Skip to Content

<

Pedreres de Marès

A cache by eddysnz Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 11/30/2017
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
3.5 out of 5

Size: Size: other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Pedreres de Marès

 

El marès és una roca sedimentària detrítica composta per grans de sorra cohesionats per un ciment natural de carbonats. Es forma per fossilització de les dunes. Fou molt emprat en la construcció d'edificis i murs de tancats de finques a les Illes Balears, destacant la Seu de Mallorca i el Palau de l'Almudaina.

Tècnicament, el marès no és realment una arenisca sinó una mescla de sorres fossilíferes (calcoarenites i eolianites) amb cimentació calissa carbonatada. Altres vegades presenta mescla de sorres i petxines fòssils, arribant a vegades a trobar-se estrats purament formats per petxines fòssils, d'on s'obtenen peces de gran bellesa plàstica i duresa (acopinyat). Aquestes sorres marines es consolidaren en el període quaternari.

Característiques

Composició química

El marès és una roca formada en més del 90% per carbonat de calci, CaCO3, el qual, com a conseqüència de la reacció amb productes àcids, provoca l'alteració química de la pedra, i per una resta de components diversos com sílice i sals de magnesi, alumini i ferro, els quals conformen menys del 10% del material i es troben en percentatges diferents en funció de la zona geogràfica d'extracció de la pedra. Aquestes impureses són els responsables d'establir petites variacions dins les característiques homogènies del material, tot d'acord amb quina sigui la relació percentual entre ells.

Propietats físiques

Pel que fa a les característiques físiques, és un material petri marcat per una excessiva porositat, tal com ens indica la seva baixa densitat aparent (1,62 g/cm3) posada en relació amb la porositat oberta (31,8%) i l'absoluta (43%). Això provoca una fàcil entrada d'aigua per capil·laritat que acabà desencadenant una sèrie de processos d’alteració perjudicials per al marès. La humitat, en el marès, és relativament estàtica i es troba permanentment instal·lada, i manté saturada o molt carregada d'aigua la seva estructura cavernosa marès durant llargues temporades, encara que amb variacions estacionals. A aquesta situació s'hi ha d'afegir la presència de sals higroscòpiques que, juntament amb l’entramat capil·lar del marès, fan que el grau d’humitat del mur sigui fàcilment recuperable. Un altre dels factors a tenir en compte són els obstacles que tingui adossats al mur i que impedeixen el normal aireig d'aquest, ja que l’alçada capil·lar anirà augmentant, per tal de recuperar la superfície humida necessària i mantenir l’equilibri aigua absorbida i aigua evaporada abans esmentat. D'aquesta manera, certs elements, com ara el tapat mitjançant fris, els alicatats i d'altres, provoquen un augment de l’alçada (conseqüència de no trobar una superfície d'evaporació) que pot arribar fins al forjat de la planta següent amb el consegüent deteriorament dels elements estructurals horitzontals.

Quant a la duresa hom el situa dins el grup dels materials molt tous (densitat relativa inferior a 1,8 g/cm3), a la vegada que es tracta d'un dels materials petris amb més baixa resistència a la compressió (40 kg/cm2) dels que s'utilitzen en construcció.

El color és variat, oscil·lant del blanc quasi pur (pedrera de Cas Busso a Llucmajor i Petra), blanc cendrós (marès de Santanyí), color arena, rogenc i grogós (S'Arenal), daurat (marès de Porreres) i daurat rogenc (una altra varietat de marès de Petra). Naturalment, el color és molt variable i depèn dels elements que componen la roca i de les capes de terra que tingui al damunt.

Tipus Pedrera Densitat (kg/m3) Coef. absorció Resist. compressió (kg/cm2) Resist. flexió (kg/cm2) Color
Marès S'Arenal 1,462 23,19% 35 18 Groc palla
Marès Muro 1,528 23,62% 44 23 Blanc
Marès Porreres 1,597 18,43% 36 21 Groc daurat
Marès de Santanyí Santanyí 1,794 3,48% 131 55 Blanc grisós
Marès Felanitx 1,961 9,23% 59 54

Rogenc/Blanc

Extracció

Antigament les pedreres s'obrien al costat de la construcció a cel obert per extraure únicament la quantitat que necessitaven. Primer es procedia a netejar la bancada per extreure la terra vegetal i s’extreien les primeres capes de marès mediocre a fi de trobar que la roca fos ferma i que no presentàs pèls o clivelles, la pedra closa i forta i sense pèls era especialment valorada per picar-la a l’hora de fer els arcs i les voltes, la qual cosa implicava que no ho podia realitzar un pedrer qualsevol. Després d’haver-se iniciat el treball d’extreure el marès, es cavava un camí que s’enfonsava a poc a poc dins la pedra. El gruix del celràs tenia 7 metres per oferir una seguretat als treballadors. Per la mateixa raó, l’espai excavat no sobrepassa els 3 metres d’alçada.

Eines

Les eines bàsiques que empraven els pedrers eren l’escoda, el tallant, el picot de regatar, la picassa de diferents mides, el perpal, el càvec, l’escaire, les regles i les galgues o la règia, el xerrac, el punxó de ferro per marcar, i els tascons i les llaunes. L’escoda és un pic de dues puntes aplanades i tallants. Era l’eina bàsica del trencador, utilitzada per obrir solcs, desferrar cantons,... Quant a la resta de les eines, el tallant és un tipus de destral a dos tallants que serveix per allisar i igualar els cantons de marès. El picot i la picassa són una espècie de maça emprats per picar, colpejar, introduir els tascons i les llaunes a les clivelles, o obrir la bancada. El perpal és una barra de ferro que serveix per desenganxar els cantons o blocs. El càvec s'utilitza, d'entre altres feines, per recollir el sauló o pols de marès. Les galgues o la règia són un llistó de fusta graduat en vuit, deu o quinze pams. Els tascons consisteixen en una falca de fusta.

Obtenció

Després d'haver efectuat els treballs previs, començava l'extracció pròpiament dita amb el retxar i fer regates. Aquesta feina consistia que, amb l'ajut de l'escoda, s'obrien dos solcs paral·lels tot al llarg del terreny preparat per extreure el marès, d'uns 20 cm de fondària, és a dir, l'altura del cantó, marcant-lo abans. La separació entre els dos solcs en general era de 60 cm. Quan es començava a picar, "s'escoltava" el marès, perquè a causa de la densitat del marès, que varia d'un lloc a un altre, els cops es podien desviar imperceptiblement cap a la zona més blana de la pedra i la retxa es podia tòrcer. Per evitar-ho, el pedrer picava en les dues direccions.

Ara estaven a punt d’obrir la bancada, que es feia sacrificant un cantó, el qual era romput amb la picassa i els tascons; per tant, s'havia buidat un rectangle que permetia iniciar el pròxim pas: desferrar el cantó per seva base. Amb el càvec es netejaven les restes de pedretes, grava o pols. Per la regata esbandida es feien tres canaletes, les tasconeres, i després se col·locaven les tres llaunes de ferro a les quals se'ls afegia els tascons, fent-los penetrar lleugerament amb el picot, moment delicat de l'extracció perquè s'havia d'escoltar bé com sonava la pedra. Després, el pedrer es posava sobre el bloc per desferrar-lo. Des de damunt, el pedrer picava i entrava els tascons dins les llaunes, controlant la intensitat i l'equilibri dels seus cops, escoltant atentament cadascun dels seus cops.

Per iniciar la sessió en aquest Earthcache, completeu les tasques següents:
 
Feu una foto davant de la pedrera. Quan estigueu sol, feu una foto del vostre GPS amb coordenades llegibles. Aneu amb compte i descobreix com Marès es veu i se sent.
Té Marès aquí grans grans o petits? Estimar la mida del gra. Hi ha altres inclusions minarals a la zona? Si és així, quins? Quins colors es pot veure? Tome la llista com a ajuda.
Quants metres s'han extret aquí?
Envieu-me les vostres impressions per correu electrònic. Podeu iniciar sessió immediatament. Si hi ha alguna cosa incorrecta, us contactaré.
 

Steinbrüche des Marès

Marès (Pedra maresa, auch als Pedra arenisca bekannt, kastilisch: Marés, Piedra de Marés) ist die lokale Bezeichnung eines besonderen Kalksteins, eines sogenannten Kalkarenits. Er kommt auf den Balearen vor und ist dort das traditionell architekturprägende Baugestein. Marès besteht überwiegend aus den Mineralen Calcit und Aragonit (Calciumcarbonat CaCO3). Das Gestein enthält zahlreiche Fossilbruchstücke und Kalkfragmente anderer Herkunft, die in einer mikritischen Matrix eingebettet sind.[1]

Allgemeines

Das geologische Alter der Marès-führenden Gesteinsformationen liegt zwischen spätem Miozän und Quartär, wobei der überwiegende Teil der Vorkommen pleistozänen Alters ist.[2]

Marés-Steinbrüche findet man an verschiedenen Stellen der Baleareninseln. Bereits in der Talaiot-Zeit wurden die zur Errichtung der megalithischen Bauten benötigten Steine aus prähistorischen Steinbrüchen gebrochen. Über mehr als 200 Jahren wurde Marès auch zum Bau von Häusern verwendet und eine Art Standardabmessung der Quader eingeführt. In Handarbeit wurden die Rohblöcke mit einfachen Werkzeugen, wie einer Art Hacke, gewonnen und die Oberflächen mit Steinbeilen entweder einer Zahn- oder Glattfläche im Steinbruch erstmals bearbeitet. Der Abbau des Marès erfolgt in Form von Quadern, welche später in kleinere Teile geteilt werden. Die früheren handwerklichen Abbautechniken hinterließen an den Wänden erkennbare Werkzeugspuren, die von der jeweils verwendeten Art des Steinbeils resultierten.

Empirischen Erkenntnissen folgend, wurden die für architektonische Zwecke hergestellten Werksteine überwiegend so verwendet, dass der darauf einwirkende Druck vom Gebäude senkrecht zur oft gut sichtbaren Sedimentationsebene verläuft, denn diese Form des Einbaus gibt dem Natursteinmauerwerk höhere Festigkeit. Aus diesem Grund kann die Schichtenlage des Gesteins und die darin bestehende Korngrößenverteilung gut beobachtet werden. Bei einigen Lagerstätten ist die Sedimentationsabfolge weniger deutlich ausgeprägt, die Dimensionen der Einzelbestandteile kleiner und das Gestein deshalb dichter und kompakter. Die in den verschiedenen Regionen gewonnenen Werksteine zeichneten sich durch unterschiedliche Festigkeiten und Farbgebungen aus und können damit den entsprechenden Gewinnungsorten zugeordnet werden. Mitte des letzten Jahrhunderts wurden maschinelle Abbaumethoden mit Steinsägen eingeführt.

Verwendung

Vorrangig Verwendung fanden die Werksteine für Innen- und Außenwände an Massivbauten als Mauersteine, aber auch für Säulen, Kapitelle, ornamentalen Schmuck und auch für Skulpturen. Ferner werden dünnformatige aufgesägte Mauersteine im Format von Platten hergestellt, die für Zwischenmauern Verwendung finden. Des Weiteren werden auch Bodenbeläge aus Marés im Sandbett verlegt.

 

Marés ist aufgrund seiner geringen Dichte und hohen Porosität gut schall- und wärmedämmend. Marès nimmt relativ viel Feuchtigkeit auf, die lediglich vorübergehend gespeichert wird.[3] Auch heute ist der Kalkstein aufgrund seiner baulichen Qualitäten sehr beliebt und wird vor allem zur Restaurierung alter Gebäude und Einfriedungen verwendet. Unter den derzeit herrschenden Umweltbedingungen sind allerdings Kalksteine wie der Marés stärker als andere Gesteine durch Verwitterung bedroht.

Ortsabhängige Dichtewerte

siehe Tabelle oben

Um diesen Earthcache zu loggen, erfülle bitte folgende Aufgaben:

Mache hier bitte freiwillig ein Foto von Dir vor dem Steinbruch. Falls du alleine bist, reicht auch ein Foto von deinem GPS mit lesbaren Koordinaten.

Gehe nun vorsichtig runter und finde heraus wie sich Marès anfühlt und wie er aussieht. Ist er eher fein oder grobkörnig? Schätze die Korngröße. Gibt es andere Minaraleinschlüße in der Umgebung? Wenn ja kannst Du mir sagen welche? Welche Farbveränderungen kannst Du sehen.
Schätze wie viele Meter hier abgebaut wurden.

Sende mir Deine Eindrücke per Mail. Ihr könnt sofort loggen. Wenn etwas nicht stimmt, werde ich Euch kontaktieren.

 

The Marès

This earthcache leads you to an old Marès quarry lying directly at the coast in Cala Sa NaU. Marès is the local name of a special sand-lime brick. It is a stone which you can find on Balearic Islands naturally, but it also exists a synthetic way to produce the stone. The Marès is often used on the Balearic Islands for building activities. For example the famous cathedral La Seu (N39° 34.053 E3° 38.890) in Palma.

Active Marès querries can be found in Arenal, Muro, Porreres, Santanyí, Felanitx, Petra and Llucmajor. The Marès out of the different regions differs from each other regarding hardness and colouring. The following types can be identified: Acopinyat, Brossenc de grano grande, Grá de figa, Granat, Picador and Roget.

In general a sandstone like the Marès is a sedimentary rock composed mainly of sand-size mineral or rock grains. Most sandstone is composed of quartz and/or feldspar because these are the most common minerals in the Earth's crust. Like sand, sandstone may be any color, but the most common colors are tan, brown, yellow, red, gray and white. Since sandstone beds often form highly visible cliffs and other topographic features, certain colors of sandstone have been strongly identified with certain regions.

Some sandstones are resistant to weathering, yet are easy to work. This makes sandstone a common building and paving material. However, some that have been used in the past, such as the Collyhurst sandstone used in the north of England, have been found less resistant, necessitating repair and replacement in older buildings. Because of the hardness of the individual grains, uniformity of grain size and friability of their structure, some types of sandstone are excellent materials from which to make grindstones, for sharpening blades and other implements. Non-friable sandstone can be used to make grindstones for grinding grain, e.g., gritstone.

 

To log this earthcache, perform the following tasks:

There please take optional a photo of you in front of the Marès quarry. If you are there without any help, you can take a photo of your GPSr with readable coordinates instead.


Go also down there you can see very good how the Marès looks like and find out how the Marès feel.
Is he rather fine or coarse-grained? Estimate the grain size. Are there any other minarets in the area? If so, can you tell me which one? Which color changes you can see.

how many meters have been mined here? estimate

Send me your impressions! You can log immediately. If something is wrong, I will contact you.

Additional Hints (No hints available.) 

Find...

35 Logged Visits

Found it 34     Publish Listing 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 38 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.