Skip to content

Zonnewijzers, schaduw van de tijd. 🌞 Virtual Cache

Hidden : 08/28/2017
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   virtual (virtual)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Zonnewijzers, schaduw van de tijd

In een tijd van kwartsuurwerken, computers en atoomklokken hebben zonnewijzers voornamelijk nog twee functies: als historisch of nieuw decoratief ornament en als wetenschappelijke spielerei voor de beoefenaars van de gnomonica, de kennis en studie van zonnewijzers.

Voor meer informatie over zonnewijzers ga naar de gerelateerde internetpagina.


Deze zonnewijzer geeft behalve het uur ook een aanduiding van de datum. Een bolletje op de stijl werpt zijn schaduw op het vlak verdeeld in blauwe stroken. Elke strook staat voor een periode van de dierenriem. De plaats van de schaduw van het bolletje geeft aan hoever de zon in een periode van de dierenriem gevorderd is.

Hoe aflezen?

Op onderstaande afbeelding zie je hoe dit moet, deze legende is ook te vinden op de plaats waar de zonnewijzer hangt.


Legende

⌚ Als je uw uurwerk wil juist zetten op de zon gebruik dan onderstaande tabel. ⌚


Tabel

🌞Opdracht: Maak een ORIGINELE foto met (uzelf ) of van uw mascotte samen met de zonnewijzer, dit doe je natuurlijk het liefst als het zonnetje schijnt, tussen 10:00 en 14:00 is hij afleesbaar, zonder zon mag ook ! 🌞

👉Als je er dan toch bent probeer dan eens het uur en het teken van de dieren riem af te lezen👈Let op: Op regelmatige tijdstippen zal een controle op de logs worden uitgevoerd. Logs die niet voldoen aan de opdracht zullen zonder verwittiging verwijderd worden!

Deze virtual cache is tot stand gekomen met toestemming van de ontwerper Willy Leenders en de eigenaar Trudo Carlier.
English.

In a period of quartz timetables, computers and atomic clocks, sundials mainly have two functions: as a historical or new decorative ornament and as a scientific game for the practitioners of gnomonica, the knowledge and study of sundials.

For more information on sundials go to the related internet page.

This sundial also gives an indication of the date in addition to the hour. A ball on the style sheds its shadow on the surface divided into blue strips. Each strip represents a period of the zodiac. The place of the shadow of the ball indicates how far the sun has advanced in a period of the zodiac

How to read?

The picture above shows you how this must be done, this legend can also be found in the place where the sundial hangs.

⌚ If you want to adjust your watch on the sun use the table above. ⌚


🌞Mission:Create an ORIGINAL photo with ( yourself ) or your mascot along with the sundial , you do this course preferably when the sun is shining, between 10:00 and 14:00 he is readable, without sun may also .🌞

👉If you are there then try to read the hour and the sign of the zodiac.👈


Attention : At regular times the logs will be checked. If no valid pictures are attached in the log, these will be removed without prior notice!

Virtual Reward - 2017/2018

This Virtual Cache is part of a limited release of Virtuals created between August 24, 2017 and August 24, 2018. Only 4,000 cache owners were given the opportunity to hide a Virtual Cache. Learn more about Virtual Rewards on the Geocaching Blog.

Additional Hints (Decrypt)

Xvwx bzubbt! Jvagrembaarjraqr vf bc 21 Qrp!
Ybbx hc! Jvagre fbyfgvpr vf ba Qrp 21!

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)