Skip to Content

This cache has been archived.

mh.mail: Protože už zalogovali všichni účastníci, je na čase event archivovat. Ještě jednou vám všem děkuji za účast a za pěkné logy.

More
<

ITZ SPECIAL 2017 - Od soumraku do usvitu

A cache by mh.mail Send Message to Owner Message this owner
Hidden : Friday, 29 September 2017
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size: other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Od 29.9.2017 19.30 do 30.9.2017 5.30 proběhla akce „ITZ SPECIÁL“.

VÝSLEDKOVÁ LISTINA

Poř. Posádka

Trestné body Součet TB
za časovku za nápovědy
za chyby za globální heslo
1 Stodůlecká střela Zagloba, d-n 95,0
0
0
0
95,0
2 Za císaře pána a jeho rodinu Benjo5, krtecci, Casanova_team 97,9
30
10
0
137,9
3 L & L lohik, likuska 138,4
0
10
0
148,4
4 Subaru Team Milůna, PaS_68 180,5
50
10
0
240,5
5 PP: Povaleči z pavlače katboh, EP79, Miru a Vlastík 185,3
30
50
0
265,3
6 Sebraný šrot dejwy, bekys 172,7
80
50
0
302,7
7 Ztraceni v mlze joeyk59, Pavoucek86, JeDie, carodejka_s.r.o. 144,5
110
130
500
884,5
8 Trosky Gresaci 127,8
100
270
500
997,8

KLEPNĚTE PRO
PODROBNOSTI K ZÁVODU...
http://rallye.i-mh.net/rallye/2017/obsah


Původní listing


ITZ
Co je to ITZ SPECIÁL

ITZ, neboli Instantní tajný závod, byl vymyšlen, aby mohl kdokoliv absolvovat tajný závod bez nutnosti se někam přihlašovat a v čase, který mu bude vyhovovat.

Abychom celé situaci dodali trochu absurdity, rozhodli jsme se zorganizovat tzv. „ITZ SPECIÁL“. Není to nic jiného, než event na principu standardního tajného závodu. Takže s přihlašováním a v konkrétním termínu.

ITZ SPECIÁL 2017

Bude se jednat o „klasický“ tajný závod, jaké se tady již mnohokrát pořádaly. Zároveň bude trochu jiný, už proto, že ho budu pořádat já a každý máme trochu jiný způsob, jak na to. Kdo z vás odehrál některé ze tří wherig ze série ITZ, bude mít asi nejbližší představu tomu, jaká bude skutečnost. Kdo ne, může si ještě do začátku závodu nějaké ITZ odehrát, případně se nechat překvapit.

Závod se uskuteční v rámci poeventového dobrovolného programu. Informace o eventu jsou na začátku listingu.

Oproti předchozím tajným závodům a i oproti doposud publikovaným wherigům ITZ bude ITZ SPECIÁL vykazovat nikoliv nepodstatné změny.

OD SOUMRAKU DO ÚSVITU

Tak především se bude jednat o NOČNÍ závod, jak už napovídá jeho téma. Sraz bude v 19.30 a končit se bude nejpozději v 05.30 druhého dne ráno. Od tohoto faktu se bude odvíjet všechno ostatní.

START

V pátek 29.09.2017 v 19.00 v obchodním domě Nový Smíchov, nahoře u McDonalds. Zde se provede prezence, posádky obdrží instrukce a nejpozději ve 19.30 bude odstartováno.

Automobily můžete zaparkovat v podzemních garážích obchodního domu, první tři hodiny parkování jsou zdarma a to bohatě postačí.

CÍL

Cílem je stanoviště, u kterého v instrukcích bude napsáno, že jste dorazili do cíle a že závod končí. Cílem není místo vyhlášení výsledků.

UKONČENÍ ZÁVODU

Závod bude ukončen v sobotu 30.09.2017 v 05.30 ráno. Posádky, které v tuto dobu ještě nebudou v cíli, se do něj bez plnění dalších úkolů automaticky přesunou.

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ

Proběhne 30.09.2017 v čase od 06.00 do 08.00 v Pizzerii Roma Uno, Jagellonská 16, Praha 3 - Vinohrady (viz waypointy). Pizzerie má otevřeno nonstop a pro účastníky závodu bude provedena rezervace. Veškerou konzumaci si účastníci hradí sami. V okolí restaurace jsou modré zóny, ovšem právě v čase mezi 6. a 8. hodinou ranní je tam možné parkovat bez omezení. Jinak si každý parkuje na vlastní nebezpečí.

Upozornění: Zde není cíl! Přesun do místa vyhlášení výsledků se nepočítá do závodu.

PODMÍNKY ÚČASTI


POSÁDKY

Závodu se mohou zúčastnit automobilové posádky po přihlášení a zaplacení účastnického poplatku. Minimální počet členů posádky jsou 2, maximální počet je 5. Závod není vhodný pro děti, jejich účast je plně na uvážení a zodpovědnosti rodičů.

K účasti stačí běžný cestovní osobní automobil, nejsou na něj kladeny žádné speciální nároky. Použití nákladních automobilů, autobusů a jiných speciálních vozidel je zakázáno. Není nutná dálniční známka.

PŘIHLÁŠENÍ A ÚČASTNICKÝ POPLATEK

Účastnický poplatek činí 200 Kč za osobu. Minimální poplatek je 400 Kč (protože minimální počet členů posádky jsou 2). Musí být uhrazen nejpozději do 15.09.2017. Poplatek slouží na úhradu nákladů spojených s přípravou a organizací závodu a na úhradu cen a odměn pro účastníky. V ceně je taktéž jedno speciální CWG pro každého člena posádky.

Přihlášení do závodu se provádí výhradně včasným zaplacením účastnického poplatku na účet číslo 249956411/0300 (ČSOB). Na jiný způsob přihlášení nebude brán zřetel. Do zprávy pro příjemce u platebního příkazu uveďte název týmu a uživatelská jména (nicky) členů týmu. Pokud vaše banka neumí uvádět textové zprávy pro příjemce, vymyslete si nějaký číselný variabilní symbol a pošlete mi zprávu se zvoleným variabilním symbolem a dalšími informacemi e-mailem nebo přes Message Center.

Zaplacením poplatku závazně potvrzujete svoji účast. Pokud zaplatíte a nakonec se nezúčastníte, účastnický poplatek vám bude vrácen je ve velmi závažných případech. Pokud se závod neuskuteční z důvodů na straně organizátora, bude účastnický poplatek co nejdříve vrácen na účet, ze kterého byl poslán.

Pokud 15.09.2017 nebude závazně přihlášeno alespoň 5 posádek, může být celý závod zrušen. Již zaplacené poplatky budou v takovém případě vráceny výše uvedeným způsobem.

ZODPOVĚDNOST, DODRŽOVÁNÍ PŘEDPISŮ, FAIR-PLAY

Každý se závodu účastní na vlastní náklady a nebezpečí. Organizátor prohlašuje, že při závodu nehrozí žádná zvláštní rizika nad rámec běžné jízdy autem a turistiky v nočním čase a lesním prostředí. Z tohoto důvodu se zříká jakékoliv zodpovědnosti za případné újmy, ke kterým by mohlo v průběhu závodu dojít.

Každý účastník se zavazuje k dodržování veškerých platných předpisů a zákonů, především pak dopravních. Jízda automobilem je určena pouze k přesunu z jednoho stanoviště závodu na druhé. V průběhu jízdy automobilem je přísně zakázáno závodit! Porušení tohoto pravidla může mít podle závažnosti za následek i diskvalifikaci posádky ze závodu.

Každý účastník se zavazuje hrát fair-play a zdržet se veškerého nesportovního, neohleduplného a nebezpečného počínání jak vůči sobě, tak vůči komukoliv jinému. Porušení tohoto pravidla může mít podle závažnosti za následek i diskvalifikaci posádky ze závodu.

CHARAKTERISTIKA ZÁVODU

Délka automobilové trasy ~ 100 km
Délka pěší chůze ~ 6,5 km
Obtížnost (celková, zahrnuta především délka a noční čas)
(průměrná obtížnost jednotlivých úloh)
Pěší terén
Odhadovaná doba trvání 19.30 - 05.30
Poplatky? Kromě účastnického poplatku není nutné dále nic platit.
Vhodné pro děti? Ne, především vzhledem k noční době konání, ale i některá místa, která navštívíte, nejsou pro děti úplně nejvhodnější (obzvlášť v noci).
Potřebné vybavení Standardní cestovní automobil a povinná výbava vyplývající ze zákona.
Svítilna, ideálně pro každého člena posádky. Nejvhodnější je čelovka.
Mobilní telefon s aktivními daty a e-mailovým klientem.
Přijímač FM rádia. Stačí v mobilním telefonu, ale musí umět přijímat frekvenci 108,0 FM.

ATRIBUTY ZÁVODU


PRŮBĚH ZÁVODU

Závod je koncipován jako kombinace jízdy autem a chůze. Nebudete tedy jenom celou noc sedět v autě a jezdit z místa na místo, ale na několika místech z auta vystoupíte a půjdete nějaký kus pěšky. Délka pěších přechodů se bude s přibývajícím časem zvyšovat, na začátku pěšky urazíte jenom opravdu kousíček, poslední pěší část už bude citelně delší. Celková délka jednotlivých částí je uvedena výše v tabulce.

V průběhu závodu budou posádky taky plnit úkoly. Obtížnost jednotlivých úloh se pohybuje mezi dvěma až třemi hvězdičkami.

PRŮCHOD STANOVIŠTI

Každá posádka obdrží na startu svůj kód posádky a startovní kód dalšího pokračování. Pomocí mobilního telefonu odešle na určenou e-mailovou adresu zprávu s předmětem ve tvaru:

POSADKA+KOD

kde POSADKA je kód posádky a KOD je kód dalšího pokračování. Mezi kódem posádky a kódem dalšího pokračování je znak + (bez mezer).

Obratem posádka obdrží zprávu s instrukcemi. Na základě těchto instrukcí zjistí, kam, případně jakým způsobem má dále pokračovat. Na následujícím stanovišti pak získá další kód k pokračování, opět odešle e-mail a získá instrukce. Takto pokračuje až do cíle.

Pokud si posádka s něčím nebude vědět rady, může použít kód nápovědy, který se dozví v instrukcích (pro každou situaci je jiný kód). Tento kód odešle stejným způsobem jako kód dalšího pokračování a následně obdrží nápovědu. Za použití nápovědy bude posádka penalizována.

ČASOVKA

Při přejezdech automobilem je zakázáno závodit a jakkoliv porušovat předpisy. Na některých stanovištích, v okamžiku, kdy posádky stojí nebo se přesunují pěšky, však může být vyhlášena časovka. To znamená, že za každou celou minutu, kterou posádka stráví v časovce, jí bude připočítán jeden trestný bod, za každou přebývající sekundu pak 1/60 trestného bodu. O zahájení i ukončení časovky bude posádka informována v instrukcích, které obdrží e-mailovou zprávou. Časovka bývá obvykle vyhlašována, když posádka někam jde pěšky, něco hledá nebo řeší nějaký úkol na stanovišti. Pro tyto účely je použit čas poštovního serveru, který přidělil konkrétní zprávě odeslané posádkou.

Příklad: Posádka zahájila časovku v čase 4:00:13 a ukončila ji v čase 4:04:32. To znamená, že v časovce strávila 4 minuty a 19 sekund. To je celkem 4,3 trestného bodu (zaokrouhleno na 1 desetinné místo).

ANTIČASOVKA

Abychom zabránili příliš rychlé jízdě automobilem, zavádíme tzv. „antičasovku“. Na začátku každého itineráře je uveden časový údaj pro „antičasovku“. Jedná se o minimální čas jízdy. Pokud posádka dorazí do cíle itineráře v kratším čase, obdrží za každou, byť započatou minutu předčasného příjezdu 10 trestných bodů. Čas je počítán od okamžiku, kdy se posádka v instrukcích dozví o tom, že se má někam přesunout autem, do okamžiku, kdy odešle kód dalšího pokračování v cíli itineráře.
Antičasovka se uplatní u všech itinerářů a všude tam, kde v textu instrukce bude údaj o antičasovce.

GLOBÁLNÍ ÚKOL

Kromě postupu závodem budou posádky ještě řešit globální úkol. Ten je postaven na principu hledání hesla v Pevnosti Boyard. Na určitých místech závodu budou moci posádky obdržet kód indicie, což je třímístné číslo. Prozatím si ho pouze někam poznamenají, na konci závodu pak za každý kód získají jednu indicii, pomocí nichž musí uhodnout heslo globálního úkolu. To pak odešlou stejným způsobem, předmět zprávy ale bude ve tvaru:

POSADKA+GLOBALNI=HESLO

Přesný postup, jak proměnit kód indicie v konkrétní indicii, se dozví na konci závodu.

PENALIZACE

V průběhu závodu bude posádka penalizována za různé situace takto:

  • Za odeslání kódu dalšího pokračování: 0 TB (trestných bodů). Tyto kódy je nutné odeslat, aby se posádka dozvěděla, kam má pokračovat, takže za to samozřejmě penalizována nebude.
  • Za neodeslání kódu dalšího pokračování: 50 TB. Pokud posádka neodeslala příslušný kód dalšího pokračování a přesto úspěšně pokračuje v závodu, je něco divně. Za tohle samozřejmě penalizována bude.
  • Za odeslání kódu nápovědy: 10 TB. Trestné body se načtou za každé odeslání kódu nápovědy, i kdyby se jednalo o již jednou zaslaný kód.
  • Za odeslání chybné kvízové odpovědi: 10 TB.
  • Za nezjištění správného hesla globálního úkolu: 500 TB. U globálního úkolu se počítá pouze první odpověď a pouze v případě, že byla odeslána ve stanoveném limitu (do ukončení závodu).
  • Za nedojetí do cíle ve stanoveném limitu (do ukončení závodu): 50 TB za každý kód dalšího pokračování, o který posádka takto přišla.
  • Za čas strávený v časovce: 1/60 TB za každou sekundu.
  • Za předčasný příjezd v antičasovce: 10 TB za každou započatou minutu předčasného příjezdu.
  • Za některé specifické situace, které budou popsány přímo v instrukcích včetně konkrétního počtu trestných bodů.

VÍTĚZ

Vítězem závodu se stane posádka s nejmenším počtem trestných bodů. Toto je jediné kritérium, není rozhodující, v kolik hodin posádka závod dokončila.

Additional Hints (No hints available.) 

Find...

65 Logged Visits

Write note 7     Archive 1     Will Attend 22     Attended 27     Temporarily Disable Listing 1     Publish Listing 1     Announcement 6     

View Logbook | View the Image Gallery

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.