Event Cache

NKKV #04 – Svratka a Dyje

A cache by berisz Send Message to Owner Message this owner
Hidden : Saturday, August 19, 2017
In Jihomoravsky kraj, Czech Republic
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Vždy, když někam vyrážím na kola, snažím se nejen hledat kešky v okolí, ale poznávat vše okolo. Proto chci zkusit při svých výletech uspořádat sérii eventů „Na kole kolem vody“ čili NKKV. Po dvou loňských, v mých oblíbených Beskydech (GC6Q10Y) a kolem Křtinského potoka (GC6Q4FR), a jednom letošním kolem jedovnických rybníků (GC75P5E) si vás dovolím pozvat na čtvrtý v pořadí, tentokrát kolem Svratky a Dyje pod krycím názvem N2DDB, čili „Na dvě deci do Břeclavi“.

Svratka (německy Schwarza(ch) nebo Schwarzawa) je řeka na Moravě, největší přítok Dyje a hlavní tok procházející městem Brnem. Je dlouhá 173,9 km, plocha povodí činí 7112,79 km².  Na Vysočině mezi Cikhájí a  Jimramovem tvoří řeka nebo její břehy části historické zemské hranice Čech a Moravy, i když na řadě míst se zde zemská hranice od říčního koryta drobně odchyluje. Název Svratky pravděpodobně vychází ze staročeského slova „svorti“ – vinout se. V minulosti byla také, pod vlivem německého pojmenování, nazývána Švarcava. Svratka pramení na úbočí Křivého javoru a Žákovy hory ve Žďárských vrších, druhý významný pramen vzniká u hájovny Blatky. Teče pak zhruba jihojihovýchodním směrem, skrze Hornosvrateckou vrchovinu, kde je na ní vybudována soustava přehrad Vír I a Vir II. Nad Tišnovem přijímá Loučku a u Veverské Bítýšky přetíná Boskovickou brázdu. Následuje Brněnská přehrada a kotlina města Brna. Zde Svratka mění směr na jižní a u Přízřenic přijímá svůj největší levý přítok Svitavu. Pokračuje napřímeným korytem rovinou Dyjsko-svrateckého úvalu a v Židlochovicích se do ní vlévá Litava. Těsně před deltovým vyústěním do střední nádrže vodního díla Nové Mlýny na Dyji se Svratka stéká s Jihlavou, která je technicky vzato jejím největším přítokem, ale často se bere za rovnocenný přítok Dyje.

Dyje (německy Thaya) je středoevropská řeka tekoucí na pomezí Rakouska (Dolní Rakousy) a Česka (Jihomoravský kraj), převážně po českém území. Délka toku činí 235,4 km, včetně své delší zdrojnice Rakouské Dyje 311 km. Plocha povodí měří 13 419 km², z toho 11 164,7 km² v Česku (14 % rozlohy státu). Vlévá se do Moravy jako její nejdelší přítok. Název řeky patrně sahá až do předkeltského období. Indoevropský kořen -dheu- ve významu „téct, tekoucí“ byl v době římské zkomolen na dujas, z čehož staří Slované odvodili v 7. či 8. století Dyja. Bavorští kolonizátoři Východní marky (Rakouska) pak termín Dyja v 11. století převzali a zkomolili na Taja. Kosmova kronika česká řeku Dyji zmiňuje k roku 1082. V zahraničí (kromě Slovanů) je většinou užíván německý název Thaya. Dyje vzniká soutokem dvou zdrojnic, Moravské Dyje a o něco delší Rakouské Dyje, pod hradem Raabs v severním Rakousku. Horní část toku si nechám na jindy na samostatný event., nás dnes bude zajímat část od Nových mlýnů po ústí řeky. od novomlýnskou přehradou Dyje vstupuje branou mezi Jihomoravskými a Středomoravskými Karpaty do Dolnomoravského úvalu a teče zhruba na jihovýchod a posléze na jih. Její zbylý tok je téměř celý regulován, takže o původním charakteru řeky nyní vypovídají pouze zbytky lužních lesů se zachovanými starými říčními rameny a meandry. Značnou částí dolního toku teče Dyje po severním a východním okraji komponované krajiny Lednicko-valtického areálu. Pod Podivínem se do ní zleva vlévá Trkmanka. Pak protéká druhým největším a posledním sídlem přímo na toku, Břeclaví, kde tvoří dvěma rameny říční ostrov a zprava přijímá Včelínek. Nedlouho poté opět dosahuje hranice s Rakouskem a tvoří ji až do konce svého toku. Krátce předtím, než zaústí zprava do Moravy, vlévá se do ní ještě Kyjovka. Soutok Dyje a Moravy je česko-rakousko-slovenským trojmezím a nejjižnějším a nejníže položeným (148 m n.m.) bodem území Moravy. Do roku 1920 vedla moravsko-rakouská hranice severněji, viz Dyjský trojúhelník. Přestože je v místě soutoku Dyje delší a má i větší povodí než Morava, vlivem nižších srážkových úhrnů ve stínu Českomoravské vrchoviny je zřetelně méně vodná, a proto se bere za její přítok.

Start

Se všemi, kteří si budou chtít protáhnout tělo, se sejdeme se v sobotu 19. srpna 2017 v 7.30 hod na souřadnicích N49°8.478´ E16°37.685, tedy u soutoku Svratky a Svitavy v Brně. Tady je oficiální místo eventu a zde se zdržíme do 8.00 hod. Poté se vydáme na cestu.

Trasa

Trasa (trasu ve formátu gpx zašlu mejlem na vyžádání) povede povětšinou kolem vody anebo po stezkách v lužních lesích. Z Brna po cyklotrase č.5 dojedeme do Židlochovic, za kterými odbočíme do lužních lesů kolem Velkých Němčic a Uherčic, přes Vranovice se dostaneme do Pouzdřan a odtud zamíříme k místu, kde se u vodní nádrže Nové mlýny Svratka vlévá (téměř společně s řekou Jihlavou)  do Dyje. Kolem vody dojedeme do Strachotína, kde bude tak akorát čas na menší a lehčí oběd. Dále budeme pokračovat přes Dolní Věstonice, Bulhary a Lednici do Břeclavi. Zde zkusíme najít jednu z mnoho zdejších vinoték a odměnit se za dnešní výkon dvěmi deci dobrého vína. Cesta zpět již bude v režii každého kačera zvlášť (já budu volit cestu vlakem zpět do Brna).

Logování

Uskuteční se na oficiálním místě eventu. Pokud si někdo někde stopne kolem projíždějící logbook, zalogování mu bude umožněno. Je samozřejmě možné absolvovat i jakoukoli část podle fyzických a časových možností účastníků. V místě startu budou k dispozici CWG za neobvyklých 100Kč, po absolvování trasy budou k mání za u mě obvyklých 0Kč, 1nick = 1x CWG.

Důležité upozornění

Akce se uskuteční za každého počasí. Trasa je uzpůsobena pro všechny typy kol. Eventu se každý cyklista zúčastní na vlastní nebezpečí. Na silnicích a cestách dodržujte pravidla silničního provozu, buďte ohleduplní k řidičům i ostatním cyklistům. Předpokládám, že se akce zúčastní cyklisté rozličných výkonnostních skupin, kteří ovšem vědí, co je potřeba mít sebou na cyklistický výlet pro všechny případy (nářadí, rezervní duši, svítilny, pláštěnku apod.).

Zdroj: www.wikipedie.cz

Additional Hints (No hints available.) 

Find...

11 Logged Visits

Write note 5     Will Attend 4     Attended 1     Publish Listing 1     

View Logbook

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated: on 8/19/2017 6:50:46 AM Pacific Daylight Time (1:50 PM GMT)
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum