Skip to content

TS - Hejseværk Traditional Geocache

This cache has been archived.

Zymes&Zofrost: Tak for den her gang :)

More
Hidden : 10/01/2017
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Mellem motorvejen og jernbanen – ligger ”Lille Amerika”. Navnet skyldes, at der her er plantet en lang række nordamerikanske træarter. Det er træer som douglas, sitka, tsuga, grandis, rødeg, tulipantræ og robinia. De nordamerikanske træer tjener to formål. Dels giver det en helt anden slags skov end dem, man normalt kalder danske, dels for at få erfaringer med, hvordan nordamerikanske træarter klarer sig på dansk jord. Desuden giver nordamerikanske træer generelt set god tømmer.

Taljer


En talje er en mekanisk indretning, som kan forøge eller formindske en kraft. "Prisen" for at få forøget kraften på denne måde, er, at der skal trækkes over en længere strækning, end hvis man udøvede trækket direkte, dvs. uden brug af en talje. Mere generelt kan taljer lave heltallige (op- eller ned-) kraftgearinger (f.eks. løft) og fartgearinger ("vej,afstand").

På illustrationen til højre ses en talje, der bruges til at løfte et lod en vis strækning s: Dette i sig selv kræver en vis kraft F, der modsvarer tyngdekraften på loddet. Taljen har et hjul (en skive), så det tov, der løber igennem den, kan rulle frit og (ideelt set) uden mekanisk modstand igennem den. Derved fordeles tyngden på loddet (og taljen selv) ligeligt på den bjælke, som tovet er bundet fast i i den ene ende og den krog, der løfter opad i tovets anden ende. Resultatet er, at krogen kun skal trække tovets frie ende opad med halvdelen af den samlede tyngdekraft.
Som det ses, er konsekvensen, at den frie ende af tovet skal trækkes en dobbelt så lang strækning opad (2·s), som loddet bliver løftet.
I princippet kunne man bruge endnu en talje til at løfte tovets frie ende opad, og derved skal der kun en fjerdedel af den oprindelige kraft til at løfte loddet. Til dette formål benytter man i praksis et system med en mere avanceret talje, hvor der sidder to eller flere hjul i modsætning til det ene hjul i den viste talje, og hvor tovet løber igennem flere gange.
Taljer kan også anvendes til det modsatte formål, nemlig at mindske den strækning, der skal trækkes, for at løfte f.eks. det viste lod en vis strækning. "Omkostningen" ved dette bliver så, at der skal trækkes med dobbelt så stor kraft.
Den viste type talje kaldes som regel en 'klapløber'.

Additional Hints (No hints available.)