Skip to Content

<

Ernstberger Bach

A cache by sopracin Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 09/18/2017
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Ernstberger Bach
(Kubova Huť)

Úvodem

Pár údajů

Arnoštský potok (Ernstberger Bach), na některých mapách též označení Pstruhový potok.
Na jeho ne příliš dlouhém toku je několik pozoruhodných míst:

 • (1) Prameniště - východní svah Obrovce (Kubova Huť)
 • (2) Endbergrovo jezírko (protržená hráz), (Ernstberger schvelle)
 • (3) Arnoštka (Ernstberg)
 • (4) Korkusova Huť (Korkushütte)
 • (5) Solnolhotský mlýn
 • (6) Brantlova pila (Solná Lhota)
 • (7) Klášterecký mlýn
 • (8) Klášterec (Klösterle)
 • (9) Schererův mlýn (Klášterec)
 • (10) Viadukt
 • (11) Soutok s Volyňkou jižně od Vimperka

Zajímavá místa při potoku

Prameniště potoka - Východní svah Obrovce
Obrovec (1146 m n. m.) patří mezi jednu z 36 ultratisícovek Šumavy. Prameniště tvoří krásná studánka a nedaleký mokřad. Z obou vytéká drobný potůček, který postupně mohutní.


Endbergrovo jezírko, (Ernstberger schvelle), Arnoštská nádrž
Nádrž na horním toku potoka je zakreslena již na mapách stabilního katastru v první polovině
19. století. Na mapě z roku 1952 uváděna Arnoštská nádrž.V současnosti je hráz již mnoho let protržená. Význam nádrže byl zřejmý. Na toku potoka bylo pět mlýnů.


Jezírko na obraze E. Schuster Lang (1948)

Arnoštka (Ernstberg)
Osada ležící nad Arnoštským potokem písemně připomínána 1701, na trase Zlaté stezky, zvané také „vimperská" („Winterberger Salzweg") existující už před rokem 1312. V letech 1819 - 1826 byla přebudována do podoby silnice, z té se později stala silnice „říšská" („Reichstraße"), ještě později označená „B 12" – u nás „E 4.“
První chalupa byla postavena 1696 (Mathias Kerschbaum ze Solné Lhoty).
Osada dostala jméno po kněžně Marii Ernestině z Eggenberka (v českém prostředí Marie Arnoštka) v roce 1706 – Ernstberg. Jediná krumlovská vévodkyně vládnoucí samostatně, po jejíž smrti přešel majetek české větve Eggenberků na Schwarzenberky.
V centru osady se dochoval přes dvě stě let starý Greger Hof ze zvoničkou.Podle místní pověsti název vznikl z pověsti o tom, že se v potoku utopil jakýsi Arnošt. Ale v dokladech žádá taková osoba není nedohledatelná a potok je tak mělký, že se dá jen těžko uvěřit, že by se tam někdo mohl utopit.
V obci se nacházejí památné stromy, dub a jasan.

Korkusova Huť (Korkushütten)
Lidově také zvaná Wenzelheislhütte, je popré zmiňovaná roku 1606, majitelem jakýsi Jáchym; později roku 1625 uváděn jako Hutt Jana Khorgusa (v souvislosti s jeho úmrtím). Huť v hodnotě 300 kop grošů dědí jeho syn Jiří. Ten brzy upadá do dluhů, v roce 1632 přestává plnit závazky, kupuje ji od něho za 150 kop grošů Václav Khüweg (Khübeck, Khühweg, Küweg, Kieweg) a huť posléze 8 let nevyrábí. V roce 1678 huť kupuje jeho syn Matěj, od něho zase roku 1740 jeho syn Albrecht, který splatil v roce 1740 všechny své závazky. 23. 6. 1753 zdědila majetek odhadnutý na 1328 zlatých jeho žena Markéta. Ta předává huť svému synovi Janovi, který jako svobodný člověk vrací výhostí list a tak se stává znovu schwarzenberským poddaným. Jeho nástupcem se na huti stává Ignác Küweg. Výroba v huti skončila roku 1787 a z huti se stává zemědělské stavení.
Roku 1785 zřízena lokálie. V roce 1788 vystavěna vedle hutě dřevěná kaple Nejsvětější Trojice se zděnou sakristií a roku 1801 kostel Nalezení sv. Kříže. Oltář dovezen ze zrušeného kostela v Č. Budějovicích. Na bočním oltáři bývala plastika Oplakávání Krista z konce 15. století, dnes umístěná v Alšově jihočeské galerii. Stroj i skříň varhan pocházel z roku 1853 od varhanáře Franze Jüstla.


Pohled na Korkusovu Huť s kostelem. V pozadí Boubín.

Solná Lhota (Salzweg)
Nejstarší listina, v níž se osada poprvé vyskytuje pochází z roku 1359. Leží podobně jako Arnoštka na trase Zlaté stezky. Poblíž silničního mostu býval na potoce Solnolhotský mlýn.

Brantlova Pila (Solná Lhota),
též Cirkularsäge (Solná Lhota) byla postavena na počátku 90 let 19. století. Součanost - zcela zničena.
Místní označení na aktuálních mapách je matoucí (směřující k objektu na křižovatce silnic).

Klášterecký mlýn,
přesněji mlýn a pila. Nejstarší ze všech mlýnů v této oblasti byl v Michlově Huti z roku 1695. Krátce nato byl zbudován mlýn klášterecký. Dřevěný žlab přiváděl vodu ke dvěma mlýnským kolům se 4,5 a 6 metry v průměru, obě na vrchní vodu. Vyráběn byl i elektrický proud pro vlastní potřebu domu, pro řezačky i kruhovou pilu. Přilehlá pila vyráběla šindele a bedny pro sklárnu a žaluzie. V roce 1926 se zřítila na Štědrý večer část klenby ze zdiva dva metry silného. Dříve stál vedle mlýna i hostinec, a tradovalo se že se zde stala vražda. Budova i venkovní pec byla okolo roku 1929 stržena.
Mlýn v padesátých letech minulého století byl vyhozen do povětří.

Klášterec,
malá kolonizační vesnici založena snad roku 1174, ležící na vimperské větvi solné Zlaté stezky. Prý zde ve 13. století založili mniši - kolonizátoři z Bavorska - klášter, není to ovšem nikde doloženo a tak zde nejspíše byla jen poustevna.
Roku 1547 zde byla sklářská huť.
Na návsi vesničky je kaple Povýšení Sv. Kříže postavená v roce 1852. V roce 1910 zde žilo 247 obyvatel v 31 domech a byla zde i škola.

V blízkosti v padesátých letech minulého století byla zřízena tanková střelnice s železniční vlečkou odbočující z trati Vimperk – Volary, v dnes již neexistující železniční stanici Brloh.

V současnosti je zde areál ekologické farmy Brautfergerův dvůr s penzionem.

Klášterecký viadukt,
je 22 metrů vysoký, čtyřobloukový (s otvory zaklenutými polokruhovými klenbami z kamenných kvádrů; opěry jsou kamenné - na prostřední letopočet 1899). Vybudován byl italskými dělníky, specialistami na mosty. Svým vzhledem připomíná tento viadukt typické alpské mosty. Zprovozněn 9. července 1900 jako poslední úsek (Vimperk – Lenora) železniční tratě
Strakonice – Volary (číslo 198). Trať byla nejdříve zprovozněna ze Strakonice do Vimpera
v roce 1893, poté v roce 1899 uvedena do provozu část z Lenory do Volar.

Původně plánovaná trasa měla vést z Vimperka přes Klášterec a Korkusovu Huť (Korkushütten) do Kubovy Huti (Kubohütten). Uvažovalo se také o tunelu pod Boubínem.
Průběh výstavby ale zásadním způsobem ovlivnil kníže Schwarzenberg. Podal protest proti naplánované trase. Potřeboval železniční stanici pro další přepravu dřeva ze svých rozsáhlých lesních majetků. Pozemek potřebný pro stavbu nádraží dal údajně kníže k dispozici bez nároku na jakoukoli úhradu a tak vzniklo nákladní nádraží v Lipce.

Voda dávno přestala sloužit člověku. Mlýnská kola se dotočila.
Divočina se rychle dere vpřed a příroda si bere nazpět to,
co z ní člověk před staletími svou prací vyrval a obdělal.
Návštěvník hledí se smutkem na místa,
kde práce kdysi vládla krajem. Jsou změněna k nepoznání.
Jen ta voda se vine starými zákruty a neomylně dál údolím – tak jako kdysi
a zpívá si
tu teskně či vesele.
Prameny

Procházíte-li se krajinou, poslouchejte ji, vnímejte, ponořte se do ní celou duší a tělem, otevřete se vnímání tomu, co máme venku k dispozici.
Voda je kolébkou veškerého života.
U pramene na nás dýchá energie země, která se prodrala z hloubi k nám.
Jsou i jiná místa, kde dech země můžeme cítit, u pramene prostřednictvím vody ji vnímáme i zrakem.
Tak jako člověk má i voda svou charakteristickou teplotu. Voda proudící na povrch je plná energie, 3,95°C teplá. Takto teplá voda je nejhustší. Postupně ztrácí svou energii, tím jak se otepluje.


Model molekuly vody

Typickým božstvem pramenů a studánek jsou víly. Rusalky, bohyně potůčků, potoků a řek, s dlouhými, mokrými vlasy jsou aktivní od jara až do letního slunovratu.
Typickým časem uctívání vodních božstev je období jarní rovnodennosti. Lidová tradice je přenáší v čase, avšak jejich původní význam je dávno zapomenut a lidová kultura pouze udržuje aktivity bez znalosti hlubšího obsahu. Jedná se především o slavnosti tzv. "otvírání studánek".
Ve světle pohanského chápání vodních božstev a jejich uctívání nedává takové počínání velký smysl. Otevřít pramen po zimě a umožnit lidem i zvířatům jeho užívání je dar vodních božstev, které můžeme pouze uctít a poděkovat jim za něj. Rozhodně se nemůžeme pokoušet svým počínáním jejich roli napodobovat, či dokonce nahradit.

Ne u všech pramenů se vyskytuje blahodárná energie. Jsou místa, takzvané „čertovy studny“ jejichž voda je považována za „mrtvou“. Mrtvá voda zaceluje, živá voda oživuje a křísí.


Jak na cache

Výchozím bodem je místo za železničním viaduktem u Kubovy Hutě, kde je možné i zaparkovat.

Výchozí souřadnice:

N 48° 59.270
E 013° 46.054

Na okraji lesa nalezneme malý potůček
a potom se vydáme proti proudu,
stále vzhůru podél jeho toku.

Azimut 277°

Během výstupu narazíme na několik
přítoků zprava i zleva.

Časem bude vůkol šumět les
a zpěv potoka slábnout.

Mění se charakter okolního lesa,
přicházíme do bukového háje.
Nakonec putování přijdete k prameni.
Poblíž výchozích souřadnic ještě doléhá hluk silnice.
Po pár metrech vás pohltí les
a píseň, kterou si potok zpívá.
Cestou, zadíváme-li se pozorně do koryta potoka,
můžeme, pozorovat „knihování“,
skládání oblázků při větším průtoku.


Rok 2002

Rok 2017

A kešku nalezneme severně 8 m od pramene u dominantního ztrouchnivělého pozůstatku stromu.Pro ty, kteří nechtějí jít strmě vzhůru si mohou souřadnice finálky vypočítat, základní geodetickou úlohou, promítání vpřed.
Je to třetí bod trojúhelníka, tvořeného Stage 2 ( azimut = 230,9°) a Stage 11 (azimut = 180.4°).
Potom jsou hvězdičky obtížnosti a terénu obráceně a je to i na kolo.


Blahopřání ownera
prvním třem nálezcům

a poděkování všem za návštěvu.

Cache No. 25Profile for sopracin


Compesce Mentem
Logo www.geojih.cz

Flag Counter
Hezký den.

Additional Hints (Decrypt)

Yrfaí xynfvxn

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

32 Logged Visits

Found it 28     Write note 3     Publish Listing 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 6 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.