Skip to Content

<

OKROUHLIK

A cache by Lucka Black Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 08/27/2017
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size: other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


PŘÍRODNÍ PAMÁTKA OKROUHLÍK

Tato keš vás zavede na  OKROUHLÍK, do lesoparku a zejména na skalky, kde jsem si jako dítě často hrála a kde to mám dodnes moc ráda. Jedná se o přírodní památku o rozloze cca 0,6 ha, tzn. maloplošné chráněné území v Praze 8, nacházející se ve svahu od zastávky tramvaje Okrouhlická v Libni (přístup odspodu kolem zahrádkářské kolonie) až po areál Akademie věd ČR poblíž stanice metra Ládví na sídlišti Ďáblice (přístup odshora). Svrchnokřídové pískovcové skály byly vyhlášeny za přírodní památku dne 27.5.1982, Českou geologickou službou jsou zařazeny do seznamu zajímavých geologických lokalit, neboť jde o velmi instruktivní odkryv zvrstvených cenomanských pískovců.

Geologická charakteristika: kvádrovité skalní výchozy, tvořené pískovci a slepenci perucko- korycanského souvrství. V nich se nachází větší množství diagonálně zvrstvených ploch, umožňujících stanovit směry paleoproudů.

Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariskémagmatity - křída Českého masivu - česká křídová pánev - vltavsko-berounský vývoj.

Předmětem ochrany jsou svrchnokřídové pískovce ležící na jihozápadním svahu Okrouhlíku, cenomanské mezozoické pískovce a jemnozrnné slínovce na jihovýchodním okraji a teplomilná společenstva hmyzu a rostlin.

V celé oblasti se zachovaly zajímavé skalní útvary cenomanských pískovců, které pocházejí z období druhohor, tedy z doby, kdy se na území Prahy 8 nacházelo mělké moře. Lze se zde setkat s výchozy skalek rezavě hnědých železitých a jílovitých pískovců až slepenců. Pískovce vznikly usazováním v oblasti Českého masívu před 100 až 93 miliony let.

Vznik pískovců

Pískovce patří mezi usazené horniny. Jsou tvořeny převážně minerály, které byly původně součástí vyvřelých, přeměněných a starších usazených hornin. Ty musely být nejprve zvětráváním rozrušeny na drobné částice a materiál povrchovou vodou přemístěn a nakonec usazen ve vodním prostředí, nejčastěji v mořích, ale i v jezerech. Poté byl takto usazený materiál zpevněn do podoby tvrdých hornin. Takto vznikající usazené horniny označujeme jako sedimenty klastické, tj. tvořené úlomky – klasty.

Pískovce jsou tvořeny hlavně drobnými omletými zrny křemene. Ta byla původně součástí např. žul, žulová zvětralina byla řekami důkladně přetříděna, do mořské nebo jezerní sedimentační pánve, kde došlo k usazování pískovců, se dostala už jenom opracovaná zrna křemene, zatímco ostatní minerály žul se rozpadly již předtím. Tlakem dalších a dalších vrstev přibývajícího ještě nezpevněného křemenného písku se budoucí pískovec zhutňoval. Při ustupování moře nebo jezera proudily pískovcem vodné roztoky, z nichž se vysrážely minerály jako například kalcit, křemen, limonit aj., které písková zrna stmelily a zpevnily v kompaktní pískovcovou horninu.

Usazené horniny tvoří vrstvy.Vrstevnatost je základním znakem sedimentárních hornin. Tloušťka vrstvy se nazývá mocnost. Mocnost vrstev a rychlost jejich střídání určuje rychlost změn sedimentačních podmínek. Uspořádání sedimentárního materiálu uvnitř vrstvy se nazývá zvrstvení.Vrstvy se mohou skládat z různě uspořádaných vrstviček nebo lamin. Rozeznávají se různé druhy zvrstvení, např. horizontální, šikmé, zvlněné, čočkovité, nezřetelné, gradační apod. (viz obrázek č.1). A právě Okrouhlík je cennou ukázkou zvrstvení cenomanských pískovců.

obr.1

obr.2

PRO ZALOGOVÁNÍ JE POTŘEBA ZASLAT ODPOVĚDI NA NÁSLEDUJÍCÍ OTÁZKY:

1) vysvětlete pojem „cenoman“ a uveďte, co bylo pro toto období typické

2) dobře si prohlédněte nejmohutnější skalní útvar této lokality (na úvodních souřadnicích) a popište vlastními slovy jeho tvar, barvu, strukturu a jeho současný stav

3) podle obrázku č.1 určete, o jaký typ zvrstvení se jedná /a) šikmé rovnoběžné, b, c) šikmé sbíhavé, d) křížové, e) korytovité, f) horizontální, zvlněné, g) přerušované, h) čočkovité, i) nezřetelné, j) gradační pozitivní, k) gradační negativní/.

4) poté se zaměřte na místo, kam ukazuje figurantka na obrázku č.2, a zjistěte průměrnou výšku jednotlivých vrstviček

5) na jakou světovou stranu vrstvy směřují?

6) přemístěte se na stanoviště 2/ k dalšímu skalnímu výchozu a popište jeho tvar a zvláštnosti

BUDU RÁDA, KDYŽ K LOGU PŘIPOJÍTE FOTKU NĚKTERÉHO SKALNÍHO VÝCHOZU Z OKROUHLÍKU (nepovinný úkol). LOGOVAT MŮŽETE HNED PO ODESLÁNÍ ODPOVĚDÍ, BUDE - LI NĚCO ŠPATNĚ, OZVU SE.

Zdroje:

http://lokality.geology.cz/939

http://envis.praha-mesto.cz/rocenky/CHRUZEMI/cr2_cztx/chu43.htm

http://www.geology.cz/aplikace/encyklopedie/term.pl?zvrstveni

http://geologie.vsb.cz/Sedimentologie/textova%20cast/vrstva%20a%20sed%20text.htm

Additional Hints (No hints available.) 

Find...

169 Logged Visits

Found it 168     Publish Listing 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 166 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.