Skip to Content

Traditional Geocache

Åminneborg - Malax

A cache by Hålax Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 6/7/2017
In Finland
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

SVE. På norra stranden om Malax å ligger Åminneborg. Byggnaden i två våningar är en av de få herrgårdsliknande byggnaderna i Österbotten.

.

FIN. Maalahden joen pohjoispuolella sijaitsee Åminneborg. Kartanomainen kaksikerroksinen rakennus joka on yksi harvoista rakennuksista Pohjanmaalla.

ENG. On the northern shore of Malax's river is Åminneborg. The building on two floors is one of the few manor-like buildings in Ostrobothnia.


SVE. År 1686 fick sockenadjunkt Tomas Arenius en tomt att bygga på av bönder i Malax. Arenius och hans arvingar bodde i huset i 90 år fram till år 1776, då handelsman Israel Bladh från Vasa köpte huset. Ett tiotal år senare blev Åminneborg boplats åt direktören för salpetersjuderiet i Österbotten. Petter Böcker uppförde det nuvarande huset åren 1787–1792. På 1800 talet var det flera olika ägare av huset. År 1936 köpte Folkhälsan Åminneborg och huset användes fram till år 1963 som barnhem och barnskötarskola. Åren 1963–1965 ägde Malax kommun huset. Sedan övertogs Åminneborg av Olav och Ragna Ahlbäck. Nuvarande ägare köpte huset år 1999. År 2002 brann husets övre våning. Åminneborg renoveras till ursprungligt skick under pågående renovering. Huset har antagligen ritats av Stockholmaren Johan Elfström, som 1780–1788 ledde byggandet av Vasa hovrätt och som också byggde kyrkorna i Solf, Pörtom och Replot.

.

FIN. 1686 pitäjäapulainen opettaja Tomas Arenius sai tontin Maalahtelaisilta viljelijöiltä. Arenius ja hänen jälkeläisensä asuivat talossa 90 vuotta. 1776 kauppias Israel Bladh Vaasaasta, osti talon. Kymmen vuotta myöhemmin, muutti taloon asumaan Pohjanmaan salpeterin keitäjän johtaja Petter Böcker vuosina 1787-1792. 1800 luvun aikana talon omistajia oli useampiakin. Vuonna 1936 Folkhälsan otti talon käyttöön. Kouluttivat lastenhoitajia ja talossa pidettiin myös lastenkotia. Toiminta jatkui aina vuoteen 1963. Maalahden kunta piti huolta talosta kaksi vuotta, sen jälkeen omistajaksi siirtyi Olav ja Ragna Ahlbäck. Nykyinen omistaja osti talon 1999. Vuonna 2002 syttyi talo palamaan yläkerran päätyhuoneistossa. Åminneborg korjattiin ja entisöitiin. Talon on todennäköisesti suunnitellut Tukholmalainen Johan Elfström, joka johti rakentamista Vaasan hovioikeuden, ja myös mutama kirkkon. Esim. Sulvan, Pirttikylän ja Raippaluodon.

ENG. In 1686, sacking officer Tomas Arenius received one Plot to build on by farmers in Malax. Arenius and his heirs lived in the house in 90 Years until the year 1776, when merchant Israel Bladh From Vaasa bought the house. A decade later later Åminneborg was home to the director of the salpeters' event In Ostrobothnia. Petter Böcker performed The current house in 1787-1792. In the 1800's there were several different owners of the house. In 1936, Folkhälsan purchased the municipality of Åminneborg and The house was used until 1963 as a orphanage And nursery school. In the years 1963-1965, Malax owned Municipal house. Then took over Minorborg By Olav and Ragna Ahlbäck. Current owner Bought the house in 1999. In 2002, the upper house of the house burned floor. Åminneborg is refurbished to originally Condition undergoing refurbishment. The house has probably been drafted Stockholmer Johan Elfström, as 1780-1788 Led the construction of Vaasa Court of Appeal and as well Built the churches in Solf, Pörtom and Replot.

Additional Hints (No hints available.) 

Find...

63 Logged Visits

Found it 61     Write note 1     Publish Listing 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 3 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated: on 11/6/2017 9:19:42 AM (UTC-08:00) Pacific Time (US & Canada) (5:19 PM GMT)
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page