Skip to Content

<

Daugava pie Kaibalas

A cache by kaninsh Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 06/17/2017
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
5 out of 5

Size: Size: micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

LV: Slēpnis ir PET sagatave ar logbuku un zīmuli, kas atrodas bērzā(T5) uz salas(T5). Uzmanību! Sala atrodas dabas lieguma "Daugava pie Kaibalas" teritorijā - lūdzu, iepriekš iepazīties ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.668!

EN: The cache is a PET preform with logbook and pencil placed on an island(T5) in a birch tree(T5). Attention! The island is a the nature reserve "Daugava pie Kaibalas" territory - please, see the Regulations of the Cabinet of Ministers Nr.668!


LV: Dabas liegums "Daugava pie Kaibalas" izveidots 2004. gadā un ietver 7 km garu un 576 ha plašu Daugavas upes un tās piekrastes zonu Lielvārdes un Ķeguma novados.

Liegumā ietvertajā Daugavas posmā atrodas vairākas salas un plašas seklūdens platības, kuras pavasaros un rudeņos veido nozīmīgas migrējošo ūdensputnu atpūtas un barošanās vietas. Pavasara migrācijas laikā upē vienlaicīgi var novērot līdz pat 3000 dažādu ūdensputnu, tai skaitā ziemeļu un mazos gulbjus, sējas un baltpieres zosis u.c. sugas. Zemajās, mitrajās piekrastes pļavās ligzdo ormanīši un griezes.

Lieguma slīkšņās noris lielākais zivju nārsts visā Ķeguma ūdenskrātuvē. Uz lieguma salām sastopamas pļavas un ilgstoši saimnieciski neskarti meži, kuri atbilst aizsargājamiem biotopiem un, kuri nodrošina piemērotus dzīves apstākļus virknei retu un aizsargājamu augu, bezmugurkaulnieku un putnu sugu.

Kopumā lieguma teritorijā konstatēti 4 aizsargājami biotopi un 38 retas un aizsargājamas augu, bezmugurkaulnieku, zivju, nēģu un putnu sugas, no kuram 23 ir aizsargājamas Latvijā, 17 Eiropas Savienībā, piecu sugu aizsardzības nodrošināšanai iespējams veidot mikroliegumus un 22 sugas iekļautas Latvijas Sarkanajā grāmatā.

Līdz salai var nokļūt ar kādu ne-motorizētu peldlīdzekli, peldot vai ziemas sezonā - pa ledu! Augustā-Septembrī, kad Ķeguma HES pazemina Daugavas ūdens līmeni, līdz salai ir iespējams nokļūt arī ejot pa sēkli - veco ceļu, kas pirms HES būvniecības virzijās no dzirnavām uzkalnītes(šobrīd - salas) virzienā.

Kad būsiet tikuši līdz salai, jums jāatrod jau pieminētais bērzs salas ZR galā. Slēpnis atrodas bērzā, aptuveni 6m augstumā. Ņemiet vērā, ka būs nepieciešami kādi palīglīdzekļi, lai tiktu pie slēpņa! Tālākais jau jūsu ziņā - blakus atrodas improvizēta ugunskura vieta, kur variet uzcept kādu desu un izbaudīt Daugavas plašumu!

Izmanto izdevību un sameklē arī netālu esošo slēpni "Dzejas ozoli".

Ja interesē citi mani slēpņi, skaties te

EN: The nature reserve "Daugava pie Kaibalas" was created in 2004 and includes a 7 km long and 576 hectares wide part of river Daugava and its coastal area in the municipalities of Lielvarde and Kegums.

The reserve contains a part of the river Daugava, several of its islands and large shallow area important for spring and autumn migratory waterbirds as a resting and feeding areas. During the spring migration time up to 3000 for various water birds, including the northern and small swans, sowing and white-fronted geese, etc. species can be observed here. The low, wet coastal meadows are nesting place for spotted crakes and torques.

The shallow river areas are the biggest fish spawning places in the area. To reserve islands with meadows and largely untouched forests is providing suitable living conditions for a number of rare and protected plants, invertebrate and bird species.

In this protected area are 4 protected habitats and 38 rare and protected plants, invertebrates, fish, lamprey and bird species, of which 23 are protected Latvian, 17 in the European Union, five species ensure the creation of micro-reserves and 22 species are listed in the Latvian Red Book.

You can get to the island with some non-motorized boat, by swimming or in winter season - by foot over the ice! In August-September, when Kegums Hydro Power Plant lowers the water level of Daugava River, its possible to reach the island by walking along the bank - the old road that was running from the mill to the small hill(now - island) before the construction of Keguma Hydro Power Plant.

Once you have reached the island, you must find the already mentioned birch at the NW end of the island. The geocache is in the birch, about 6m from ground. Note that some gear will be needed to get to the cache! What's next is up to you - use the improvised bonfire place, grill some sausages and enjoy the Daugava river views!

Take your chance and try to find the nearby geocache "Dzejas ozoli".

See here for my other geocaches

Flag Counter

Additional Hints (Decrypt)

fcvrq / cerff

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.