Skip to content

KRNAP 2 - fauna Traditional Geocache

Hidden : 08/21/2017
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:  small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

KRNAP 2 - fauna


fauna

Úvod
Druhovou a prostorovou rozmanitost živočichů Krkonoš ovlivňuje především uspořádání zdejší krajiny do čtyř výrazných vegetačních stupňů s pestrou mozaikou vegetačního krytu. Vzhledem k významné biogeografické poloze Krkonoš, které jako jediné z okolních středohor výrazně vyčnívají nad horní hranici lesa, zde v minulosti došlo k opakovaným setkáním severských a alpských organismů. To přispělo k dnešnímu relativně bohatému složení fauny, do něhož však významně zasáhl i člověk.

Zdroje dat: www.krnap.cz a vejacv.albums.cz, foto vlastní


Pár čísel
Je evidováno nejméně 15000 druhů bezobratlých (celková inventura není dokončena, pouze u několika skupin existuje publikovaný přehled počtu druhů, např. u plžů 74, u střevlíků 123 a u pavouků 168), přes 320 druhů obratlovců, z čehož je 1 zástupce kruhoústých (mihule potoční), 2 původní druhy ryb, 6 druhů obojživelníků, 6 druhů plazů, 250 druhů hnízdících nebo protahujících ptáků a téměř 60 druhů savců.


Která zvířata v Krkonoších najdete nebo už nenajdete ...

 • Velcí savci: jelen evropský, srnec obecný, liška obecná, jezevec lesní, zajíc polní, prase divoké.
 • Drobní savci: norník rudý, myšice lesní a křovinná, plšík lískový, rejsek horský, obecný a malý, veverka obecná, hraboš mokřadní a polní, rejsec vodní a černý.
 • Ptáci: těch je tolik, že mrkněte sem.
 • Obojživelníci a plazi: skokan hnědý, ropucha obecná, čolek horský, obecný a velký, mlok skvrnitý, ještěrka obecná a živorodá, užovka obojková a hladká, slepýš křehký, zmije obecná.
 • Původní ryby: pstruh obecný potoční a vranka obecná.
 • Význačné druhy brouků: střevlíček obecný, mandelinka havezová, potápník rýhovaný, tesařík dvoupásý a pižmový, lýkožrout smrkový, lesklý a klečový, střevlík nosatý, zlatolesklý, lesní, kozlíček dvojtečný, kovařík horský, klikoroh devětsilový.
 • Význačné druhy motýlů: martináč bukový a habrový, babočka kopřivová, paví oko, okáč rudopásný, ohniváček modrolemý, huňatec alpský a žlutopásný.
 • Nejohroženější a nejvzácnější druhy živočichů: tetřev hlušec, jeřábek lesní, sokol stěhovavý, pěvuška podhorní, kulík hnědý, slavík modráček tundrový, ledňáček říční.
 • Červený seznam krkonošské fauny: je dosud zpracován jen pro některé skupiny. Červený seznam z roku 1987 obsahuje 457 druhů bezobratlých, z nichž je 26 druhů nezvěstných nebo vyhynulých, 1 endemit, 7 kriticky ohrožených, 37 silně ohrožených, 127 zranitelných a 259 vzácných. Tentýž červený seznam obsahuje téměř 110 druhů obratlovců, z nichž je 8 druhů mezi vyhynulými, 9 kriticky ohrožených, 17 silně ohrožených, 40 druhů zranitelných a 35 vzácných.
 • Vyhynulé a dlouhodobě nezvěstné druhy: medvěd hnědý (v roce 1726 byl uloven poslední medvěd na české straně Krkonoš, v roce 1736 na slezské straně hor), vlk vymizel v polovině 19. století, ale v roce 2012 byl v Krkonoších znovu pozorován, rys ostrovid vymizel začátkem 19. století, v současnosti se však pravděpodobně do Krkonoš vrátil (viděn v roce 2013), kočka divoká vymizela koncem 19. století, orel skalní přestal v Krkonoších hnízdit v roce 1864. Vyhubeným druhem byla i vydra říční, i ta se však v Krkonoších objevila znovu. K vyhynulým druhům patří motýli jasoň červenooký a dymnivkový a saranče vrzavá. Dlouhodobě nezvěstný je plž vrkoč severní nebo můra Xestia alpicola.

Která zvířata jsem sám v Krkonoších viděl

 • Spousty motýlů, především babočky, okáče, bělásky, žluťásky, perleťovce ...
 • Zmiji, ještěrku i slepýše.
 • Hromady ptáků - sýkory, pěnkavy a třeba i straku.
 • Veverku, zajíce, jezevce (jen stopy činnosti) a také srnu (běhá nám po zahradě).

Série


O schránce
Schránka je atypická, doma vyráběná. Není sice úplně malá, ale vejde se do ní pouze logbook a tužka. Při vysoké vrstvě sněhu může být nedostupná. Chovejte se k ní prosím šetrně, je vyráběná na míru. Držte se hintu.

Additional Hints (Decrypt)

mrfcbqn mngáuav qbyh

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)