Skip to content

TS - Grøn energi Traditional Geocache

Hidden : 10/01/2017
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Mellem motorvejen og jernbanen – ligger ”Lille Amerika”. Navnet skyldes, at der her er plantet en lang række nordamerikanske træarter. Det er træer som douglas, sitka, tsuga, grandis, rødeg, tulipantræ og robinia. De nordamerikanske træer tjener to formål. Dels giver det en helt anden slags skov end dem, man normalt kalder danske, dels for at få erfaringer med, hvordan nordamerikanske træarter klarer sig på dansk jord. Desuden giver nordamerikanske træer generelt set god tømmer.

Grøn energi


Vedvarende energi
Biomasse, vandkraft og vindkraft har været udnyttet i århundreder, og er stadig langt de vigtigste former for vedvarende energi. Andre vedvarende energikilder udnyttes i stigende grad eller forsøges udviklet på det eksperimentelle niveau. Geotermisk energi og direkte solenergi har voksende betydning i praksis, mens bølgeenergi og andre former for energi fra havet endnu udforskes på det rent eksperimentelle niveau.

”Grøn energi”
Mange el-forsyningsselskaber tilbyder strøm til kunderne, der er baseret på vedvarende energi og derfor ikke udleder klimaskadelig CO2. Det er meget omdiskuteret, hvor stor den positive effekt af den ”grønne energi” i realiteten er på klimaet. Men den sender et vigtigt signal til politikerne om, hvad forbrugerne er interesserede i.

Fossilfrit Danmark
Ifølge tidligere statsminister, Anders Fogh Rasmussen, skal Danmark gøre sig helt fri af fossile brændsler på sigt. Det sker ikke fra den ene dag til den anden, men forskning, udvikling og anvendelse af vedvarende energikilder er et skridt på vejen. I Danmark er biomasse og vindkraft de vigtigste vedvarende energikilder.
Det nuværende mål er, at Danmark i 2050 kan producere nok fossilfrit energi, til at dække sit eget forbrug.

Andelen af vedvarende energi, af total produktion i Danmark:
  • 2013: 19,1%
  • 2014: 20,4%
  • 2015: 22,9%
  • 2016: 24,8%

Additional Hints (Decrypt)

[DK]Fgvxxbagnxg
[ENG]Cbjre bhgyrg

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)