Skip to content

TS - Kan du se lyset? Traditional Geocache

This cache has been archived.

Zymes&Zofrost: Tak for den her gang :)

More
Hidden : 10/01/2017
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Mellem motorvejen og jernbanen – ligger ”Lille Amerika”. Navnet skyldes, at der her er plantet en lang række nordamerikanske træarter. Det er træer som douglas, sitka, tsuga, grandis, rødeg, tulipantræ og robinia. De nordamerikanske træer tjener to formål. Dels giver det en helt anden slags skov end dem, man normalt kalder danske, dels for at få erfaringer med, hvordan nordamerikanske træarter klarer sig på dansk jord. Desuden giver nordamerikanske træer generelt set god tømmer.

Lys


Lys kan betragtes som bølger eller partikler - det afhænger af hvad man skal bruge svaret til. Lyspartikler kaldes fotoner.
Til de fleste anvendelser kan lyset bedst beskrives som elektro-magnetiske bølger. Det vil sige at lys er i familie med radiobølger, mikrobølger og varmestråling (= infrarødt lys), men disse bølger har alle en bølgelængde, som er længere end det synlige lys. Det betyder også, at de har en lavere energi, men naturligvis skal man passe på mikrobølgeovne og varmeapparater.

Solens hvide lys indeholder et spektrum af farver, som først bliver synlige, når man ser det gennem et prisme. Farverne har forskellige bølgelængde og brydes derfor i forskellige vinkler. Brydes sollyset igennem et prisme opstår et spektrum af farver: rød, orange, gul,grøn, blå, indigo, violet. Dette viste fysikeren Newton ved et eksperiment i 1676. Han påviste således at sollys består af alle farver og at de ved addition giver hvidt lys. Sollys er derved det bedste lys til at se farver.

Lysets hastighed i rummet er 300.000 km i sekundet. Det betyder, at lyset fra månen er 1 sekund om at nå jorden.

Lysets bølgelængde bestemmer, hvordan vi opfatter farven af lyset. Lys med en kort bølgelængde ser vi som violette eller blå farver, mens lys med en lang bølgelængde er rødligt. Grønt og gult lys ligger mellem det blå og røde lys.

Lyset kan opsuges (absorberes) af et lystæt materiale, fx. et menneske i solskin. Der hvor lyset mangler, finder vi skyggen.

Additional Hints (Decrypt)

[DK]Ynzcr
[ENG]Ynzc

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)