Skip to content

TS - Sænke slagskibe Multi-cache

Hidden : 10/01/2017
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Mellem motorvejen og jernbanen – ligger ”Lille Amerika”. Navnet skyldes, at der her er plantet en lang række nordamerikanske træarter. Det er træer som douglas, sitka, tsuga, grandis, rødeg, tulipantræ og robinia. De nordamerikanske træer tjener to formål. Dels giver det en helt anden slags skov end dem, man normalt kalder danske, dels for at få erfaringer med, hvordan nordamerikanske træarter klarer sig på dansk jord. Desuden giver nordamerikanske træer generelt set god tømmer.

Sænke slagskibe


Sænke slagskibe er et spil for to personer, der kan spilles med papir og blyant. Det er kendt verden over, og har eksisteret i denne form siden før Første Verdenskrig. Spillet blev oprindeligt udtænkt af Clifford von Wickler i begyndelsen af 1900-tallet. Han tog dog aldrig patent på spillet, og det blev snart efter udgivet af Milton Bradley Company i 1943 som brætspillet "Broadsides, the Game of Naval Strategy".

Der spilles på fire plader, to for hver spiller. Pladerne er typisk kvadratiske – som regel 10 × 10 – og hvert enkelt felt på pladerne er identificeret ved bogstav (kolonne) og nummer (række).
På den ene plade placerer spilleren sine skibe og markerer, hvor modstanderen har forsøgt at skyde. På den anden plade markerer spilleren tilsvarende, hvor han/hun har forsøgt at ramme modstanderen.

Før spillet begynder, placerer hver spiller sine skibe på pladen. Hvert skib fylder et antal felter, og ligger enten vandret eller lodret. Skibene kan ikke ligge oven på hinanden. Hver spiller har lige mange af samme type skibe, men type og antal kan variere med reglerne.

Flåden består i den oprindelige udgave af følgende skibe:

  • Hangarskib
  • Slagskib
  • Destroyer
  • Ubåd
  • Patruljebåd

Ved startstedet vil du finde noget, der kan lede dig videre til cachen.

Tjek din løsning her.

Additional Hints (Decrypt)

[DK]Fgbe fgra
[ENG]Ovt fgbar

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)