Skip to Content

<

Wifstavarfs brukssamhälle - Virtual Reward

A cache by Team Loo Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 08/18/2018
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size: virtual (virtual)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Wifstavarfs brukssamhälle

Här finns herrgården, brukskontor, spruthus (nuvarande kapell) och arbetarbostäder. Bruksmiljön är klassad som riksintresse för kulturmiljövården och har bevarandeskydd.

Vivstavarvs kapell

Vivstavarvs kapell byggdes 1891 som spruthus, den tidens brandstation. Brandrisken för varvet och sågverken i området var överhängande och i det karakteristiska "riddartornet" hängdes brandslangarna upp för att torka efter brandutryckningarna.

Vivstavarv var under varvstiden en livfull plats med apotek, läkare, skola och arbetarbostäder. Det var en mötesplats för många olika internationell nationaliteter genom skeppen som besökte hamnen.

1959 lät disponenten Wilhelm Lilliestråle bygga om spruthuset till kapell och 1983 övertogs kapellet av Timrå församling.

Varvsepoken 1798-1870

Wifsta Varfs Skeppsvarfs Bolag grundades 1798 av lektor Pehr Hellzén. Den 28 juli 1800 sjösattes varvets första skepp, fullriggaren Kronprinsen med en kapacitet på 490 ton. Arton fartyg sjösattes under perioden mellan 1846 och 1856, vilket var varvets produktivaste period. Totalt byggdes det 65 fartyg mellan 1800 fram tills 1870. Varvets sista skeppsbygge blev tremastaren Wifsta Varf som sjösattes den 9:e juli 1870.

Sågverksepoken 1852-1977

Wifsta ångsågverk på Tuvholmen togs i drift 1852. Kvalitén på bräder och plank blev högre, sågningen rationellare och flottningen enklare med ett ångmaskindrivet sågverk. Skeppen byggdes på vintern och sågverken gick på sommaren. Det fanns totalt sex sågverk på Wifstavarf, fyra av dem brann ner. Det sista lades ner 1977.

Fabriksepoken 1906-2007

Wifstavarfs AB utökades verksamheten vid Vivstavarv med en sulfatfabrik, som togs i drift 1908. En sulfitfabrik tillkom 1910-12 i Fagervik. Tillverkning av säckpapper startades under 1961. SCA köpte företaget 1966. Sulfatfabriken lades ner 1982 men pappersmaskinen byggdes om för finpapperstillverkning. År 2000 köptes Wifsta finpappersbruk av finska M-real. I juli 2007 lades pappersbruket ner.

Loggningskrav

För att logga denna virtuella cache skall du ta dig de publicerade koordinaterna och ta ett foto av er (eller en del av er) med Vivstavarvs kapellet i bakgrunden. Bifoga fotot tillsammans med er logg. Gruppfoton går bra så länge som alla deltagare refererar till loggen med gruppfotot.

Loggar som ej uppfyller kravet kommer att raderas utan förvarning.

Virtual Reward - 2017/2018

This Virtual Cache is part of a limited release of Virtuals created between August 24, 2017 and August 24, 2018. Only 4,000 cache owners were given the opportunity to hide a Virtual Cache. Learn more about Virtual Rewards on the Geocaching Blog.

Additional Hints (No hints available.)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.