. Šobrīd bijušajā filca fabrikas kluba ēkā aktīvi darbojas biedrība "Limbažu Filcs", organizējot dažādus sabiedriskus pasākumus.
Limbažu Filca teritorijas iekšpagalma ejā ir dzeltena zīmīte (to var redzēt no ārpuses). Cik burti ir tajā esošajā uzrakstā?


R. Lauvas aptieka
Limbažus ilgāku laiku centās prezentēt ar divām lauvām, kas atradās pie šīs ēkas. Tās cēlājs Edmunds Hanzens (1879. – 1934.gads) no pilsētas valdes dabūja zemes gabalu. Tur bija dūksts, auga kalmes. Viņš izpumpēja ūdeni no bedres, no meža saveda čakārņus, bluķus un smiltis. Pie ejas durvīm uzstādīja divas betona krāsā izlietas lauvas, nokrāsotas baltā krāsā. Trešā aptieka "Lauvas aptieka" Limbažos atradās tieši šajā ēkā. 1947.gadā aptieku pārcēla uz Valmieru un iekļāva Valmieras aptiekā.
Cik dekoratīvi elementi, kas izskatās pēc eņģeļiem, ir uz ēkas (Jūras iela 11)?

Aprakstā ir izmantota vēsturiskā informācija no grāmatas "Vecie Limbaži Ieskats pilsētas vēsturē" (autoru kolektīvs).

Aprēķini:
Lai iegūtu slēpņa koordinātas, būs jāveic nelieli aprēķini:
S=A*B*C*D*E*F
T=G*H*I*J*K
U=L*M*N*O*P*R
X=S+T+U
Iegūtais X ir deviņciparu skaitlis, ko atkal apzīmēsim ar ABCDEFGHI.
Slēpņa koordinātes ir N 57 3(F-I).DE(B-H) E 024 4I.ACE

Lūdzu savos ierakstos neminēt neko tādu, kas palīdzētu citiem atrast šo slēpni, neapmeklējot visus objektus.

ENG: Calculations:
To get coordinates of cache, you must do a little calculation:
S=A*B*C*D*E*F
T=G*H*I*J*K
U=L*M*N*O*P*R
X=S+T+U
X is number with 9 digits, in which all digits should be named again as ABCDEFGHI.
Coordinates of cache is N 57 3(F-I).DE(B-H) E 024 4I.ACE

Please don't mention in your logs anything, which can help others find this cache, without visiting all objects.


Additional Hints (Decrypt)

Mrzh. Ani fvran.
RAT: Ybj. Abg va jnyy.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)