Skip to content

TS - Konsekvens Traditional Geocache

Hidden : 10/01/2017
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Mellem motorvejen og jernbanen – ligger ”Lille Amerika”. Navnet skyldes, at der her er plantet en lang række nordamerikanske træarter. Det er træer som douglas, sitka, tsuga, grandis, rødeg, tulipantræ og robinia. De nordamerikanske træer tjener to formål. Dels giver det en helt anden slags skov end dem, man normalt kalder danske, dels for at få erfaringer med, hvordan nordamerikanske træarter klarer sig på dansk jord. Desuden giver nordamerikanske træer generelt set god tømmer.

Konsekvens


En konsekvens vil sige en logisk følge af noget forudgående, der enten kan være et faktum, som man empirisk eller logisk har fundet frem til, eller en hændelsesmæssig årsag til, at noget sker. En bestemt hændelse kan udmærket have flere forskellige konsekvenser.

Eksempler:
En logisk konsekvens af, at vands kogepunkt er afhængigt af det atmosfæriske tryk er, at vand koger ved en lavere temperatur end 100 grader ved lavere tryk, som f.eks. højtliggende steder.
Konsekvensen af Jensens utroskab var, at konen skred med børnene.
Da Ole råbte "dumme svin" til betjenten, havde han ikke tænkt nærmere over konsekvenserne.

Det er karakteristisk, at ordet konsekvens mest bruges om noget uheldigt for ikke at sige katastrofalt. Det tilsvarende ord resultat, der stort set betyder det samme, har ikke denne klang.
Man vil f.eks. foretrække at sige: "Et resultat af hans sparsommelighed gennem mange år var, at han nu var i besiddelse af en anseelig formue" frem for "En konsekvens af hans sparsommelighed gennem mange år var, at han nu var i besiddelse af en anseelig formue".
I de senere år har begrebet fået en bibetydning af straffeforanstaltning og streng ubønhørlighed. Man taler eksempelvis om, at det skal have konsekvenser, når f.eks. unge mennesker laver hærværk og lignende.
Konsekvensen ved den rigtige handling, ved denne cache, er at du får fat i logbogen.

Additional Hints (No hints available.)