Skip to content

<

Double Dutch

A cache by Wilma, Hans en Geoman Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 04/21/2001
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:  regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Historische cache. Double Dutch, de oudste multi-cache van Nederland !!!
Historic cache. Double Dutch, Holland oldest multi-cache !!!

Om deze cache te vinden, moet je op 2 locaties gegevens moeten verzamelen om de uiteindelijke coördinaten te kunnen berekenen. Je zit in een heel mooi gebied, waar je je een paar uur kunt vermaken en aan het einde van de zoektocht lekker pannenkoeken kunt gaan eten.

 1. Parkeer je wagen op de volgende locatie, N 52°04.242’ - E005°10.647’.
 2. Ga naar de volgende coördinaten N 52°04.380’ - E005°10.452’, hier vind je een plattegrond van de N…H…W…. Neem het (jaartal(4 cijfers)) onder de situatiekaart. Dit is getal (AAAA).
 3. Ga naar de volgende coördinaten N 52°04.056’ - E005°10.204’, neem het (huisnummer(2 cijfers)) tussen de 2 klokjes. Dit is getal (BB).
 4. De uiteindelijke locatie van de cache kun je als volgt berekenen:
  (AAAA) - 1273 = XXX
  (AAAA +1 ) / (BB) - 171 = Y
  (BB) * 7 + 1 = ZZ
  Cache-coördinaten N 52°04.XXX’ - E005°10.YZZ.
  Camoufleer deze cache wanneer je weg gaat.
Succes! Wilma, Hans en Geoman.

For this cache, you have to collect information on 2 locations to calculate the cache’s-coordinates. A walk in a very nice surrounding, where you can amuse yourself a couple of hours and eat a real Dutch pancake!

 1. Park your car at the next location, N 52°04.242’ - E005°10.647’.
 2. Go to the next coordinates N 52°04.380’ - E005°10.452’, here you will find a ground-plan from the N…H…W…. Take the (date(4 digits)) under the graphical site drawing. This is number (AAAA).
 3. Go to the next coordinates N 52°04.056’. E005°10.204’, take the (house-number(2 digits)) between the 2 bells. This is number (BB).
 4. The cache’s-Location can be calculated as followed:
  (AAAA) - 1273 = XXX
  (AAAA +1 ) / (BB) - 171 = Y
  (BB) * 7 + 1 = ZZ
  Cache-coordinates N 52°04.XXX’ - E005°10.YZZ’.
  Camouflage this cache when you leave.
Good luck! Wilma, Hans and Geoman.


Speciale dankt gaat uit naar Team koopmans2004 voor het onderhouden van deze historische cache.

Additional Hints (Decrypt)

Uvagf : Gur pnpur cbfvgvba unf orra zrnfherq jvgu na byq 8 punaary Tnezva TCF. Jura jr abj er-fheirlvat gur pheerag cbfvgvba, n cneg bs gur punez rincbengr nebhaq guvf napvrag pnpur. Guhf gnxr vagb nppbhag n cbffvoyr qrivngvba bs nobhg 10 zrgref.
Uvagf : Qrmr pnpur vf vatrzrgra zrg rra bhqr 8 xnannyf Tnezva TCF. Urg bcavrhj vazrgra zrg qr uhvqvtr trarengvr TCFra ynng rra qrry ina qr punezr ebaq qrmr bhqr pnpur ireqnzcra. Ubh qhf erxravat zrg rra zbtryvwxr nsjvwxvat ina mb'a 10zrgre.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)