Skip to content

Blue Birds na Rachowcu I Traditional Geocache

Hidden : 07/01/2017
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

pl / en / slk / de

!!! IT´S A BOX AT THE TIME (after the bird was demolished) !!!

 

WIELKA RACZA BADGE (po zdobyciu przynajmniej ~20 naszych keszy / after you caught ~20 of our caches / nach dem du ~20 unserer Geocaches gefunden hast):

Badge-code:
<a href="https://www.geocaching.com/geocache/GC76T4N_buczyna" target="_blank"><img src="https://s3.amazonaws.com/gs-geo-images/cc2fda2b-5940-4ab5-b59d-a1261c17dc04.png" width="355" alt="MTB-Geocaches ´round Mt. Wielka Racza" title="MTB-Geocaches ´round Mt. Wielka Racza'" /></a>


Rajczańskie Harnasie
, to kilku zapaleńców MTB rodem z tzw. Worka Raczańskiego oraz paru aliensów, którzy zaprzedali duszę... no właśnie, nie przysłowiowemu diabłu, a Grupie Wielkiej Raczy ;) Pomysł na małą serię pojawił się zimą dwa lata temu, gdy po kolejnym dniu na zwardońskich trasach narciarskich gdybaliśmy sobie przy gorącej herbacie. Trzeba więc było w końcu coś z tym fantem zrobić. Ponieważ wszyscy jesteśmy w sile wieku, nasze kesze zaprowadzą Was na szlaki i traile ogólnie dostępne. Jedne są cięższe, inne lżejsze, ale wszystkie pełne przygód i dobrej zabawy. Nasze kesze możecie zdobyć zarówno pieszo, jak i na rowerze górskim. Jeśli uda Wam się zdobyć wszystkie kesze z aktualnej serii, w swój profil możecie wkleić główną nagrodę graficzną, którą znajdziecie powyżej. 
Serwisem będziemy się dzielić między sobą, prosimy jednak o dobre zamykanie pojemników i zachowanie kamuflażu - okeszowanie trasy to jednak kilkadziesiąt kilometrów, a żaden z nas nie ćwiczy z myślą o kolejnej Olimpiadzie :) By zabawa tak Wam, jak i nam robiła wyłącznie frajdę, kesze mają zgodę gminy Rajcza oraz Żywieckiego Parku Krajobrazowego.
A ponieważ można tu przeżyć jeszcze więcej przygód, myślimy o kolejnych fajnych miejscówkach. Tymczasem zapraszamy na aktualne wyzwania!

Blue Birds na Rachowcu I-V
Ta mini seria zaprasza Was na przyjemny spacer lub urozmaicony trail MTB latem ewentualnie fajną turę na nartach lub rakietach śnieżnych zimą. W kilku miejscach spotkacie małe niebieskie ptaszki. Blue Birds to wykonane z dębiny rzeźby, które umożliwią podjęcie tak latem jak zimą.
Na północnych stokach Rachowca znajduje się rezerwat przyrody Butorza, chroniący dolnoreglowy bór świerkowo-jodłowy oraz bagienną olszynę górską. Na szlaku czeka Was również geologiczne wyzwanie, niecodzienny, jak na Rachowiec, EarthCache. Przy jednym z ptaszków widoki w stronę miejscowości Sól skojarzą się Wam być może z Toskanią. Cóż, Beskid Żywiecki w okolicach Rajczy, Zwardonia i Rycerki jest pełen niecodziennych niespodzianek.
Prosimy, nie spalcie miejscówek; ptaszki wykonał lokalny rzeźbiarz i chcielibyśmy, by możliwie długo cieszyły one geokeszerów swoją obecnością na Rachowcu.


Rajczańskie Harnasie* are several MTB enthusiasts born in so-called Worek Raczański (Sack of Racza) and several aliens who have sold their souls to… exactly, not to the proverbial devil but to Grupa Wielkiej Raczy (Group of Mt Wielka Racza):) The idea for a miniseries came up in winter two years ago, when, after another day on ski slopes we were speculating while drinking hot tea. So, something had to be done with all those speculations. Since we’re all in our prime, our caches will take you along public routes and trails. Some are more difficult, some are easier, but all are full of adventures and fun. You can grab our caches either on foot or by mountain bike. If you manage to find all caches from the current series, you can also paste the main graphic prize on your profile (it can be found above).
We’ll share the maintenance among our group, but we kindly ask you to close the containers well and keep the camouflage intact – putting all the caches along the route is, all in all, several dozen kilometres of hard work, and none of us is preparing for the next Olympic Games :) To make it even more fun, both for you and for us, all geocaches have the permission of Rajcza district and Żywiec Landscape Park.
And since there are a lot more adventures to have here, we’re thinking about other cool places for caches. In the meantime – let’s take up the current challenges!

*Harnaś – is a title of legendary leader of Tatra and Beskid mountains’ bandits

Blue Birds on Rachowiec I-V
This miniseries invites you to take a pleasant stroll or varied MTB trail in the summer, or nice ski or winter walk in snowshoes. In several places you will encounter little blue birds. Blue Birds are oak carvings, which will help you in grabbing caches both in summer and in winter.
On the north slopes of Rachowiec, Butorza Natural Reserve is situated. Its aim is to protect the lower subalpine spruce-fir coniferous forest and marshy alder forest. On the trail you’ll have a geological challenge as well, unusual, as far as Rachowiec goes, EarthCache. Near one of the birds, the views on Sól village may seem similar to Tuscany. Well, Żywiec Beskids near Rajcza, Zwardoń and Rycerka is full of unusual surprises.
Please, be careful while grabbing the caches; the birds were made by a local sculptor and we would like them to survive and bring all geocachers joy and smile as long as possible.


Rajczańskí harnasie sú niekoľkí nadšenci MTB, ktorí pochádzajú z tzv. Worka Raczańskiego (Račianského vreca) a niekoľkých zvonku, ktorí zapredali dušu diablovi... no práve, ale nie diablovi z príslovia, ale Skupine Veľkej Rači ;) Nápad na malú sériu vznikol v zime pred dvoma rokmi, keď sme sa po ďalšom dni na zwardońských lyžiarskych trasách rozprávali pri horúcom čaji. Museli sme s tým niečo urobiť. Keďže sme všetci plní síl, naše kešky Vás budú viesť na všeobecne dostupné chodníky a trialy. Časť z nich je náročnejšia a iné ľahšie, ale všetky ponúkajú veľa dobrodružstva a dobrú zábavu. Naše kešky môžete nájsť pešo alebo na horskom bicykli. Ak sa Vám podarí získať všetky kešky z aktuálnej série, môžete na svoj profil nalepiť hlavnú grafickú cenu, ktorú nájdete nižšie. 
O servis sa musíme podeliť, ale prosíme vás, aby ste starostlivo zatvárali nádobky a zachovali kamufláž – všetky okešované trasy však predstavujú niekoľko desiatok kilometrov, a nikto z nás necvičí na ďalšiu olympiádu :) Aby bola hra pre Vás aj pre nás iba radosťou, keše schválila obec Rajcza a Żywiecka chránená krajinná oblasť.
A keďže tu možno prežiť ešte viac dobrodružstiev, plánujeme ďalšie zaujímavé miesta. Dnes Vám ponúkame aktuálne výzvy!

Blue Birds na Rachowcu I-V
Táto miniséria Vás v lete pozýva na príjemnú prechádzku alebo rozmanitý trail MTB, v zime ponúka výbornú túru na lyžiach príp. snežniciach. Medzi Zwardoňom a Solou stretnete v niekoľkých miestach malé modré vtáčiky. Blue Birds sú sošky vyrobené z dubového dreva, ktoré pomôžu nájsť skrýšku v lete aj v zime.
Na severných svahoch Rachowca sa nachádza prírodná rezervácia Butorza, ktorá je chráneným územím smrekovo-jedľového lesa (smrekového stupňa) a horskej prípotočnej jelšiny. Na chodníku Vás čaká aj geologická výzva, pre Rachowiec nečakaná - EarthCache. Možno, že Vám pri jednom z vtáčikov budú výhľady smerom na obec Sól pripomínať Toskánsko. Je to dôkaz, že Żywiecke Beskydy v okolí Rajcze, Zwardoňa a Rycerky sú bohaté na prekvapenia.
Prosíme, neprezraďte miesta kešiek, vtáčiky vyrobil miestny rezbár a chceme, aby čo najdlhšie tešili geokeškárov svoju prítomnosťou na Rachowci.


Rajczańskie Harnasie ist eine kleine, aber buntgemischte MTB-Clique: Einige von uns sind heimisch im Wielka-Racza-Eck, der Rest wiederum kommt von anderswoher; verlor jedoch ihr Herz - hoffnungslos - ans Wielka-Racza-Gebirgsmassiv ;) Die Idee zu unserer Geocache-Serie entstand vor zwei Jahren, als wir nach einem intensiven Pistentag am heißen Teebecher saßen. Irgendwie musste der damalige Zündfunke zu Ende gedacht werden.
Da wir alle im besten Alter sind, sprich, unsere Zwanziger gehören längst der Vergangenheit, führen euch unsere Geocaches auf allgemein zugängige Trails und Wanderwege. Die einen sind technisch oder konditionell (für einen Biker) etwas schwieriger, die anderen einfacher, doch in allen steckt eine gehörige Portion Abenteuer und Spaß. Unsere Geocaches könnt ihr euch sowohl zu Fuß wie auf dem Bike schnappen. Habt ihr sie alle besucht, gehört euch der von uns vorbereitete Profil-Badge.
Wir werden uns um den Zustand der Caches kümmern, doch bitten wir euch ausdrücklich darum, die Behälter nach dem Loggen wieder dicht zu schließen und gut zu tarnen. Alle Strecken summieren sich auf eine gehörige Kilometerzahl und keiner von uns träumt von der Teilnahme an den nächsten Olympischen Spielen :) Damit die ganze Idee sowohl euch, wie uns Spaß macht, wurden alle Locations von der Gemeinde Rajcza wie dem Żywiecki Landschaftsschutzpark geprüft und freigegeben – keine der hiesigen Dosen wurde „wild“ verlegt. Natürlich gibt es hier noch andere tolle Ecken, wir überlegen bereits neue Ideen.
Da Ihr aber schon jetzt ordentlich zu tun habt, wünschen wir euch hiermit viel Spaß!

Harnaś – in der Tatra und den Beskiden wird so im Volksmund ein Bergräuberanführer bezeichnet. Das Wort ist ungarischen Ursprungs, vom hadnagy: Leutnant, Anführer.

Blue Birds na Rachowcu I-V
Diese Miniserie will euch zu einer ausgedehnten Wanderung oder einer netten MTB-Strecke entführen. Im Winter kann man sie auch auf Skien oder Schneeschuhen machen. An paar Stellen werdet ihr auf die Blue Birds treffen, Eichholz-Skulptürchen, die sowohl im Sommer, wie im Winter zu schnappen sind.
Auf den Nordhängen des Rachowiec befindet sich Butorza-Naturwaldreservat, der hiesige Altbestände der Fichten-, Tannen- und Bergauenwälder beherbergt. Im Verlauf der Wanderung wartet auf euch auch ein EarthCache, recht ungewöhnlich, wenn es um den Rachowiec geht. Bei einem der Blue Birds, nahe der Ortschaft Sól (Salz) erinnert die Landschaft an Toskana. Tja, Beskid Żywiecki um Rajcza, Zwardoń und Rycerka ist immer für eine Überraschung gut.
Bitte, schaut zu, dass ihr die Verstecke vor Muggel-Augen nicht anfasst. Die Birds schnitzte aus Eichenholz ein lokaler Bildhauer und unser Wunsch ist es, dass sie möglichst lange die Geocacher auf Rachowiec erfreuen.

Flag Counter

Additional Hints (Decrypt)

Qemrjb, ~ 1,6 z / Gerr, ~ 1,6 z / Fgebz, ~ 1,6 z / Onhz, ~ 1,6 z

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)