Skip to Content

<

Ofioliittikivi-ilman painetta

A cache by ibikset<3 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 3/19/2018
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Kätkö esittelee Jormuan ofioliittikivi esiintymän

Kivet ja fossiilit tuovat mieleeni elämän muuntuvan jatkumosta ja planeettamme synnyn, ytimen mistä tulemme! Kauniit kivet myös muistuttavat siitä, että kovan paineen ja puristuksen myötä voi syntyä jotain värikästä, ihmeellistä, pientä avaruutta muistuttavaa. Jokaisella kivellä, kuten kaikella muullakin tässä maailmassa on oma värähtelynsä, eikä kivien energia ole ’kuollutta’.

Jormuan ofioliitti on n. 1,9 miljardia vuotta vanha ja on tiettävästi vanhin paikka maailmassa missä muinaisen merenpohjan kerrostumien poikkileikkaus on yhä nähtävissä. Tyyppipaikka on Kontiomäen Mineraalissa.

Ofioliitti on valtameren kuoren kappale, joka on siirtynyt maankuoren revetessä ja tulivuoritoiminnan seurauksena kauas syntypaikaltaan. Tarina kuulostaa aika villiltä. – Sitä se on ollut myös todellisuudessa. Kappaleet ovat siirtyneet maankuoren liikkeiden mukana paikasta toiseen, ja vanha merenpohja sattui vain nousemaan tässä kohdassa ylös maanpinnalle. Maailman vanhinta maanvaippaa Geologian tutkimuskeskuksesta vastikään eläkkeelle jäänyt geologi Asko Konttinen on tutkinut Jormuan ofioliittia uransa aikana ainakin kymmenen vuoden ajan. Ensimmäiset julkaisut siitä tehtiin 1980-luvun loppupuolella.

Melkein jokaisesta vuorijonosta löytyy ofioliitteja, mutta ne ovat noin 600 miljoonaa vuotta nuorempia kuin Jormuan ofioliitti. Näin vanhat ofioliitit ovat hyvin harvinaisia. Jormua on tiettävästi maailman vanhin paikka, missä muinaisen merenpohjan kerrostumien poikkileikkaus on yhä nähtävillä. – Jormuassa harvinaisin asia on se, että siellä on 1 950 miljoonaa vuotta vanhaa, kaikkialla mannerten ja meren kuoren alla olevaa maanvaippaa eli manttelia. Kaikki kivet maapallolla ovat peräisin vaipasta. Missään muualla ei tunneta yhtä vanhaa vaippaa kuin Jormuassa, Konttinen sanoo. – Se koostuu samoista kivistä, joita löytyy Atlantin valtameren pohjasta tänä päivänä esimerkiksi Islannin eteläpuolella, missä syntyy merellistä kuorta, jatkaa Oulun yliopiston Thule-instituutin johtaja, tutkimusprofessori Kari Strand. Tummien syväkivien ja tulivuorikivien alue Kajaanin Jormuan ja Paltamon Leppikosken välillä on noin 20 kilometriä pitkä ja viisi kilometriä leveä. Aurinkoisena kesäpäivänä Jormuan paljas kalliopinta näyttää lähinnä vain harmaalta, pohtii kiviharrastaja Jorma Niemi.

Kerrostuneisuus ei näy tässä ehkä niin hyvin kuin tuolla parin kilometrin päässä, mutta tämä on vanhin paikka. Geologian tutkimuskeskus on tehnyt tässä aikoinaan koekairauksia niin kuin rei'istä näkyy. "Annetaan sen pysyä ainutlaatuisena esimerkkinä" Ofioliitteja löytyy Kainuusta Outokummun alueelle saakka ulottuvana ketjuna. Niiden mineraalirikastumat ja malmikivet kiinnostavat muun muassa kaivosyhtiöitä. Jormuan ofioliitti on herättänyt myös aivan toisenlaista mielenkiintoa. Tutkijat muun muassa Australiasta, Yhdysvalloista ja Isosta-Britanniasta ovat käyneet tutustumassa ofioliittiin Kajaanin Jormualla.

On geologinen ihme, että meillä on säilynyt kappale muinaista merenkuorta, kiinnostus liittyy lähinnä siihen. Siitä voidaan ottaa näytteitä, tutkia sitä ja miettiä sen syntyä. Se kannattaa säilyttää ja on ajateltu, että sieltä ei hirveästi haettaisi näytteitä. Annetaan sen pysyä ainutlaatuisena esimerkkinä, sanoo tutkimusprofessori Kari Strand Oulun yliopistosta. Jormuan ofioliitista on viety kivenmurikoita Paltamon Kivesvaaran laelle avattuun . Puistossa on esillä lähes 40 kivilajia, jotka kertovat Suomen geologisesta kehityksestä. – Suomi on erikoinen alue, koska täällä näkyy lähes koko vanha historia maapallon alkuvaiheista. Varsinkin itäisessä Kainuussa, Kuhmossa, kivet ovat koko Euroopan vanhimpia. Kainuun geologia avaa aikaikkunan 3 800 miljoonasta vuodesta 1 900 miljoonaan vuoteen maapallon kehityksestä, tutkimusprofessori Kari Strand kertoo.

Lähde: yle.fi/uutiset

The ophiolite of Jormua is approx. 1,9 billion years old and is the oldest known place where the cross section of ancient seabed layers can be seen to this day. The type locality is located at Mineraali, Kontiomäki. Ophiolite is a piece of the ocean shell, which has moved far beyond its origin due to ripping earth crust and volcanic activity. The story sounds quite wild. - It has also happened. The pieces have moved from place to another with earth crust movement, and the old seabed just got up this point up to the ground. Asko Konttinen from Geological Survey of Finland (recently retired) has been investigating the oldest earth crust in the world (Jormua ophiolite), at least for 10 years during his career. The first publications about the earth crust were made in the late 1980s.

Nearly every one of the mountain ranges contain ophiolites, but they are approx. 600 million years younger than Jormua ophiolite. These old ophiolites are very rare. Jormua is an oldest known place, where the cross-section of ancient seabed layers is still visible. – The rarest thing in Jormua is that there is 1 950 million years old ground shield, aka mantle, everywhere under the mainland and sea crust. All the stones on the earth originated from the ground shield. There is no as an old known ground shield than Jormua, says Konttinen. – It consists of the same stone, which can be found today at the bottom of Atlantic Ocean, for example on the south side of Iceland, where sea crust is born, says the director of Thule Institute, Oulu University, research professor Kari Strand. The area of dark deep stones and volcano stones located in between Kajaani, Jormua and Leppikoski, Paltamo is approx. 20 kilometers long and 5 kilometers wide.

Stone enthusiast Jorma Niemi thinks the bare rock surface of Jormua looks mainly grey on a sunny day. The stratum may not be as visible here as in a place 2 kilometers away, but this is the oldest place. The Geological Survey of Finland has made test drilling here, as you can deduct from the holes. "Let it remain a unique example." Ophiolites can be found from Kainuu, as a chain continuing until Outokumpu. The mining companies are much interested in the mineral enrichment and ore stones. The ophiolite of Jormua has awakened interest in the other direction as well. Researchers from different countries, including from Australia, USA, and Great Britain have researched the ophiolite in Jormua. It is a geological miracle that a piece of ancient sea crust has remained. The interest is mainly related to this. It can be sampled, researched and its origin can be pondered. It is worth preserving and it is thought that there will be taken a limited number of samples. Let it remain a unique example, says research professor Kari Strand from Oulu University. Stone chunks have been imported from Jormua ophiolite to a stone park opened in Paltamo, Kivesvaara. There are nearly 40 stone species on display which tell about the geological development of Finland - Finland is a special area because the nearly whole old history of the beginning of Earth can be seen here. The research professor Kari Strand says especially in the eastern Kainuu, Kuhmo, stones are the oldest in the Europe. Geology of Kainuu opens a time window from 3800 million to 1900 million years of Earth development.

Source: yle.fi/uutiset

Flag Counter

Additional Hints (No hints available.) 

Find...

335 Logged Visits

Found it 320     Didn't find it 2     Write note 4     Temporarily Disable Listing 2     Enable Listing 2     Publish Listing 1     Needs Maintenance 1     Owner Maintenance 3     

View Logbook | View the Image Gallery of 3 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.