Skip to content

<

Kvarts

A cache by Erik7777 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 05/18/2017
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:Press here for questions in English!

OBS! Du förväntas hitta kvarts som en fast del och INTE en lös sten! Ta gärna hjälp av bilden nedan för att hitta rätt.


Kvarts i Änggårdsbergen

I Änggårdsbergens södra del så kan man finna kvarts på många olika ställen, det stället som är vid koordinaten är en lite större sten som är av kvarts. Kvartsen vid koordinaten är vit. Du kan läsa om de olika färgerna nedan. Denna sten / klippa är av kvarts och är en av de lite större kvartsen i Änggårdsbergen. Forskare har nyligen gjort olika tester på kvartsen för att delvis se hur gammal den är.
Kvarts i Änggårdsbergens norra del är inte lika vanligt. Man kan endast se små delar av stenar som är av kvarts medan i den södra så kan man se större delar av klippor som är i kvarts. I den norra delen har forskare inte tagit några tester på kvartsen (som det gjort vid koordinaten i södra delen), förmodligen för att det är svårt när det inte finns så mycket kvarts där.

Vad är kvarts?

Kvarts är ett mineral som uteslutande består av kiseldioxid (SiO2). Det är ett av den kontinentala jordskorpans vanligaste mineral. Av den kontinentala jordskorpans mineralogiska sammansättning utgör kvarts 11 volym-%. Mineralet är ofta gråvitt och halvgenomskinligt men kan förekomma i ett flertal färgvarianter. Ibland förekommer kvarts som glasklar sk bergkristall, violett ametist, gul citrin , vit mjölkkvarts, röd rosenkvarts eller svartbrun rökkvarts eller "röktopas".

 

Kvarts i den svenska berggrunden

Jämför man fördelningen av kvarts hos den kontinentala jordskorpan, som ej helt kan jämställas med den svenska berggrunden, erhåller man storleksordningen 11 volym-% kvarts för jordskorpan. Den svenska berggrunden kan anses bestå till 75 % av kvartshaltiga bergarter där kvartsinnehållet kan variera mellan 20 - 45 %. Då de bergartsbildande mineralens densitet ligger i ett relativt snävt intervall mellan 2,65 g/cm3 för kvarts till ca 2,8 g/cm3 för de kalciumrika plagioklaserna kan man ungefärligen jämställa begreppen volym-% och vikt-%.

Kvartsinnehållet i den svenska berggrunden kan uppskattas till 15 - 35 %. Jämför man detta värde med medelvärdet för våra moränmarker med ett medelvärdet på 40 %, inser man att kvartsinnehållet är överrepresenterat i moränen, jämfört med våra allra kvartsrikaste magmatiska bergarter.

 

Grovkornig / Finkornig

Grovkorniga har kristalliserat långsamt; med en hög temperatur i omgivningen. Denna miljö återfinns på stort djup i jordskorpan, och ger mineralkristallerna tid att växa sig så stora att de lätt kan ses med blotta ögat. Finkorniga magmatiska bergarter, å andra sidan, har stelnat nära, eller på markytan. På markytan är temperaturskillnaden mot omgivningen stor och avkylningen blir därför så snabb att inga stora mineralkorn hinner utvecklas.


Färg hos Kvarts
kvarts som i sitt renaste tillstånd är färglöst och ofta bildar välutvecklade kristaller. Färglös kvarts kallas på ädelstensspråk för bergkristall.
Den kvarts som är vid koordinaten är Vit kvarts. Vit kvarts, eller mjölkkvarts som den ofta kallas är vit och ogenomskinlig kvarts. Det som orsakar den vita färgen och ogenomskinligheten är mängder av små håligheter och inneslutningar i form bubblor fyllda av koldioxid eller vätska som stoppar upp och splittrar ljusvågorna.
Lila till violett kvarts, Ametist, får sin färg genom ett laddningsutbyte mellan O2+ och Fe4+ vilket möjliggjorts av bestrålning. Det är närvaron av Fe4+ som orsakar absorption kring 530-540nm och därmed gör att vi uppfattar stenen som lila.
Gul det som orsakar den gula färgen är laddningsöverföring mellan O2- och Fe3+ men också submikroskopiska partiklar av Fe2O3 spridda i strukturen ger gul färg. Även färgcenter relaterade till förekomsten av Al3+ påverkar färgen och ger den gula färgen brunaktiga toner.
Brun bildas då Al3+ ersatt Si4+ i strukturen och att kristallen utsatts för strålning vilken skapat hål i strukturen vilka tillsammans med Al3+ absorberar vissa våglängder vilket orsakar den bruna färgen.
Rosa färg. I massiv rosenkvarts orsakar nanometerstora fiberliknande inneslutningar av ett dumortieritliknande rosa mineral den rosa färgen medan i rosa kvarts är det spår av titan som orsakar färg genom att det sker ett laddningsutbyte mellan faserna Ti4+ och Ti3+. Rosa kvarts är det spår av titan som orsakar färg genom att det sker ett laddningsutbyte mellan faserna Ti4+ och Ti3+.
Grön kvarts kallas i ädelstensammanhang för Prasiolit och färgas av Fe2+.
Blå kvarts får sin färg genom förekomsten av väldigt små inneslutningar av t ex riebeckit vilka orsakar rayleigh spridning av ljus, alltså att ljusvågor reagerar på laddningen hos partiklar vilka är betydligt mindre än ljusvågorna. Även inneslutningar av fibrig riebeckit, magnesio-riebeckit, aerenit och indigolit kan ge blå färg.
Röd kvarts får sin färg genom inneslutningar av järnoxider, t ex hematit.
Svart kvarts, får sin färg på samma vis som brun kvarts, färgen är dock så intensiv att stenen upplevs som svart men lyser man igenom den så ser man att den är mörkt brun.

Loggnings instruktioner

För att kunna logga cachen skall du svara på följande frågor:
1. Kolla närmare på kvartsen med ett förstoringsglas, är den grovkornig eller finkornig?

2. Kan du se med förstoringsglas svarta korn i kvartsen, i så fall hur mycket av stenen består av svatra korn?

3. Ladda upp en bild på dig och din GPS vid koordinaten [frivilligt, men uppskattas!]

För att logga cachen skall du maila svaren till mig via min profilsida (länk.) Alternativt skicka svaren till aa1124aa@outlook.com Vid eventuella fel så kontaktar jag dig.

[English]


Loggning Tasks

1. Look closer to the quartz with a magnifying glass, is it coarse or fine-grained?

2. Can you see with magnifying glass black grains in the quartz, if so how much of the stone is made up of black grains?

3. Upload a picture of you and your GPS at the coordinate [Optional!]

To log, send the answer to me from my profile page (länk.) Or send your answer to aa1124aa@outlook.com I Contact you if somthing is wrong. You dont need to wait on answer from me to log!

Additional Hints (Decrypt)

Gn zrq söefgbevatftynf.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.